Zamówienia

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 366662
 • 30/2021 USŁUGI W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG POGOTOWIA TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie i udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie wykonywania przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych znajdujących się w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 26.11.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270039/01, opublikowano: 16.11.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Wyjaśnienie treści SWZ w załączniku.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części: 2, 3 zamówienia w załączeniu.

  • Ogłoszenie.pdf
   825 KB Pobierz
  • SWZ.pdf
   642 KB Pobierz
  • Formularz_Oferta.docx
   15 KB Pobierz
  • projektowane postanowienia umowy.pdf
   618 KB Pobierz
  • wyjaśnienia_SWZ_30_2021.pdf
   96 KB Pobierz
  • kwota_na_sfinansowanie_zamówienia.pdf
   43 KB Pobierz
  • informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
   96 KB Pobierz
  • zawiadomienie_unieważnienie_cz2_cz3.pdf
   53 KB Pobierz
 • 36/2021 SPRZEDAŻ I SUKCESYWNA DOSTAWA DO ZAMAWIAJĄCEGO PREPARATÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i i dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 19.11.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00260783/01, opublikowano: 8.11.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00263428/01

  Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 23.11.2021 do godz. 10:00

  Odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawców w załączeniu.

   Kwota na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  • Ogłoszenie.pdf
   1015 KB Pobierz
  • SWZ Platforma.pdf
   1.06 MB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał. nr 1..docx
   16 KB Pobierz
  • Projektowane postanowienia umowy platforma.pdf
   330 KB Pobierz
  • POPRAWNY_Formularz_asportymentowo_cenowy.xlsx
   43 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
   38 KB Pobierz
  • Odppowiedzi na pytania 36 2021.pdf
   426 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamowienia.pdf
   42 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf
   87 KB Pobierz
 • 32/2021 Dostawa rękawic medycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic medycznych jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 03.11.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00244409/01, opublikowano: 25.10.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Nowy Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 05.11.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251042/01, opublikowano: 29.10.2021 r.

  Dokument w załączeniu.

  Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w załączeniu.

  Kwota na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o odrzuceniu oferty w załączeniu.

   

  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   21 KB Pobierz
  • Projektowane postanowienia umowy platforma.pdf
   239 KB Pobierz
  • SWZ platforma.pdf
   482 KB Pobierz
  • wzór formularza oferty załącznik nr 1.docx
   14 KB Pobierz
  • Ogłoszenie 32 2021.pdf
   890 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia rękawice.pdf
   52 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania 32 2021.pdf
   519 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zam. 32 2021.pdf
   34 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert 32 2021.pdf
   63 KB Pobierz
  • 32_odrzucenie_oferty.pdf
   56 KB Pobierz
 • 29/2021 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH, W TYM ODPADÓW ZAKAŹNYCH, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE WYTWARZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym odpadów zakaźnych, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych przez Zamawiającego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Data wysłania ogłoszenia do Dz. U. UE:  20.10.2021 r. Ogłoszenie zostało opublikowane: 25.10.2021 r. pod numerem: 2021/S 207-542012

  Dokumentacja w załączniku.

  Zmiana treści SWZ w załączniku.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o unieważnieniu postępowania 29/2021 w załączeniu.

   

   

  • SWZ.pdf
   523 KB Pobierz
  • zał_3_projektowane_postanowienia_umowy.pdf
   498 KB Pobierz
  • Ogłoszenie.pdf
   395 KB Pobierz
  • zał_2_formularz_asortymentowo-cenowy.xlsx
   13 KB Pobierz
  • zał_1_formularz_oferty.docx
   19 KB Pobierz
  • zmiana_SWZ.pdf
   54 KB Pobierz
  • kwota_na_sfinansowanie_zamówienia.pdf
   43 KB Pobierz
  • informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
   69 KB Pobierz
  • 29_2021_unieważnienie_postępowania_platforma.pdf
   53 KB Pobierz
 • 33/2021 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DO BANKU MLEKA KOBIECEGO

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

   

  Zakup urządzeń jest dofinansowany przez Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021, w zakresie zadania „Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt”

   

  Postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do Banku Mleka Kobiecego jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 2.11.2021 r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Termin otwarcia ofert: 2.11.2021 r. godz.: 13:00

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00242814/01, opublikowano: 22.10.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Wyjaśnienia treści SWZ w załączniku

  Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

  Informacja z otwarcia ofert.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączniku.

  • Ogłoszenie.pdf
   930 KB Pobierz
  • SWZ.pdf
   473 KB Pobierz
  • Formularz oferty.docx
   36 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   27 KB Pobierz
  • BM parametry tech cz. 1.docx
   25 KB Pobierz
  • BM parametry tech cz. 2.docx
   40 KB Pobierz
  • BM parametry tech cz. 3.docx
   26 KB Pobierz
  • BM parametry tech cz. 4.docx
   26 KB Pobierz
  • BM parametry tech cz. 5.docx
   30 KB Pobierz
  • BM parametry tech cz. 6.docx
   25 KB Pobierz
  • BM parametry tech cz. 7.docx
   24 KB Pobierz
  • Projektowane postanowienia umowy Bank Mleka.pdf
   321 KB Pobierz
  • wyjasnienia treści SWZ.pdf
   352 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf
   46 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf
   120 KB Pobierz
  • wybór_ofert.pdf
   97 KB Pobierz
 • Wstępna konsultacja rynkowa

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiajacy informuje o planowanym  postępowaniu w trybie podstawowym na usługi w zakresie wykonywania przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych oraz wstępny opis przedmiotu w załączniku.

  • Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych.pdf
   54 KB Pobierz
  • Wstępny opis przedmiotu.docx
   16 KB Pobierz
 • 27/2021 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2021 i 2022

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie  w trybie do 130 000 zł na "Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2021 i 2022"

  Termin składania ofert do dnia  8.10.2021 r. do godziny 12:00.

  Ogłoszenie, formularz oferty i ogólne postanowienia umowy w załącznikach

   Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja z wyboru ofert w załączeniu.

  • ogłoszenie.pdf
   352 KB Pobierz
  • ogólne postanowienia umowy.pdf
   333 KB Pobierz
  • formularz oferty Załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   78 KB Pobierz
  • Informacja z wyboru ofert.pdf
   70 KB Pobierz
 • 26/2021 Dostawa mleka oraz żywności specjalnego przeznaczenia dla niemowląt

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na dostawę mleka oraz żywności specjalnego przeznaczenia dla niemowląt o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.

  Termin złożenia ofert do 29.09.2021 r. do godziny 11.00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia 21.09.2021 r.

  Ogłoszenie, formularz asortymentowo-cenowy, wzór formularza oferty,  projektowane postanowienia umowy oraz RODO w załączeniu.

   Do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:" Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okresu gwarancji na dostarczane towary: minimum 6 miesięcy".

  Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie terminu gwarancji na dostarczane  towary minimum 6 miesięcy.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja z wyboru oferty w załączeniu.

  Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wyboru oferty - dokument w załączeniu

  Informacja z wyboru oferty w części 4 zamówienia w załączeniu.

   

  • Ogłoszenie 26 (2).pdf
   119 KB Pobierz
  • wzór oferty zał. nr 1.docx
   17 KB Pobierz
  • Projektowane postanowienia umowy.pdf
   358 KB Pobierz
  • RODO zał nr 4.docx
   15 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2.xlsx
   30 KB Pobierz
  • otwarcie ofert 26 2021.pdf
   53 KB Pobierz
  • Wybór.pdf
   50 KB Pobierz
  • Unieważnienie cz 4.pdf
   58 KB Pobierz
  • Wybór w cz. 4.s.pdf
   50 KB Pobierz
 • 25/2021 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z dodatkowym wyposażeniem jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 21.09.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177147/01, opublikowano: 10.09.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu

   Wyjaśnienie treści oferty w załączniku

  W załaczeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

  informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

   

   

  • Ogłoszenie.pdf
   629 KB Pobierz
  • SWZ RTG.pdf
   545 KB Pobierz
  • formularz oferty.docx
   35 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   11 KB Pobierz
  • rtg parametry tech..docx
   50 KB Pobierz
  • projektowane postanowienia umowy.pdf
   313 KB Pobierz
  • wyjaśnienie treści SWZ.pdf
   57 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf
   35 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   54 KB Pobierz
  • wybór_oferty.pdf
   62 KB Pobierz
 • 24/2021 SPRZEDAŻ I DOSTAWA ODZIEŻY CHIRURGICZNEJ

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na sprzedaż i dostawę odzieży chirurgicznej o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.

  Termin złożenia oferty: do dnia 6 września 2021 r. do godziny 10:00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 20.08.2021 r.

  Ogłoszenie, formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy oraz ogólne warunki umowy w załączeniu.

  Próbki do badania jakości należy złożyć do dnia 6.09.2021 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ, ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa. Próbki nie podlegają zwrotowi.

  W załączeniu odpowiedzi Zamawiającego na Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na przedmiot: Sprzedaż i dostawa odzieży chirurgicznej, numer postępowania 24/2021.

  W załączeniu ciąg dalszy odpowiedzi Zamawiającego (z dnia 31.08.2021 r.) na pytania dotyczące Ogłoszenia o zaproszeniu do złożenia oferty na przedmiot: Sprzedaż i dostawa odzieży chirurgicznej, numer postępowania 24/2021.

  W załączeniu ciąg dalszy odpowiedzi Zamawiającego (z dnia 2.09.2021 r.) na pytania dotyczące Ogłoszenia o zaproszeniu do złożenia oferty na przedmiot: Sprzedaż i dostawa odzieży chirurgicznej, numer postępowania 24/2021.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja z wyboru ofert w załączeniu.

   

  • Ogłoszenie.pdf
   166 KB Pobierz
  • Zał_1_wzór_oferty.docx
   19 KB Pobierz
  • Zał_2_formularz_asortymentowo-cenowy.xlsx
   12 KB Pobierz
  • Zał_3_projektowane_warunki_umowy.pdf
   283 KB Pobierz
  • odpowiedzi_24_2021.pdf
   140 KB Pobierz
  • c_d_odpowiedzi_z_31_08_2021_K24_2021.pdf
   57 KB Pobierz
  • c_d_odpowiedzi_z_2_09_2021_K24_2021.pdf
   67 KB Pobierz
  • otwarcie_ofert.pdf
   161 KB Pobierz
  • wybór_ofert.pdf
   69 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa