Udostępnienie dokumentacji medycznej

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

Dla Pacjenta

 • Udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej

  • Instrukcja dla PACJENTA

   • 1

    Pacjent lub osoba pisemnie przez niego upoważniona składa pisemny (odręczny lub zgodny z załącznikiem Nr 2 do Regulaminu Archiwum Dokumentacji Medycznej – Zasady udostępniania dokumentacji medycznej, bieżącej i archiwalnej) lub ustny „Wniosek o udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej/ odpisu książeczki zdrowia dziecka” lub elektronicznie na adres: statystyka@szpitalmadalinskiego.pl.

    Wniosek jest dostępny:

    • na Oddziałach w Sekretariatach medycznych Szpitala,
    • w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej,
    • w Dziale Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Kontraktowania z NFZ – sekcja Archiwum (dalej zwanej DDMSiKzNFZ),
    • na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny www.szpitalmadalinskiego.pl
   • 2

    W trakcie hospitalizacji Pacjent/ka ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej z procesu leczenia. Dokumentacja jest przeglądana przez Pacjenta/kę lub osobę przez nią upoważnioną w obecności lekarza prowadzącego lub lekarza kierującego Oddziałem. W powyższym przypadku nie jest wymagane pisemne sporządzenie „Wniosku”.

   • 3

    Zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

   • 4

    Kserokopia/wyciąg/odpis/forma elektroniczna dokumentacji medycznej wydawana jest przez pracownika DDMSiKzNFZ zgodnie z zaznaczoną we wniosku dyspozycją.

   • 5

    Kalkulację kosztów kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości stron kopii/wyciągu/odpisu x cena jednostkowa zgodna z obowiązującym Cennikiem Szpitala. Na podstawie ustawy art. 28, ust.2a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3.

   • 6

    Cena jednostkowa kopii/wyciągu/odpisu ustalana jest na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 52 poz. 417 z 2009 roku) przez Koordynator a ds. Kontrolingu i wprowadzana jest do Cennika Szpitala poprzez zarządzenie wewnętrzne Dyrektora.

   • 7

    Pacjent lub upoważniona przez niego osoba uiszcza wyliczoną kwotę 5555m\7 w Izbie Przyjęć i kwituje odbiór kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej na złożonym wcześniej Wniosku.

   Załączniki

   • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
    234.92 KB Pobierz
  • Instrukcja dla studenta

   • 1

    Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej, niezbędnej do napisania pracy naukowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, badawczej), do Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny zwraca się Rektor, Dziekan lub uprawniony przedstawiciel jednostki.

   • 2

    Wniosek składa się w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25.

   • 3

    Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szpitala lub osobę upoważnioną do udostępnienia dokumentacji medycznej i pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora, student, doktorant lub słuchacz ustala z pracownikiem DDMSiKzNFZ – Sekcja Statystyki, termin wglądu do dokumentacji medycznej.

   • 4

    Dostęp do dokumentacji medycznej odbywa się w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych w Szpitalu.

   • 5

    Dokumentacja udostępniana jest w sposób uniemożliwiający wgląd do danych osobowych Pacjenta.

   • 6

    Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się w pomieszczeniu bez dostępu do urządzenia kopiującego.

   • 7

    Kopiowanie może odbywać się za osobną zgodą i pobraniem opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem Szpitala.

   • 8

    Z dokumentacji medycznej w tym samym czasie korzystać może tylko jedna osoba.

   • 9

    Po zakończeniu prac związanych z pozyskiwaniem danych koniecznych do napisania pracy naukowej student, doktorant lub słuchacz bierze udział w porządkowaniu dokumentacji medycznej.

   Załączniki

   • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
    148.76 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa