Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 346714
 • 3/2021 Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej personelu, usług wynajmu bielizny pościelowej i odzieży operacyjnej wraz z wynajmem dystrybutorów do odzieży operacyjnej

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej personelu,  usług wynajmu bielizny pościelowej i odzieży operacyjnej wraz z wynajmem dystrybutorów do odzieży operacyjnej, jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275. ust. 1. ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 1 kwietnia 2021  r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022402/01, opublikowano 24.03.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Wyjaśnienie treści SWZ w załączniku.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  • Ogłoszenie o zamówieniu 3 2021.pdf
   103 KB Pobierz
  • SWZ.pdf
   425 KB Pobierz
  • projektowane postanowienia umowy.docx
   37 KB Pobierz
  • formularz oferty (1).docx
   19 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2 (3).xlsx
   13 KB Pobierz
  • Wyjasnienie SWZ.pdf
   181 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf
   34 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf
   45 KB Pobierz
 • 10/2021 Sprzedaż i dostawa narzędzi do chirurgii otwartej i laparoskopowej

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na sprzedaż i dostawę narzędzi do chirurgii otwartej i laparoskopowej o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.

  Termin złożenia oferty do dnia 30.03.2021 r. do godziny 12.00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia 22.03.2021 r.

  Ogłoszenie i formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

  Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące imadła laparoskopowego (część 5 zamówienia).

  Pytanie nr 1

  „Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 5 aby oferowane imadło było wykonane w technologii ultralekkiej, czyli wykonanej z aluminium pokrytego na całej rękojeści barwioną powłoką ceramiczną antykorozyjną, wyposażone w kanał do płukania (niezrozbieralne), a także w system antyprzeciążeniowy i w blokadę wielostopniową?

  Odp.: Tak, Zamawiający wymaga imadło opisane w pytaniu powyżej.

   Pyt nr 2.

  Dotyczy części 5 zamówienia

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę długości z 330 mm na 300 mm?

  Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę długości z 330 mm na 300 mm​.

  Pyt nr 3.

  Dotyczy części 2 zamówienia

  Czy Zamawiający dopuści  Pincetę o szer. 0,15mm, funkcjonalnie identyczna.

  Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza Pincety o szer. 0,15mm, funkcjonalnie identycznej.

  Dotyczy części 5 zamówienia​

  Pyt. 4

  Czy Zamawiający dopuści​ Imadło rozbieralne, funkcjonalnie identyczne.

  Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza Imadła rozbieralnego, funkcjonalnie identycznego.

  Protokół z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja z wyboru najkorzystniejszej ofert w załączeniu.

  • Ogłoszenie 10 2021.pdf
   113 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   40 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia 10 2021.pdf
   60 KB Pobierz
  • Wybór oferty 10 2021.pdf
   80 KB Pobierz
 • 4/2021, Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

   

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 9 kwietnia 2021  r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Miejsce i termin składania  próbek.

  Próbki odpowiadające danej ofercie i prawidłowo opisane należy dostarczyć do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00 do siedziby zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0), adres: 02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25.

  numer ogłoszenia: 2021 / S 047-117436, wysłane do publikacji 4.03.2021 r., opublikowane 9.03.2021 r.

  dokumentacja w załączniku

  Wyjaśnienie treści SWZ w załączniku

  Sprostowanie wyjaśnienia treści SWZ   (Pyt. 163.)

  Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia oraz informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  • SWZ.pdf
   556 KB Pobierz
  • projektowane warunki umowy.docx
   22 KB Pobierz
  • ogłoszenie.pdf
   2.24 MB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   426 KB Pobierz
  • formularz oferty.docx
   18 KB Pobierz
  • wyjasnienie treści SWZ.pdf
   2.29 MB Pobierz
  • sprostowanie odpowiedzi.pdf
   57 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf
   332 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf
   596 KB Pobierz
 • 2/2021 Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na Usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie.

  Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Termin składania ofert do dnia  18.03.2021 r. do godz. 10:00

  Data wysłania ogłoszenia do Dz.U.UE 9.02.2021 r. 

  Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12.02.2021 r. pod numerem 2021/S 030-073799

  Wyjaśnienia treści SWZ w załączniku

  W załączniku informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

   Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyniku postepowania 

  • ogłoszenie.pdf
   554 KB Pobierz
  • SWZ.docx
   90 KB Pobierz
  • dpowiedzi na pytania.pdf
   2.4 MB Pobierz
  • protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych.pdf
   1.96 MB Pobierz
  • Przegląd Hydrantów.pdf
   1.1 MB Pobierz
  • Rzut 1 piętra ppoż. strefy.PDF
   2.36 MB Pobierz
  • Rzut 2 piętra (1)p.poż. strefy.PDF
   2.3 MB Pobierz
  • Rzut NP A0 p.PDF
   2.61 MB Pobierz
  • Rzut piwnicy -7.30 A0 (1) p.poż.PDF
   2.85 MB Pobierz
  • Rzut piwnicy -11.60 A0 p.poż.PDF
   880 KB Pobierz
  • Rzut WP A0 (1) p.poż.PDF
   2.75 MB Pobierz
  • Hydranty wewnętrzne.PDF
   3.6 MB Pobierz
  • Hydranty zewnętrzne.PDF
   701 KB Pobierz
  • F617 Informacja o kwocie na realizację zamówienia(1).DOCX
   26 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   59 KB Pobierz
  • ogloszenie_o_wynikach_postepowania.pdf
   135 KB Pobierz
 • 46/2020 Dostawa papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie poniżej 130 000 zł na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych.

  Termin składania ofert do dnia 15.01.2021 r. do godziny 12.00.

  Ogłoszenie, formularz asortymentowo- cenowy, wzór formularza oferty i oświadczenie RODO w załączeniu.

  Ogłoszenie zamieszczono dnia 07.01.2021 r.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja z wyboru oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie 46 2020.pdf
   66 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2.xlsx
   12 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 4.docx
   17 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał. nr 1.docx
   16 KB Pobierz
  • Otwarcie 46 2020.pdf
   52 KB Pobierz
  • Wybór oferty papier.pdf
   84 KB Pobierz
 • 45/2020 Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro.

  Oferty należy składać do dnia  5.02. 2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Ogłoszenie o zamówieniu do Dz. Urz. UE zostało przekazane w dniu 30.12.2020 r. Ogłoszenie zostało ogłoszone w dniu 4.01.2021 r. pod numerem 2021/S001-000415

  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji dla Wykonawcy na Platformie zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.,  nazwa pliku „Formularz własny”.

  SIWZ, ogłoszenie, formularz asortyementowo-cenowy w załączniku.

  Zamawiający informuje, że w dniu 8.01.2021 r. do  Dz. Urz. UE zostało przesłane sprostowanie ogłoszenia. Zmiany zostaną przedstawione po opublikowaniu ogłoszenia.

   

  Zamawiający informuje, że ogłoszenie o numerze 2021/S/001-000415 przesłane do Dz. Urz. UE nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyjaśnienia i interpretacja UZP w załączniku.

  Zamawiający informuje, że nowe postępowanie na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego zostanie ogłoszone według ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp.

   

  • ogłoszenie.pdf
   2.33 MB Pobierz
  • SIWZ - drobny sprzęt sterylny.odt
   37 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   406 KB Pobierz
  • brak wszczęcis postępowania.pdf
   52 KB Pobierz
 • 44/2020, usługa społeczna w zakresie żywienia pacjentów Szpitala

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów Szpitala

  Termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. do godz. 10:00

  ogłoszenie i SIWZ w załączniku

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców w załączniku

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

 • Regulamin na usługi społeczne

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający w załączniku zamieścił Regulamin na usługi społeczne i inne szczególne usługi w oparciu o art. 138o ustawy Pzp

 • 36/2020, dostawa szwów chirurgicznych, siatek i staplerów

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 214 000 euro  na dostawę szwów chirurgicznych, siatek i staplerów.

  Data składania ofert do dnia 29.12.2020 r. do godz. 10:0

  otwarcie ofert 29.12.2020 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

  SIWZ, Ogłoszenie i formularz asortymentowo-cenowy w załączniku.

  Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 7.01.2021 r. do godziny 10:00

  zmiana ogłoszenia w załączniku

  Odpowiedzi na pytania wykonawców w załączniku.

  W załączniku informacja z otwarcia ofert.

  Informacja z wyboru oferty w załączniku.

  Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o przystąpieniu do powtórzenia czynności - dokument w załączeniu.

  Informacja z ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

  • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
   277 KB Pobierz
  • SIWZ - szwy - tekst.odt
   31 KB Pobierz
  • SIWZ - Szwy - Załaczniki nr 2.xlsx
   31 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   48 KB Pobierz
  • Odp. na pyt..pdf
   504 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   73 KB Pobierz
  • Wybór 36 2020.pdf
   303 KB Pobierz
  • Zawiadomienie unieważnienie wyboru str internet.pdf
   72 KB Pobierz
  • Ponowny wybór strona.pdf
   103 KB Pobierz
 • 37, Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie  na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala, prowadzone w trybie zamówienia o wartości do 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Szpitala do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 14:00.

  Ogłoszenie wraz ze specyfikacją wymagań w załączniku oraz ogólne warunki umowy w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze oferty w załączniku.

  • ogłoszenie i specyfikacja.pdf
   195 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy, 37.pdf
   410 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   55 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   50 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa