Zamówienia

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 375402
 • 10/2022/DZP Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej również pzp.

  Termin złożenia oferty: do dnia 13 maja 2022 r. do godziny 10:00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.04.2022 r., numer ogłoszenia 2022/BZP 00140247/01

  Ogłoszenie, formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy, projektowane postanowienia umowy, w załączeniu.

  Informacja o zamieszczonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w załączeniu. Ogłoszenie z dnia 10.05.2022 r., nr  2022/BZP 00151803/01

  Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców w załączeniu.

  • 2022_BZP 00139628_01 (1).pdf
   248 KB Pobierz
  • wzór formularza oferty załącznik nr 1.docx
   14 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. 2.xlsx
   52 KB Pobierz
  • PPU pdf.pdf
   289 KB Pobierz
  • SWZ.pdf
   1.48 MB Pobierz
  • Skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.pdf
   71 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania 10 2022 DZP.pdf
   1.23 MB Pobierz
 • 9/2022/DZP DOSTAWA WANNY PORODOWEJ DO RELAKSACJI I ODBIERANIA PORODÓW W WODZIE

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na dostawę wanny porodowej do relaksacji oraz odbierania porodów w wodzie (wraz z wyposażeniem) o wartości poniżej 130 000 zł, w oparciu o art. 2 ust. 1. pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

  Termin złożenia ofert: 4.05.2022 r. do godziny 10:00

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 20.04.2022 r.

  Ogłoszenie, Formularz oferty, Formularz asortymentowo-cenowy, Projektowane postanowienia umowy, Informacja o ochronie danych osobowych w załącznikach.

  Informacja dotycząca wyboru oferty w załączeniu.

   

  • Ogłoszenie_9_2022_DZP.pdf
   129 KB Pobierz
  • Zał_1_Wzór_formularza_oferty_9_2022_DZP.docx
   19 KB Pobierz
  • Zał_2_Formularz asortymentowo-cenowy_9_2022_DZP.xls
   29 KB Pobierz
  • Zał_3_Projektowane_postanowienia_umowy_9_2022_DZP.pdf
   291 KB Pobierz
  • Zał_4_Informacja_o_ochronie_danych_osobowych_9_2022_DZP.pdf
   358 KB Pobierz
  • wybór_oferty_strona_internetowa_9_2022_DZP.pdf
   50 KB Pobierz
 • 7/2022/DZP Sporządzanie i dostawa mieszanin do żywienia pozajelitowego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na sporządzanie i dostawę mieszanin do żywienia pozajelitowego o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm).

  Termin złożenia ofert: do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.04.2022 r.

  Ogłoszenie, formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy, projektowane postanowienia umowy, porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, załączniki do umowy oraz informacja o ochronie danych osobowych w załączeniu.

  Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty.

  • Skan ogłoszenia 7 2022 DZP.pdf
   130 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2.xlsx
   11 KB Pobierz
  • wzór oferty zał. nr 1.docx
   18 KB Pobierz
  • PPU.pdf
   482 KB Pobierz
  • RODO zał nr 5.pdf
   247 KB Pobierz
  • Załącznik nr 1 do umowy recepta.pdf
   260 KB Pobierz
  • Lista produktów leczniczych zał. nr 2 do umowy.pdf
   244 KB Pobierz
  • Żywienie pozajelitowe-powierzenie przetwarzania-danych-zał. nr 4.pdf
   280 KB Pobierz
 • 6/2022/DZP, na usługi konserwacji, przeglądu oraz naprawy bieżącej instalacji kontroli dostępu i urządzeń teletechnicznych oraz bieżącej obsługi rejestru czasu pracy

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiajacy ogłasza postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi konserwacji, przeglądu oraz naprawy bieżącej instalacji kontroli dostępu i urządzeń teletechnicznych oraz bieżącej obsługi rejestru czasu pracy.

  Termin składania ofert do dnia 29.03.2022 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej na platformie zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Termin otwarcia ofert 29.03.2022 r. godz. 11:00.

  Data wysłania i zamieszczenia ogłoszenia w BZP 17.03.2022 r.

  SWZ, ogłoszenie, projekt umowy w załączniku

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

  • formularz oferty.docx
   21 KB Pobierz
  • ogłoszenie BZP.pdf
   142 KB Pobierz
  • projekt umowy .pdf
   389 KB Pobierz
  • SWZ kontrola dostepu.pdf
   817 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf
   40 KB Pobierz
  • 6_2022_DZP_Informacja z otwarcia ofert.pdf
   63 KB Pobierz
  • 6_2022_DZP_informacja_o_wynikach_platforma.pdf
   122 KB Pobierz
 • Plan postępowań na rok 2022

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Plan postępowań prowadzonych według ustawy Pzp na 2022 rok w załączniku.

 • 1/2022 DOSTAWA AKCESORIÓW DO REKONSTRUKCJI PIERSI

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę akcesoriów do rekonstrukcji piersi jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt 1) ustaw z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

  Termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia 15.02.2022 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet https://szpitalmadalinskiego.ezamawijacy.pl

  Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00048981/1. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07.02.2022 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Wyjaśnienie treści SWZ w załączniku.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

  • Ogłoszenie.pdf
   832 KB Pobierz
  • SWZ_1_2022_platforma.pdf
   482 KB Pobierz
  • Zał_1_do_SWZ_wzór_formularza_oferty_platforma.docx
   20 KB Pobierz
  • Zał_2-1 – 2.2_do_SWZ_formularz asortymentowo-cenowy_platforma.xls
   44 KB Pobierz
  • Zał_3_do_SWZ_projektowane_postanowienia_umowy_platforma.pdf
   321 KB Pobierz
  • wyjaśnienie_treści_SWZ_1_2022.pdf
   58 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia_platforma.pdf
   36 KB Pobierz
  • 1_2022_Informacja z otwarcia ofert.pdf
   75 KB Pobierz
  • informacja_o_wynikach_platforma.pdf
   108 KB Pobierz
 • 4/2022/DZP na Dostawę czujników jednorazowych do pomiaru saturacji dla noworodków i dorosłych 3 kg i 30 kg

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na sprzedaż i dostawę czujników jednorazowych do pomiaru saturacji dla noworodków i dorosłych < 3 kg i > 30 kg o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł,
  w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm).

  Termin złożenia oferty: do dnia 14 lutego 2022 r. do godziny 10:00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.02.2022 r.

  Ogłoszenie, formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy, projektowane postanowienia umowy oraz informacja o ochronie danych osobowych w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty  w załączeniu.

  • Ogłoszenie 4 2022.pdf
   130 KB Pobierz
  • PPU 4 2022.pdf
   344 KB Pobierz
  • RODO 4 2022.pdf
   85 KB Pobierz
  • wzór oferty zał. nr 1.docx
   17 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2.xls
   28 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert 4 2022 DZP.pdf
   59 KB Pobierz
  • Wybór Strona i Wyk..pdf
   78 KB Pobierz
 • 2/2022/DZP Dostawa błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na sprzedaż i dostawę błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm).

  Termin złożenia oferty: do dnia 21 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.01.2022 r.

  Ogłoszenie, formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy, projektowane postanowienia umowy, opis przedmiotu zamówienia oraz informacja o ochronie danych osobowych w załączeniu.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego  w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

   

  • Ogłoszenie (3).pdf
   114 KB Pobierz
  • OPZ zał nr 3.pdf
   50 KB Pobierz
  • PPU zał. nr 4.pdf
   398 KB Pobierz
  • RODO zał. nr5.pdf
   84 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2.xls
   27 KB Pobierz
  • wzór oferty zał. nr 1.docx
   17 KB Pobierz
  • Odp. na pyt. 2 2022 DZP.pdf
   62 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert 2 2022 DZP.pdf
   45 KB Pobierz
  • Wybór 2 2022 Strona.pdf
   44 KB Pobierz
 • 44/2021 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  Termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia 18.01.2022 r. do godziny 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00338790/01. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30.12.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Nowy termin składania ofert:

  W związku z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. 2019 poz. 779 z póź. zm. Zamawiający zmienia termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia 21.01.2022 r. do godziny 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem  Platformy zakupowej Marketplanet https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Numer ogłoszenia 2022/BZP 00019352/01. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.01.2022 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu.

  Wyjaśnienie treści SWZ w załączniku.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

  Informacja o unieważnieniu postępowania na część 31 zamówienia w załączeniu.

  Informacja o unieważnieniu postępowania na część 88 zamówienia w załączeniu.

   

  • Ogłoszenie.pdf
   4.63 MB Pobierz
  • SWZ_44_2021_platforma.pdf
   663 KB Pobierz
  • zał_1_do_SWZ_wzór_formularza_oferty_platforma.docx
   31 KB Pobierz
  • Załącznik_2_do_SWZ_Formularz_asortymentowo_cenowy_platforma.xlsx
   445 KB Pobierz
  • zał_3_do_SWZ_projektowane_postanowienia_umowy_platforma.pdf
   616 KB Pobierz
  • Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2022_BZP 00019352_01.pdf
   126 KB Pobierz
  • wyjaśnienie_treści_SWZ_44_2021.pdf
   1.29 MB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf
   41 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert_platforma.pdf
   719 KB Pobierz
  • 44_2021_unieważnienie_części.pdf
   52 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert dodatkowych_platforma.pdf
   95 KB Pobierz
  • wybór_ofert_platforma.pdf
   545 KB Pobierz
  • 44_2021_unieważnienie_część_31 zamówienia.pdf
   50 KB Pobierz
  • 44_2021_unieważnienie_część_88_zamówienia.pdf
   53 KB Pobierz
 • 41/2021 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH, W TYM ODPADÓW ZAKAŹNYCH, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE WYTWARZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym odpadów zakaźnych, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych przez Zamawiającego jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 19.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

  Termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia 15.12.2021 r. do godziny 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303342/01. opublikowano: 7.12.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

   

  • Ogłoszenie.pdf
   361 KB Pobierz
  • SWZ_postępowanie_41_2021_platforma.pdf
   507 KB Pobierz
  • zał_1_formularz_oferty_platforma.docx
   19 KB Pobierz
  • zał_2_formularz_asortymentowo-cenowy_platforma.xlsx
   13 KB Pobierz
  • zał_3_projektowane_postanowienia_umowy_platforma.pdf
   491 KB Pobierz
  • 41_2021_kwota_na_sfinansowanie_zamówienia.pdf
   43 KB Pobierz
  • 41_2021_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
   66 KB Pobierz
  • 41_2021_wybór_oferty_platforma.pdf
   163 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa