Programy polityki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

O szpitalu

Programy polityki zdrowotnej

Programy polityki zdrowotnej

 • „Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021” w zakresie zadania: Odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt.

  Dowiedz się więcejZamknij opis

   

  Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 został opracowany na podstawie art. 48a ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) i  przyjęty na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.   Założeniem programu było zapewnienie skoordynowanej opieki zdrowotnej nad dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

  Cel ww. programu polityki zdrowotnej to realizacja programu kompleksowego wsparcia w zakresie następujących działań:

  • koordynacji opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci, tj. podniesienia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, przez umożliwienie koordynacji udzielanych świadczeń przez poradnie neonatologiczno-pediatryczne przy wsparciu informatycznych środków wymiany i gromadzenia dokumentacji medycznej.
  • odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt, zapewnienia dostępu do odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
  • wczesna rehabilitacja dzieci, tj. zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

  Zwiększenie dostępu do odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt, które nie mogą być odżywiane mlekiem biologicznej matki (tj. urodzonym przedwcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 37 tygodni lub z masą urodzeniową ≤2500 g, donoszonym w stanie ciężkim ze szczególnym uwzględnieniem tych, u których zdiagnozowano ciężkie lub nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu lub wymagającym żywienia enteralnego, zostało zapewnione przez stworzenie sieci banków mleka kobiecego. Aktualnie funkcjonuje w Rzeczpospolitej Polskiej 16 banków mleka kobiecego.

  Program przewidywał możliwość dofinansowania zakupu sprzętu dla podmiotów prowadzących banki mleka kobiecego powstałe do 31 grudnia 2018 r., jak również szkoleń pracowników banków mleka kobiecego oraz personelu medycznego podmiotów leczniczych posiadających oddziały neonatologiczne na II i III poziomie referencyjności, w celu zwiększenia współpracy z bankami mleka kobiecego. Jednocześnie podmioty lecznicze, w których funkcjonuje oddział neonatologiczny o II lub III stopniu referencyjności, uczestniczące w szkoleniach, zostały w ramach programu wyposażone w niezbędny sprzęt do pozyskiwania mleka kobiecego oraz jego przechowywania. Sprzęt jest niezbędny do stymulacji i utrzymania laktacji u matek dzieci przedwcześnie urodzonych oraz jego dostępność w podmiocie leczniczym zwiększy prawdopodobieństwo karmienia piersią dzieci po okresie hospitalizacji, w czasie której były żywione mlekiem z banku mleka kobiecego.

   

  Zakres dofinansowania programu obejmowało zakup sprzętu, stanowiącego wyposażenie banków mleka kobiecego (powstałych do 31 grudnia 2018 r.):

  1. Do pokoju laktacyjnego:
   • laktatorów elektrycznych przeznaczonych do użytku szpitalnego,
   • lodówki do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury;
  2. Do laboratorium:
   • wózka transportowego,
   • loży/komory laminarnej,
   • analizatora składu mleka wraz sonikatorem,
   • chłodziarko-zamrażarek laboratoryjnych i szaf mroźnych z czujnikiem temperatury przeznaczone do przechowywania i schładzania preparatów laboratoryjnych,
   • zamrażarki szokowej,
   • podgrzewacza do butelek/strzykawek przeznaczonego do podgrzewania prób w suchej atmosferze przy zachowaniu wymaganych reżimów temperaturowych,
   • systemu do znakowania próbek,
   •  zmywarki z funkcją wyparzania;
  3. Sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego oraz jego przechowywania dla podmiotów leczniczych, w których funkcjonuje oddział neonatologiczny o II lub III stopniu referencyjności, biorących udział w szkoleniu prowadzonym przez banki mleka kobiecego w ramach programu:
   • Laktatory elektryczne przeznaczone do użytku szpitalnego,
   • Lodówki do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury,
   • Termotorby,
   • Przenośne lodówki, boksy termiczne,
   • Szkolenia przeznaczone dla personelu medycznego zajmującego się prowadzeniem banków mleka kobiecego, dotyczących postępowania z mlekiem kobiecym oraz przeprowadzenie wizyt studyjnych w bankach mleka kobiecego, celem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
   • Szkolenia przeznaczone dla personelu medycznego w podmiotach leczniczych, w których funkcjonuje oddział neonatologiczny o II lub III stopniu referencyjności w celu zwiększenia współpracy tych podmiotów z funkcjonującymi bankami mleka kobiecego.

   

  Łączny koszt realizacji programu w latach 2017-2019: 6 410 276 zł.

  Koszt realizacji zadań w latach 2020-2021: 11 024 000 zł.

  Wartość dofinansowania dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny: 996 487,97zł

   

  Źródła finansowania

  Środki finansowe na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 pochodzą z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

   

  Informacje źródłowe

  Dodatkowe informacje źródłowe na temat programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021” w zakresie zadania 'Odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt' dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-polityki-zdrowotnej-sluzacy-wykonaniu-programu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-na-lata-2017-2021

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa