Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 322352
 • 20/2020 Dostawa artykułów do procesu sterylizacji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w wartości poniżej 214.000 euro na dostawę artykułów do procesu sterylizacji.

  Termin składania ofert do dnia 14.08.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

  Ogłoszenie, SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

  Przetarg został ogłoszony dnia 03.08.2020 r.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  • Formularz asortymentowo cenowy.xls
   101 KB Pobierz
  • SIWZ sterylizacja.doc
   258 KB Pobierz
  • ogłoszenie sterylizacja.pdf
   586 KB Pobierz
  • pytania i odpowiedzi 20 2020.pdf
   276 KB Pobierz
 • 19/2020 Odbiór odpadów komunalnych segregowanych

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

  Termin składania ofert 23.07.2020 r. 

  Miejsce składania ofert: Kancelaria Szpitala, 02-544 Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25

  Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert w załączeniu

  Formularz oferty w załączeniu

  Ogólne warunki umowy w załączeniu

  Protokół w załączniku.

  Wybór oferty w załączniku.

  • Ogólne warunki umowy (32).doc
   165 KB Pobierz
  • Formularz oferty.odt
   20 KB Pobierz
  • Ogłoszenie (1).pdf
   79 KB Pobierz
  • Protokół 19 2020.pdf
   61 KB Pobierz
  • Wybór 19 2020.pdf
   39 KB Pobierz
 • 18/2020, sporządzanie i dostawa mieszanin do żywienia pozajelitowego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 30 000 euro na sporządzanie i dostawę  mieszanin do żywienia pozajelitowego.

  Termin składania ofert do dnia 16.07.2020 r. do godz. 12:00.

  Ogłoszenie, ogólne warunki umowy i załączniki do umowy, formularz oferty w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Informacja o wyborze oferty w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   68 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty.docx
   14 KB Pobierz
  • Ogólne warunki umowy.doc
   82 KB Pobierz
  • Załączniki nr 1, 2, 3.doc
   73 KB Pobierz
  • Załącznik nr 4.odt
   31 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania (2).pdf
   80 KB Pobierz
  • Wybór oferty (5).pdf
   59 KB Pobierz
 • 15/2020, dostawa gazu ziemnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro.

  Oferty należy składać do dnia lutego 30 lipiec 2020 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Termin wysłania ogłoszenia o zamówienia do DUUE 24.06.2020 r.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu   25.06.2020 r. pod numerem  2020/S121 – 294820.

  Ogłoszenie,  SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załączniku oraz na platformie zakupowej.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   235 KB Pobierz
  • SIWZ - gaz - tekst.doc
   99 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (1).xlsx
   14 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania (1).pdf
   126 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.doc
   196 KB Pobierz
 • 13/2020 Zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie wschodniej - II etap

  Roboty budowlane
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 5.350.000 euro na Wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie wschodniej - II etap,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

  Termin składania ofert do dnia 2.06.2020 r. do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert 2.06.2020 r. godz. 10:15

  Termin zamieszczenia głoszenia w BZP 12.05.2020 r.

  Ogłoszenie, SIWZ, Ogólne warunki umowy oraz dokumentacja projektowa i kosztorysy ślepe w załącznikach.

  W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający zamieszcza szczegółowe kosztorysy ślepe.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o odrzuceniu oferty w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie przetargowe.pdf
   548 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.odt
   47 KB Pobierz
  • SIWZ - zagospodarowanie terenu.doc
   139 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - DROGI.pdf
   2.88 MB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA.pdf
   1.31 MB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY OGRODZENIE.pdf
   797 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY -ŚCIANA.pdf
   963 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - ZIELEŃ.pdf
   1.75 MB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ŚCIANA OPOROWA-PB-OPIS-09-03-2020.docx
   7.11 MB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ŚCIANA OPOROWA-PB-OPIS-09-03-2020.pdf
   1.99 MB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ŚCIANA OPOROWA-PB-STRONA TYUŁOWA.doc
   68 KB Pobierz
  • 04.03.2020-RYS. NR1_RZUT I WIDOK SCIANY OPOROWEJ .pdf
   370 KB Pobierz
  • 04.03.2020-RYS. NR2_KONSTRUKCJA I ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ.pdf
   545 KB Pobierz
  • 04.03.2020-RYS. NR3_KONSTRUKCJA BALUSTRADY PROJ.SCIANY OPOR.-RYS 3.pdf
   456 KB Pobierz
  • PB-A-PZT-03.2020-PZT.pdf
   2.02 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-DROGI-Strona tytułowa.doc
   64 KB Pobierz
  • Szpital Madalińskiego Opis techniczny.pdf
   392 KB Pobierz
  • ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Szpital Madalińskiego.pdf
   750 KB Pobierz
  • R01_PLAN.pdf
   303 KB Pobierz
  • R02_Przekroje_konstr.pdf
   215 KB Pobierz
  • R03_KONSTRUKCJA_SCHODOW.pdf
   419 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-KONSTRUKCJA-SCIANA OPOROWA-Strona tytułowa.doc
   65 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-PBW-KONSTRUKCJA-ŚCIANA OPOROWA-OPIS.pdf
   1.16 MB Pobierz
  • PB-K-PK-0-R01_RZUT I WIDOK SCIANY OPOROWEJ .pdf
   370 KB Pobierz
  • PB-K-PK-0-R02_KONSTRUKCJA I ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ.pdf
   545 KB Pobierz
  • PB-K-PK-0-R03_KONSTRUKCJA BALUSTRADY PROJ.SCIANY OPOR.pdf
   456 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-NASADZENIA-strony tytułowe.doc
   106 KB Pobierz
  • Madalińskiego wsch-PBW-ZIELEŃ-OPIS.pdf
   238 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R01 A3.pdf
   710 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R02 A3.pdf
   637 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ST-NASADZENIA-strony tytułowe.doc
   91 KB Pobierz
  • Madalińskiego wsch-PBW-ZIELEŃ-STWiOR.pdf
   203 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-OGRODZENIE-Strona tytułowa.doc
   64 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO- PBW-OGRODZENIE-OPIS.pdf
   1.17 MB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R01-OGRODZENIA OD STRONY WSCHODNIEJ-INWENTARYZACJA.pdf
   831 KB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R02-OGRODZENIA OD STRONY WSCHODNIEJ-PROJEKT.pdf
   1.04 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-OŚWIETLENIE TERENU-Strona tytułowa.doc
   64 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO- PBW-OŚWIELENIE TERENU-OPIS.pdf
   836 KB Pobierz
  • EE_R01_Piwnica.pdf
   1.18 MB Pobierz
  • EE_S01_schemat.pdf
   74 KB Pobierz
  • EE_T01_dem.pdf
   246 KB Pobierz
  • EE_T02_Parking.pdf
   258 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-DROGI-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
   598 KB Pobierz
  • Zawartość specyfiacji.pdf
   88 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ST-ŚCIANA OPOROWA-KONSTRUKCJA-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ST-ŚCIANA OPOROWA-KONSTRUKCJA-opis.pdf
   565 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-ARCHITEKTURA-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-ARCHITEKTURA-opis.pdf
   1.03 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-OŚWIETLENIE TERENU-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO-ST-OŚWIETLENIE TERENU-opis.pdf
   231 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY DROGI.pdf
   1.09 MB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY INSTALACJA ELEKTRYCZNA.pdf
   463 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY ŚCIANA pdf.pdf
   723 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY ZIELEŃ pdf.pdf
   534 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY OGRODZENIE pdf.pdf
   812 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   60 KB Pobierz
  • odrzucenie oferty.pdf
   79 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   148 KB Pobierz
 • 14/2020 Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214.000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

  Termin składania ofert do dnia 21.05.2020 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

  Ogłoszenie, SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy w załączniku.

  Zamawiający informuje, że (w formularzu asortymentowo-cenowym i w SIWZ rozdział III) nazwa części 15 powinna brzmieć: Maski i czepki chirurgiczne.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP 11.05.2020 r.

  Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza na dzień 22.05.2020 r. do godziny 10.00

  Informacja o zmianie ogłoszenia w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w Części 11 i 14 w załączniku.

  Informacja o przywróceniu oferty i poprawieniu innej omyłki w załączniku.

  Uczestnicy postępowanie przetargowego 14/2020

  Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

  Zamawiający informuje,że w dniu 01.06.2020 r. wpłynęło odwołanie do KIO dotyczące odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze w postępowaniu numer 14/2020 na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

  Zgodnie z art. 185 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.) Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawcy mogą przystąpić do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, wskazując stronę, do której przystępują.

  Treść odwołania w załączniku.

  Wybór najkorzystniejszej  oferty na część 15 i 16 zamówienia w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na części 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 w załączniku.

  Uczestnicy postępowania przetargowego 14/2020

  Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

  Zamawiający informuje, że w dniu 13.07.2020 r. wpłynęło odwołanie do KIO dotyczące odwołania od czynności i zaniechania Zamawiającego dotyczących części 2 postępowania numer 14/2020 na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

  Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.) Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawcy mogą przystąpić do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, wskazując stronę, do której przystępują.

  Treść odwołania w załączeniu.

  • Ogłoszenie.pdf
   803 KB Pobierz
  • SIWZ.doc
   203 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   59 KB Pobierz
  • Zmiana ogłoszenia.pdf
   48 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.pdf
   1.18 MB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   138 KB Pobierz
  • Odrzucenie oferty i unieważnienie.pdf
   170 KB Pobierz
  • Unieważnienie odrzucenia oferty, omyłka.pdf
   84 KB Pobierz
  • KIO Zarys.pdf
   504 KB Pobierz
  • wybór oferty 15 i16.pdf
   151 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   402 KB Pobierz
  • Treść odwołania.pdf
   2.14 MB Pobierz
 • Plan Zamówień publicznych na rok 2020

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  W załączniku Plan Zamówień Publicznych

  • Plan zamówień publicznych na rok 2020 po korekcie.pdf
   254 KB Pobierz
 • 9/2020 Konserwacja i przeglądy wentylacji i klimatyzacji

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 214.000 euro na wykonywanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Termin składania ofert do dnia 15.04.2020 r., do godz. 10.00.

  Ogłoszenie, SIWZ, Instrukcja zasad bezpieczeństwa, dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i konserwacji, rejestr splitów, wykaz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w załączniku.I

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • Ogłoszenie o zamówieniu (1).odt
   30 KB Pobierz
  • SIWZ - przeglądy - tekst.doc
   116 KB Pobierz
  • ZAŁACZNIK NR 1 -WYKAZ SPLITÓW SZPITALA.xlsx
   31 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 Wykaz central wentylacyjno - klimatyzacyjnych.ods
   15 KB Pobierz
  • ZAŁĄCZNIK NR 3- INSTRUKCJA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI CHŁODZIARKI ABSORPCYJNEJ (1).pdf
   4.95 MB Pobierz
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI I KONSERWACJI AGREGATU SPRĘŻARKOWEGO (1).pdf
   4.92 MB Pobierz
  • ZAŁĄCZNIK NR 5 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI WIEŻY CHŁODNICZEJ . (1).pdf
   2.3 MB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.pdf
   46 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   53 KB Pobierz
 • 11/2020 Usługa ubezpieczenia mienia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na usługę ubezpieczenia mienia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.

  Termin składania ofert do dnia 24.03.2020 r. do godziny 10.00.

  Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, informacje do oceny ryzyka, rejestr majątku, szczegółowe warunki zamówienia w załączniku.   

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza na dzień 02.04.2020 r., godz. 10.00.

  Rozmieszczenie hydrantów, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, rzuty budynku w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego II w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Wybór oferty w załączniku.

   

  • Ogłoszenie o zamówieniu (7).doc
   67 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Informacje do oceny ryzyka (2).docx
   43 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Rejestr majątku (1).xlsx
   54 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Szczegółowe warunki zamówienia (2).docx
   66 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - tekst (2).docx
   88 KB Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi.pdf
   1.01 MB Pobierz
  • Hydranty wewnętrzne.pdf
   3.6 MB Pobierz
  • Hydranty zewnętrzne.pdf
   697 KB Pobierz
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.pdf
   18.75 MB Pobierz
  • Rzut 1 piętra ppoż. strefy.pdf
   2.36 MB Pobierz
  • Rzut 2 piętra (1)p.poż. strefy.pdf
   2.3 MB Pobierz
  • Rzut NP A0 p.poż strefy (1).pdf
   2.61 MB Pobierz
  • Rzut piwnicy -7.30 A0 (1) p.poż . strefy (1).pdf
   2.85 MB Pobierz
  • Rzut piwnicy -11.60 A0 p.poż.strefy (1).pdf
   880 KB Pobierz
  • Rzut WP A0 (1) p.poż. strefy (1).pdf
   2.75 MB Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi II.pdf
   58 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert (4).pdf
   94 KB Pobierz
  • Wybór oferty ubezpieczenie.pdf
   100 KB Pobierz
 • 3/2020 dostawa leków

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 214.000 euro na dostawę leków.

  Oferty należy składać do dnia lutego 28 lutego 2020 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet:

  https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.20202 r. o godz. 10:15.

  SIWZ, ogłoszenie i formularze asortymentowe w załącznikach.

  Data wysłania ogłoszenia do DUUE 23.01.2020 r.

  Zamawiający informuje, że przesunął termin składania ofert i wyznaczył go na dzień 5.03.2020 r. do godz. 10:00.

  Odpowiedzi na pytania i zmiana ogłoszenie w załączniku.

  Odpowiedzi na pytania cd. w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   299 KB Pobierz
  • SIWZ - leki.doc
   97 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - Załączniki nr 2 Leki pozostałe.xlsx
   27 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - Załączniki nr 2 Programy lekowe.xlsx
   45 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   108 KB Pobierz
  • Odp. na pyt..pdf
   146 KB Pobierz
  • odp. na pyt. II.pdf
   43 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   131 KB Pobierz
  • Wybór oferty leki.pdf
   184 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa