Oddział Chirurgii Onkologicznej

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Pododdział chemioterapii

Pododdział ginekologii onkologicznej


szybka_terapia_onkologiczna_CMYK_A4_0.jp
Pokój lekarski:   
 
Chirurgia: telephone.png(22) 4512 618
Chemioterapia:  
telephone.png
 (22) 4502 303
Ambulatorium:  telephone.png(22) 4512 615
Pokój pielęgniarek 
 
Chirurgia telephone.png(22) 4502 225
Chemioterapia: 
 telephone.png (22) 4502 226
   
 

 Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Dariusz Bisz

Pielęgniarka Oddziałowa 

mgr Magdalena Osiak

Oddział zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Specjalizujemy się w wielodyscyplinarnym leczeniu raka sutka.

W zależności od zaawansowania raka sutka wykonujemy operacje:
- operacje oszczędzające sutka (BCT) z zastosowaniem technik onkoplastycznych
- operacje radykalne sutka
- operacje radykalne sutka z jednoczasową lub opóźnioną rekonstrukcją
- operacje rekonstrukcyjne sutka  po przebytych wcześniej amputacjach z wykorzystaniem tkanek własnych                      (np. płat LD) lub/i  implantów

Wykonujemy biopsje cienko- i grubo igłowe pod kontrolą USG oraz nowoczesne biopsje mammotomiczne pozwalające na usuwanie małych, łagodnych zmian przez zaledwie 3mm nacięcie na skórze.

Przeprowadzamy operacje nowotworów twarzy i szyi z jednoczasową rekonstrukcją oraz szeroki zakres operacji
tarczycy z zastosowaniem zmodyfikowanej metody usunięcia węzłów chłonnych szyi.

Dysponujemy również wieloletnim doświadczeniem w operacjach z zakresu chirurgii ogólnej, jak np. operacje
przepuklin pachwinowych, operacje w obrębie blizny pooperacyjnej, operacje  laparoskopowego wycięcia pęcherzyka
żółciowego.

Przy oddziale działa Poradnia Onkologiczna. 

W Oddziale Chirurgii Onkologicznej działa Pododdział Chemioterapii. Prowadzimy w nim leczenie nie tylko dla chorych operowanych w naszym szpitalu, ale także w innych ośrodkach. Prowadzimy chemioterapię w zakresie podstawowym, jaki zawarty jest w katalogu świadczeń NFZ zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Gwarantujemy błyskawiczny dostęp do profesjonalnie przeprowadzonej chemioterapii.

Konsultacje onkologiczne i kwalifikacja do chemioterapii prowadzone są w trybie pilnym.

Kopia%20TMR_9989.jpg

Kopia%20TMR_9982_0.jpg
Kopia%20TMR_9986.jpg

Pracownia Leku Cytostatycznego jest jedną z najlepiej wyposażonych w Warszawie. Pracują w niej wykwalifikowani farmaceuci, a planowanie leczenia i przygotowanie preparatów odbywa się w oparciu o system komputerowy wspierający precyzyjne dawkowanie chemioterapii zgodnie z prawem farmaceutycznym i dyrektywami unijnymi.
Chemioterapię prowadzimy w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb: ambulatoryjnie, w trybie jednodniowym lub w ramach dłuższej hospitalizacji.
Chirurdzy przygotowani są do zakładania "portów naczyniowych", które pozwalają na podawania chemioterapii bez konieczności każdorazowego nakłuwania żył obwodowych.
Ciągłe wielodniowe wlewy cytostatyków mogą być prowadzone zarówno w szpitalu, jak i w warunkach domowych, ponieważ możemy wyposażać pacjentów w nowoczesne indywidualne pompy do podawania leków.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przeprowadzanych na Oddziałe Chirurgii Onkologicznej operacji oszczędzających piersi z jednoczesną korektą, zapewniającą uzyskanie odpowiedniego kształtu piersi oraz procesu odtworzenia brodawki sutkowej.

    Kopia%20DSC_0127.JPG  _48J5807.jpg  Kopia%20DSC_0146_0.JPG
Opieka Psychologa
Pacjenci hospitalizowani na Oddziałach mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego.
Psycholog dostępny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Chęć takiego spotkania można zgłosić podczas obchodu lekarskiego lub przy konsoli pielęgniarek/położnych. Pomoc jest bezpłatna.
 
ZałącznikWielkość
Informacje-operacja-onkologiczna.pdf258 KB
Operacja oszczędzająca piersi.pdf532.09 KB
Odtwarzanie kompleksu brodawkowego-otoczkowego.pdf381.61 KB