Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 302977
 • 3/2020 dostawa leków

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 214.000 euro na dostawę leków.

  Oferty należy składać do dnia lutego 28 lutego 2020 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet:

  https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.20202 r. o godz. 10:15.

  SIWZ, ogłoszenie i formularze asortymentowe w załącznikach.

  Data wysłania ogłoszenia do DUUE 23.01.2020 r.

  • ogłoszenie.pdf
   299 KB Pobierz
  • SIWZ - leki.doc
   97 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - Załączniki nr 2 Leki pozostałe.xlsx
   27 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - Załączniki nr 2 Programy lekowe.xlsx
   45 KB Pobierz
 • 4/2020 Dostawa akcesoriów do rekonstrukcji piersi

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214.000 euro na dostawę akcesoriów do rekonstrukcji piersi.

  Termin składania ofert do dnia 04.02.2020 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

  Ogłoszenie, SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załącznikach.

   

  • Ogłoszenie.pdf
   443 KB Pobierz
  • SIWZ.doc
   148 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   50 KB Pobierz
 • 1/2020, Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro.

  Oferty należy składać do dnia lutego 24 lutego 2020 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Termin wysłania ogłoszenia o zamówienia do DUUE 17.01.2020 r.

  Zamawiający informuje, że SIWZ z formularzem asortymentowo-cenowym zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oraz na  Platformie zakupowej po opublikowaniu ogłoszenia w DUUE.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 22.01.202 r. pod numerem  2020/S 015-030281

  SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załączniku oraz na platformie zakupowej.

   

   

  • ogłoszenie.pdf
   1.18 MB Pobierz
  • SIWZ.doc
   185 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   601 KB Pobierz
 • 2/2020 Dostawa błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro na dostawę błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych.

  Termin składania ofert do dnia 20.01.2020 r., do godz. 12.00.

  Ogłoszenie, wzór formularza oferty, formularz asortymentowo-cenowy, ogólne warunki umowy, ochrona danych osobowych-RODO, opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  w załączniku. 

  • Ogłoszenie.pdf
   68 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał. nr 1.docx
   15 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy, załącznik nr 2.xls
   29 KB Pobierz
  • Ogólne warunki umowy zał. nr 3.doc
   68 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 4.docx
   16 KB Pobierz
  • Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5.doc
   31 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   40 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   43 KB Pobierz
 • 31/2019 Dostawa preparatów do dezynfekcji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro na dostawę preparatów do dezynfekcji.

  Termin składania ofert do dnia 16.12.2019 r., do godziny 12:00.

  Ogłoszenie, wzór formularza oferty, formularz asortymentowo-cenowy, ogólne warunki umowy, ochrona danych osobowych (RODO) w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego cd. w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie.pdf
   75 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał nr 1..docx
   14 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2..xlsx
   23 KB Pobierz
  • Ogólne warunki umowy zał. nr 3..docx
   22 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 4..docx
   14 KB Pobierz
  • Odpowiedź na pytanie.pdf
   145 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania cd..pdf
   149 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   51 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   44 KB Pobierz
 • 27/2019, Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie w trybie do 30 000 euro, w sprawie zamówienia na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala.

  Termin składania ofert do 10 12.2019 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Szpitala.

  Treść ogłoszenia oraz specyfikacji w załączniku.

  W załączeniu pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

 • 26/2019 dostawa gazów medycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający informuje, że postępowanie pt. :Dostawa gazów medycznych , gazów technicznych oraz gazów czystych do chromatografii wraz z podłączeniem butli, transportem, dzierżawą oraz wymaganym przeglądem zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen na rzecz Spółek, będących miejskimi podmiotami leczniczymi”, 

  nr referencyjny: ZP/52/GAZY MEDYCZNE /2019/UE zostało opublikowane - nr ogłoszenia w TED:  2019/S 224-549066.

  Data wysłania do DU UE 15.11.2019 r., data publikacji 20.11.2019 r.

   Jest to postępowanie grupowe prowadzone przez Szpital Praski Sp. z o.o.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/ w dniu 23.12.2019 roku, do godz. 09:20

 • 24/2019 odbiór i unieszkodliwianie odpadów zakaźnych

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221000 euro na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zakaźnych.

  Termin składania ofert do dnia 8.11.2019 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie i SIWZ w załączniku.

  Data ogłoszenia w BZP 30.10.2019 r.

  Lista złożonych ofert w załączniku.

  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie -odpady.pdf
   278 KB Pobierz
  • SIWZodpady.odt
   31 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.pdf
   44 KB Pobierz
  • wybór oferty E..pdf
   48 KB Pobierz
 • 20/2019 zakup i dostawa srodków do dezynfekcji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający informuje, że bierze udział w postępowaniu grupowym na zakup i dostawę środków do dezynfekcji. Postępowanie prowadzone jest przez Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro. Ogłoszenie, SIWZ i formularze znajdują się na platformie zakupowej https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/147815/zakup-i-dostawa-srodkow-do-dezynfekcji.

  Numer postępowania grupowego: 88-W-D-09-2019

 • 23/2019, Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowychza rok 2019 i 2020

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie w trybie do 30 000 euro na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020.

  Termin składania ofert do dnia 30.10.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Szpitala.

  Ogłoszenie, formularz oferty oraz ogólne warunki umowy w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  • ogłoszenie.pdf
   236 KB Pobierz
  • formularz oferty Załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   159 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   73 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   55 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa