Zamówienia

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

O szpitalu

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 427422
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiajacy informuje o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024.

 • 37/2023/DZP DOSTAWA MLEKA ORAZ ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA DLA NIEMOWLĄT

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na "Dostawę mleka oraz żywności specjalnego przeznaczenia dla niemowląt". Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

  Termin złożenia ofert: do dnia 17 listopada 2023 r. do godziny 11:00

  Forma złożenia ofert: elektroniczna, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 9 listopada 2023 r.

  Dokumenty postępowania w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja dotycząca wyboru oferty w załączeniu.

  • Ogłoszenie_37_2023_DZP.pdf
   147 KB Pobierz
  • Zał_1_Wzór formularza oferty.docx
   18 KB Pobierz
  • Zał_2_Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   36 KB Pobierz
  • Zał_3_Projektowane postanowienia umowy.pdf
   440 KB Pobierz
  • Klauzula Informacyjna Szpitala.pdf
   220 KB Pobierz
  • Zał._4 Wzór_oświadczenia_RODO.doc
   26 KB Pobierz
  • Zał._5 Wzór_oświadczenia_sankcyjnego.doc
   27 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert_37_2023_DZP.pdf
   54 KB Pobierz
  • Wybór -MLEKO.pdf
   55 KB Pobierz
 • 30/2023/DZP WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK 2023 I 2024

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) na "Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2023 i 2024"

  Termin składania ofert: 10 październik 2023 r. do godziny 10:00.

  Miejsce składania ofert: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ (patio, poziom 0).

  Forma złożenia oferty: papierowa. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: "Oferta na Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2023 i 2024" Numer postępowania 30/2023/DZP. Nie otwierać do dnia 10 października 2023 r. do godziny 10:00"

  Dokumentacja postępowania w załączeniu. 

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja dotycząca wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2023 i 2024 w załączeniu.

  • Ogłoszenie_30_2023_DZP.pdf
   288 KB Pobierz
  • Zał_1_Wzór Formularza oferty_30_2023_DZP.docx
   18 KB Pobierz
  • Zał_2_Wzór_oświadczenia_RODO_30_2023_DZP.docx
   16 KB Pobierz
  • Zał_3_Wzór_oświadczenia_sankcyjnego_30_2023_DZP.docx
   13 KB Pobierz
  • Zał_4_PPU_30_2023_DZP.pdf
   247 KB Pobierz
  • Zal 5_Klauzula Informacyjna -Pracownicy Wykonawcy - Oferenta.pdf
   295 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert 30_2023_DZP.pdf
   61 KB Pobierz
  • Informacja dotycząca wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2023 i 2024. Nr postępowania 30_2023_DZP.pdf
   69 KB Pobierz
 • 27/2023/DZP ROZBUDOWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SZPITALA POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W RAMACH ZADANIA "DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY I SYSTEMY INFORMATYCZNE SZPITALA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY"

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na Rozbudowę systemów informatycznych Szpitala poprzez zakup sprzętu informatycznego w ramach zadania "Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. Świętej Rodziny".

  Zadanie finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego i m.st. Warszawa.

  Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Termin składania ofert: 9.10.2023 r. do godz. 10:00

  Data wysłania ogłoszenia do Dz. Urz. UE: 07.09.2023. Ogłoszenie zostało opublikowane: 12.09.2023 r. pod numerem: 2023/S 175-549811.

  Dokumenty postępowania w załącznikach.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o wynikach w załączniku.

  • Ogłoszenie.pdf
   135 KB Pobierz
  • SWZ_27_2023_DZP.pdf
   430 KB Pobierz
  • Załacznik 1, formularz oferty_27_2023_DZP.doc
   38 KB Pobierz
  • Załącznik 2, do SWZ Formularz asortym.-cenowy_27_2023_DZP.xlsx
   15 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2.1 do SWZ_27_2023_DZP.pdf
   571 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2.2 do SWZ_27_2023_DZP.odt
   42 KB Pobierz
  • Załącznik 3 PPU_27_2023_DZP.pdf
   705 KB Pobierz
  • Załącznik 4, Wzór oświadczenia RODO_27_2023_DZP.docx
   13 KB Pobierz
  • Załącznik 5, Wzór_oświadczenia_sankcyjnego_27_2023_DZP.docx
   14 KB Pobierz
  • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27_2023_DZP.pdf
   39 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert 27_2023_DZP.pdf
   46 KB Pobierz
  • informacja o wyborze oferty.pdf
   68 KB Pobierz
 • 26/2023/DZP, Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiajacy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych.

  SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  są udostępnione na  Platformie zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

   

  Termin składania ofert do dnia 22.09.2023 r. do godz. 10:00.

   

  Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 3 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – w związku z dużą ilością pytań do dokumentacji przetargowej – przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

  Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.09.2023 r.  – celem publikacji.

  Nowy termin składania i otwarcia ofert zostanie podany do wiadomości Wykonawców na Platformie zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane dnia 19.09.2023 r. w Dz. Urz. UE. Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE: 2023/S 180-562464.

  Nowy termin składania ofert: 26.09.2023 r. do godz. 10:00.

 • 25/2023/DZP Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Neonatologii - etap I w ramach zadania „Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. Świętej Rodziny”

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieogranicziny na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Neonatologii  - etap I w ramach zadania  „Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. Świętej Rodziny”.

  Postępowanie jest prowadzone na na  Platformie zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Termin składania ofert do dnia 19.09.2023 r. do godz. 10:00.

  Dokumenty postępowania w załącznikach.

  Wyjaśnienie treści SWZ oraz Załącznik do odpowiedzi na pytanie 14. do Wyjaśnienia treści SWZ w załączeniu.

  Ciąg dalszy wyjaśnień treści SWZ w załączeniu.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączeniu.

  • ogłoszenie UE.pdf
   220 KB Pobierz
  • SWZ aparatura.pdf
   375 KB Pobierz
  • Załacznik 1, formularz oferty.doc
   40 KB Pobierz
  • Załacznik 2, Właściwości techniczne.doc
   891 KB Pobierz
  • Załącznik 3, PPU -aparatura.pdf
   326 KB Pobierz
  • Załącznik 4, Wzór oświadczenia RODO.docx
   13 KB Pobierz
  • Załącznik 5, Wzór_oświadczenia_sankcyjnego.docx
   14 KB Pobierz
  • Protokół ze wstępnych konsulatcji rynkowych.pdf
   283 KB Pobierz
  • Wyjaśnienia_treści_SWZ_25_2023_DZP.pdf
   928 KB Pobierz
  • Zał_do_odpowiedzi_na_pyt_14_do_Wyjaśnienia_treści_SWZ_25_2023_DZP.pdf
   448 KB Pobierz
  • c_d_wyjaśnienia_treści_swz_25_2023_DZP.pdf
   46 KB Pobierz
  • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia_25_2023_DZP.pdf
   40 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert_25_2023_DZP.pdf
   91 KB Pobierz
  • informacja o wyborze ofert.pdf
   238 KB Pobierz
 • 22/2023/DZP dostawa kolposkopu z torem wizyjnym

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiajacy ogłasza postępowanie na dostawę kolposkopu w trybie do 130 000,00 zł.

  Termin składania ofert do dnia 27.07.2023 r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Dokumentacja w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   126 KB Pobierz
  • Zał._1 Wzór_formularza_oferty.docx
   19 KB Pobierz
  • Zał._3 PPU -Kolposkop.pdf
   317 KB Pobierz
  • Zał._4 Wzór_oświadczenia_sankcyjnego.doc
   25 KB Pobierz
  • Zał._5 Wzór_oświadczenia_RODO.doc
   25 KB Pobierz
  • Informacja_o_ochronie_danych_osobowych.docx
   18 KB Pobierz
  • Zał._2 formularz asortymentowy-parametry.docx
   20 KB Pobierz
  • Polityka Ochrony-porozumienie powierzenia przetwarzania danych.pdf
   451 KB Pobierz
 • 23/2023/DZP Dostawa leków

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków.

  Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Dokumenty w załączniku

  Oferty należy składać do dnia 21.08.2023 r. do godz. 10:00.

  Wyjaśnienia treści SWZ w załączeniu.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączeniu.

  Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach: 5, 12, 41 zamówienia w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach: 5, 12 ,41 zamówienia w załączeniu.

  • ogłoszenie, 2023-OJS137-437078-pl.pdf
   1.34 MB Pobierz
  • SWZ_23_2023_DZP.pdf
   297 KB Pobierz
  • Zał_1_wzór_formularza_oferty_23_2023_DZP.doc
   70 KB Pobierz
  • Zał_2_FAC_leki_chemioterapia_części_1-41.xlsx
   130 KB Pobierz
  • Zał_2_FAC_leki_o_różnym_przeznaczeniu_części_42-102.xlsx
   341 KB Pobierz
  • Zał_4 Wzór oświadczenia RODO_23_2023_DZP.docx
   16 KB Pobierz
  • Zał_5 Wzór oświadczenia sankcyjnego_23_2023_DZP.docx
   15 KB Pobierz
  • Zał_3_Projektowane postanowiena umowy_23_2023_DZP.pdf
   459 KB Pobierz
  • Wyjaśnienie_treści_SWZ_23_2023_DZP.pdf
   1.19 MB Pobierz
  • Informacja o kwocie na sfinasowanie zamówienia 23_2023_DZP.pdf
   31 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert_23_2023_DZP.pdf
   408 KB Pobierz
  • Wybór ofert 23_2023_DZP.pdf
   1.32 MB Pobierz
  • część 5, 12, 41 zamówienia - unieważnienie czynności wyboru ofert. Nr postępowania 23_2023_DZP.pdf
   82 KB Pobierz
  • część_5_12_41_zamówienia_Wybór_ofert_23_2023_DZP.pdf
   157 KB Pobierz
 • 24/2023/DZP ZAKUP I DOSTAWA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na zakup i dostawę stacji diagnostycznej obrazów mammograficznych. Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  Projekt jest finansowany z budżetu obywatelskiego w m. st. Warszawa - Wymiana sprzętu na warszawskich "SOR-ach" i "Izbach Przyjęć"

  Termin założenia ofert: do dnia 30.06.2023 r. do godziny 10:00

  Forma złożenia ofert: elektroniczna, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.06.2023 r.

  Dokumenty postępowania w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Wybór oferty w załączeniu.

  • ogłoszenie.pdf
   149 KB Pobierz
  • Zał._1 Wzór_formularza_oferty.docx
   19 KB Pobierz
  • Zał._2 Formularz asortymentowy_ prametry techniczne.xlsx
   30 KB Pobierz
  • Zał._3 PPU stacja diagnostyczna.pdf
   505 KB Pobierz
  • Zał._4 Wzór_oświadczenia_sankcyjnego.doc
   25 KB Pobierz
  • Zał._5 Wzór_oświadczenia_RODO.doc
   25 KB Pobierz
  • Polityka Ochrony-porozumienie powierzenia przetwarzania danych.pdf
   451 KB Pobierz
  • Informacja_o_ochronie_danych_osobowych.docx
   18 KB Pobierz
  • Otwarcie_ofert_24_2023_DZP.pdf
   45 KB Pobierz
  • Wybór_oferty_24_2023_DZP.pdf
   52 KB Pobierz
 • 21/2023/DZP DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

  Termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia 29.06.2023 r. do godziny 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Miejsce i termin składania próbek:

  Próbki odpowiadające danej ofercie i prawidłowo opisane należy dostarczyć do dnia 29.06.2023 r. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego do Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0), adres: ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.

  Dokumentacja w załączeniu.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 2023/BZP 00274826/01 w dniu 2023-06-26 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  Wyjaśnienie treści SWZ w załączeniu.

  Informacja dotycząca oświadczenia w załączeniu.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Korekta Informacji z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączeniu.

   

  • Ogłoszenie.pdf
   794 KB Pobierz
  • SWZ_21_2023_DZP_21_DZP_2023.pdf
   508 KB Pobierz
  • Zał_1_Wzór formularza oferty_21_2023_DZP.docx
   19 KB Pobierz
  • Zał_2_Formularz asortymentowo cenowy_21_2023_DZP.xlsx
   61 KB Pobierz
  • Zał_3_Projektowane_postanowienia_umowy_21_2023_DZP.pdf
   650 KB Pobierz
  • Zał_4_Wzór_oświadczenia_sankcyjnego_21_2023_DZP.docx
   16 KB Pobierz
  • Zał_5_Wzór_oświadczenia_RODO_21_2023_DZP.docx
   13 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
   102 KB Pobierz
  • Wyjaśnienie_treści_SWZ_21_2023_DZP.pdf
   703 KB Pobierz
  • Informacja_dot_oświadczenia.pdf
   178 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia 21_2023_DZP.pdf
   31 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert 21_2023_DZP.pdf
   117 KB Pobierz
  • Korekta Informacji z otwarcia ofert 21_2023_DZP.pdf
   109 KB Pobierz
  • Wybór_ofert_21_2023_DZP.pdf
   398 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa