Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 329464
 • 27/2020 Dostawa leku Palivizumab

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na dostawę leku Palivizumab.

  Termin składania ofert: 29.10.2020 r., godz. 10.00.

  Miejsce składanie ofert: Kancelaria Szpitala.

  Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ w załączeniu.

  • Ogłoszenie o zamówieniu 27.odt
   28 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - tekst 27.odt
   27 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - załącznik nr 2 27.xlsx
   11 KB Pobierz
 • 28/2020 dostawa manipulatora macicznego i nożyczek histeroskopowych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na dostawę manipulatora macicznego i nożyczek histeroskopowych o wartości poniżej 30 000 euro na podst. art. 4. pkt. 8.  ustawy Pzp.

  Ogłoszenie z opisem przedmiotu w załączniku.

  Termin składania ofert 19.10.2020 r.

  • ogłoszenie.pdf
   117 KB Pobierz
  • wzór formularza oferty zał. nr 1.doc
   30 KB Pobierz
 • 26/2020 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i artykułów do procesu sterylizacji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego i artykułów do procesu sterylizacji.

  Termin składania ofert do dnia 25.09.2020 r. do godziny 12.00

  Ogłoszenie, wzór formularza oferty, formularz asortymentowo-cenowy, ogólne warunki umowy i RODO w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w części 4.

  • Ogłoszenie 26.pdf
   92 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał. nr 1.docx
   30 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. 2.xlsx
   26 KB Pobierz
  • OWU Załącznik nr 3.docx
   48 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 4.docx
   42 KB Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi 26.pdf
   145 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert (3).pdf
   67 KB Pobierz
  • Wybór oferty, odrzucenie oferty, unieważnienie.pdf
   106 KB Pobierz
 • 25/2020, Dostawa strzemion - wsporników do stołu operacyjnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4. pkt. 8.  ustawy Pzp na dostawę strzemion - wsporników do stołu operacyjnego elektrycznego.

  Termin składania ofert  do 1.09. 2020 r. do godz. 14:00.

  Ogłoszenie, formularz oferty, ogólne warunki umowy dokument dot. RODO w załączniku

  Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wsporników do stołu operacyjnego:

  Pytanie 1:  1 Czy Zamawiający dopuści wsporniki widoczne na poniższym zdjęciu : sterowane jedną ręką, z ergonomiczną konstrukcją umożliwiającą dostosowanie pozycji pacjenta oraz pozwalającą uniknąć zakrzepicy żylnej, zmniejszającej ryzyko obrażeń bez podania wymagań technicznych tj - długości pręta wspornika - średnicy podstawy wspornika ale z zakresem regulacji: 110° - zakresem regulacji w poziomie 25° - zakresem regulacji podstawy 310 mm – o dopuszczalnym obciążeniu do 160 kg? Producent w materiałach technicznych nie podaje informacji o długości pręta wspornika, średnicy  podstawy.

  Odp.

  Zamawiający nie dopuszcza wsporników opisanych w pytaniu z uwagi na brak podania  wszystkich wymaganych parametrów,  jak również braku we wsporniku przedłużonej podpory na łydkę – tak wynika ze zdjęcia wspornika przesłanego przez Wykonawcę .

  Otrzymane oferty

   

  Nr oferty

   

  Nazwa Wykonawcy

   

  Wartość

  netto

  Wartość

  brutto

  Warunki gwarancji

  Termin płatności

  1

  BestMI – Best Medical Innovations Sp. z o.o., ul. Długa 39/118, 00-238 Warszawa

   

   

  18 518,52 zł

   20 000,01 zł

   

   

  12 miesięcy

  Do 14 dni

  W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

  • ogłoszenie.pdf
   116 KB Pobierz
  • wzór formularza oferty zał. nr 1.doc
   29 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   92 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 3.docx
   16 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   51 KB Pobierz
 • 22/2020, : Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000,00 euro na   Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny

  Termin składania ofert: 24.09.2020 r., godz. 10:00

  Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Marketplanet szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Oferty należy składać w wersji elektronicznej.

  Data wysłania ogłoszenia o zamówieniu do DUUE: 20.08.2020 r.

  Ogłoszenie, SIWZ  i formularz oferty w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku oraz stawki z aktualnej umowy jako odpowiedź na pytanie.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o unieważnieniu postępowania w załączniku

  • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
   119 KB Pobierz
  • SIWZ - sprzątanie - tekst.doc
   785 KB Pobierz
  • Formularz oferty.docx
   13 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania poprawione.pdf
   1.3 MB Pobierz
  • Aneks nr 3 do umowy z 2017 r..pdf
   145 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert (10).pdf
   192 KB Pobierz
  • Unieważnienie postępowania.pdf
   62 KB Pobierz
 • 20/2020 Dostawa artykułów do procesu sterylizacji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w wartości poniżej 214.000 euro na dostawę artykułów do procesu sterylizacji.

  Termin składania ofert do dnia 14.08.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

  Ogłoszenie, SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

  Przetarg został ogłoszony dnia 03.08.2020 r.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Protokół z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 zamówienia w załączniku.

  Informacja o wykluczeniu Wykonawcy w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • Formularz asortymentowo cenowy.xls
   101 KB Pobierz
  • SIWZ sterylizacja.doc
   258 KB Pobierz
  • ogłoszenie sterylizacja.pdf
   586 KB Pobierz
  • pytania i odpowiedzi 20 2020.pdf
   276 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   98 KB Pobierz
  • Uniew 3 str.pdf
   123 KB Pobierz
  • Wykluczenie VP strona.pdf
   128 KB Pobierz
  • Wybór oferty 20.pdf
   307 KB Pobierz
 • 19/2020 Odbiór odpadów komunalnych segregowanych

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

  Termin składania ofert 23.07.2020 r. 

  Miejsce składania ofert: Kancelaria Szpitala, 02-544 Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25

  Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w załączeniu

  Formularz oferty w załączeniu

  Ogólne warunki umowy w załączeniu

  Protokół w załączniku.

  Wybór oferty w załączniku.

  • Ogólne warunki umowy (32).doc
   165 KB Pobierz
  • Formularz oferty.odt
   20 KB Pobierz
  • Ogłoszenie (1).pdf
   79 KB Pobierz
  • Protokół 19 2020.pdf
   61 KB Pobierz
  • Wybór 19 2020.pdf
   39 KB Pobierz
 • 18/2020, sporządzanie i dostawa mieszanin do żywienia pozajelitowego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 30 000 euro na sporządzanie i dostawę  mieszanin do żywienia pozajelitowego.

  Termin składania ofert do dnia 16.07.2020 r. do godz. 12:00.

  Ogłoszenie, ogólne warunki umowy i załączniki do umowy, formularz oferty w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Informacja o wyborze oferty w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   68 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty.docx
   14 KB Pobierz
  • Ogólne warunki umowy.doc
   82 KB Pobierz
  • Załączniki nr 1, 2, 3.doc
   73 KB Pobierz
  • Załącznik nr 4.odt
   31 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania (2).pdf
   80 KB Pobierz
  • Wybór oferty (5).pdf
   59 KB Pobierz
 • 15/2020, dostawa gazu ziemnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro.

  Oferty należy składać do dnia lutego 30 lipiec 2020 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Termin wysłania ogłoszenia o zamówienia do DUUE 24.06.2020 r.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu   25.06.2020 r. pod numerem  2020/S121 – 294820.

  Ogłoszenie,  SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załączniku oraz na platformie zakupowej.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   235 KB Pobierz
  • SIWZ - gaz - tekst.doc
   99 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (1).xlsx
   14 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania (1).pdf
   126 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.doc
   196 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   61 KB Pobierz
 • 13/2020 Zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie wschodniej - II etap

  Roboty budowlane
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 5.350.000 euro na Wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie wschodniej - II etap,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

  Termin składania ofert do dnia 2.06.2020 r. do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert 2.06.2020 r. godz. 10:15

  Termin zamieszczenia głoszenia w BZP 12.05.2020 r.

  Ogłoszenie, SIWZ, Ogólne warunki umowy oraz dokumentacja projektowa i kosztorysy ślepe w załącznikach.

  W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający zamieszcza szczegółowe kosztorysy ślepe.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o odrzuceniu oferty w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie przetargowe.pdf
   548 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.odt
   47 KB Pobierz
  • SIWZ - zagospodarowanie terenu.doc
   139 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - DROGI.pdf
   2.88 MB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA.pdf
   1.31 MB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY OGRODZENIE.pdf
   797 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY -ŚCIANA.pdf
   963 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - ZIELEŃ.pdf
   1.75 MB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ŚCIANA OPOROWA-PB-OPIS-09-03-2020.docx
   7.11 MB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ŚCIANA OPOROWA-PB-OPIS-09-03-2020.pdf
   1.99 MB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ŚCIANA OPOROWA-PB-STRONA TYUŁOWA.doc
   68 KB Pobierz
  • 04.03.2020-RYS. NR1_RZUT I WIDOK SCIANY OPOROWEJ .pdf
   370 KB Pobierz
  • 04.03.2020-RYS. NR2_KONSTRUKCJA I ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ.pdf
   545 KB Pobierz
  • 04.03.2020-RYS. NR3_KONSTRUKCJA BALUSTRADY PROJ.SCIANY OPOR.-RYS 3.pdf
   456 KB Pobierz
  • PB-A-PZT-03.2020-PZT.pdf
   2.02 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-DROGI-Strona tytułowa.doc
   64 KB Pobierz
  • Szpital Madalińskiego Opis techniczny.pdf
   392 KB Pobierz
  • ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Szpital Madalińskiego.pdf
   750 KB Pobierz
  • R01_PLAN.pdf
   303 KB Pobierz
  • R02_Przekroje_konstr.pdf
   215 KB Pobierz
  • R03_KONSTRUKCJA_SCHODOW.pdf
   419 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-KONSTRUKCJA-SCIANA OPOROWA-Strona tytułowa.doc
   65 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-PBW-KONSTRUKCJA-ŚCIANA OPOROWA-OPIS.pdf
   1.16 MB Pobierz
  • PB-K-PK-0-R01_RZUT I WIDOK SCIANY OPOROWEJ .pdf
   370 KB Pobierz
  • PB-K-PK-0-R02_KONSTRUKCJA I ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ.pdf
   545 KB Pobierz
  • PB-K-PK-0-R03_KONSTRUKCJA BALUSTRADY PROJ.SCIANY OPOR.pdf
   456 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-NASADZENIA-strony tytułowe.doc
   106 KB Pobierz
  • Madalińskiego wsch-PBW-ZIELEŃ-OPIS.pdf
   238 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R01 A3.pdf
   710 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R02 A3.pdf
   637 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ST-NASADZENIA-strony tytułowe.doc
   91 KB Pobierz
  • Madalińskiego wsch-PBW-ZIELEŃ-STWiOR.pdf
   203 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-OGRODZENIE-Strona tytułowa.doc
   64 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO- PBW-OGRODZENIE-OPIS.pdf
   1.17 MB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R01-OGRODZENIA OD STRONY WSCHODNIEJ-INWENTARYZACJA.pdf
   831 KB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R02-OGRODZENIA OD STRONY WSCHODNIEJ-PROJEKT.pdf
   1.04 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-OŚWIETLENIE TERENU-Strona tytułowa.doc
   64 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO- PBW-OŚWIELENIE TERENU-OPIS.pdf
   836 KB Pobierz
  • EE_R01_Piwnica.pdf
   1.18 MB Pobierz
  • EE_S01_schemat.pdf
   74 KB Pobierz
  • EE_T01_dem.pdf
   246 KB Pobierz
  • EE_T02_Parking.pdf
   258 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-DROGI-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
   598 KB Pobierz
  • Zawartość specyfiacji.pdf
   88 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ST-ŚCIANA OPOROWA-KONSTRUKCJA-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ST-ŚCIANA OPOROWA-KONSTRUKCJA-opis.pdf
   565 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-ARCHITEKTURA-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-ARCHITEKTURA-opis.pdf
   1.03 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-OŚWIETLENIE TERENU-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ST-OŚWIETLENIE TERENU-opis.pdf
   231 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY DROGI.pdf
   1.09 MB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY INSTALACJA ELEKTRYCZNA.pdf
   463 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY ŚCIANA pdf.pdf
   723 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY ZIELEŃ pdf.pdf
   534 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY OGRODZENIE pdf.pdf
   812 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   60 KB Pobierz
  • odrzucenie oferty.pdf
   79 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   148 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa