Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 338571
 • 46/2020 Dostawa papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie poniżej 130 000 zł na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych.

  Termin składania ofert do dnia 15.01.2021 r. do godziny 12.00.

  Ogłoszenie, formularz asortymentowo- cenowy, wzór formularza oferty i oświadczenie RODO w załączeniu.

  Ogłoszenie zamieszczono dnia 07.01.2021 r.

  • Ogłoszenie 46 2020.pdf
   66 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2.xlsx
   12 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 4.docx
   17 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał. nr 1.docx
   16 KB Pobierz
 • 45/2020 Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro.

  Oferty należy składać do dnia  5.02. 2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Ogłoszenie o zamówieniu do Dz. Urz. UE zostało przekazane w dniu 30.12.2020 r. Ogłoszenie zostało ogłoszone w dniu 4.01.2021 r. pod numerem 2021/S001-000415

  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji dla Wykonawcy na Platformie zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.,  nazwa pliku „Formularz własny”.

  SIWZ, ogłoszenie, formularz asortyementowo-cenowy w załączniku.

  Zamawiający informuje, że w dniu 8.01.2021 r. do  Dz. Urz. UE zostało przesłane sprostowanie ogłoszenia. Zmiany zostaną przedstawione po opublikowaniu ogłoszenia.

   

  Zamawiający informuje, że ogłoszenie o numerze 2021/S/001-000415 przesłane do Dz. Urz. UE nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyjaśnienia i interpretacja UZP w załączniku.

  Zamawiający informuje, że nowe postępowanie na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego zostanie ogłoszone według ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp.

   

  • ogłoszenie.pdf
   2.33 MB Pobierz
  • SIWZ - drobny sprzęt sterylny.odt
   37 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   406 KB Pobierz
  • brak wszczęcis postępowania.pdf
   52 KB Pobierz
 • 44/2020, usługa społeczna w zakresie żywienia pacjentów Szpitala

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów Szpitala

  Termin składania ofert do dnia 20.01.2021 r. do godz. 10:00

  ogłoszenie i SIWZ w załączniku

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców w załączniku

 • Regulamin na usługi społeczne

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający w załączniku zamieścił Regulamin na usługi społeczne i inne szczególne usługi w oparciu o art. 138o ustawy Pzp

 • 36/2020, dostawa szwów chirurgicznych, siatek i staplerów

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 214 000 euro  na dostawę szwów chirurgicznych, siatek i staplerów.

  Data składania ofert do dnia 29.12.2020 r. do godz. 10:0

  otwarcie ofert 29.12.2020 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

  SIWZ, Ogłoszenie i formularz asortymentowo-cenowy w załączniku.

  Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 7.01.2021 r. do godziny 10:00

  zmiana ogłoszenia w załączniku

  Odpowiedzi na pytania wykonawców w załączniku.

  W załączniku informacja z otwarcia ofert

  • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
   277 KB Pobierz
  • SIWZ - szwy - tekst.odt
   31 KB Pobierz
  • SIWZ - Szwy - Załaczniki nr 2.xlsx
   31 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   48 KB Pobierz
  • Odp. na pyt..pdf
   504 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   73 KB Pobierz
 • 37, Świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie  na świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej Szpitala, prowadzone w trybie zamówienia o wartości do 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Szpitala do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 14:00.

  Ogłoszenie wraz ze specyfikacją wymagań w załączniku oraz ogólne warunki umowy w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze oferty w załączniku.

  • ogłoszenie i specyfikacja.pdf
   195 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy, 37.pdf
   410 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   55 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   50 KB Pobierz
 • 33/2020 świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Termin składania ofert do dnia 3.12.2020 r. do godz. 10:00

  Na  platformie zakupowej Marketplanet szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Procedura przyspieszona

  Ogłoszenie o zamówieniu do Dz. U. UE zostało wysłane 17.11.2020 r., opublikowane zostało w dniu 20.11.2020 r. pod numerem 2020/S227-558128.

  Wyjaśnienia treści SIWZ w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie, 33.pdf
   457 KB Pobierz
  • SIWZ - sprzątanie - 33.docx
   143 KB Pobierz
  • Formularz oferty, 33.docx
   13 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   825 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   64 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   61 KB Pobierz
 • 34/2020 Zakup i dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na zakup i dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji.

  Termin składania ofert 25.11.2020 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

  Ogłoszenie, SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

  Przetarg ogłoszony dnia 17.11.2020 r. (ogłoszenie numer 611289-N-2020). 

  Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go dzień 26.11.2020 r.

  Odpowiedzi na pytania wykonawców w załączniku

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Sprostowanie nazwy i adresu oferty nr 1 w protokole z otwarcia ofert w ww. postępowaniu. "Greenpol" Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra.

  Informacja z wyboru oferty w załączeniu.

  • Ogłoszenie 34 2020.pdf
   623 KB Pobierz
  • SIWZ dezynfekcja.doc
   204 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   52 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   48 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   418 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   57 KB Pobierz
  • Wybór 34 2020.pdf
   338 KB Pobierz
 • 32/2020 Zakup i dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na zakup i dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji.

  Termin składania ofert 20.11.2020 r do godziny 10.00 w siedzibie zamawiającego.

  Ogłoszenie, SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

  Przetarg ogłoszony dnia 10.11.2020 r.

  Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego w załączniku.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Komisja Przetargowa w dniu 16.11.2020 r. stwierdziła, że nie zostało  opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji, nr postępowania 32/2020. Oznacza to, że postępowanie o udzielenie zamówienia obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.).

   

   

   

   

  • Ogłoszenie 32 2020.pdf
   616 KB Pobierz
  • SIWZ dezynfekcja.doc
   203 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   52 KB Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi 32 2020.pdf
   76 KB Pobierz
 • 27/2020 Dostawa leku Palivizumab

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na dostawę leku Palivizumab.

  Termin składania ofert: 29.10.2020 r., godz. 10.00.

  Miejsce składanie ofert: Kancelaria Szpitala.

  Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze oferty w załączniku

  • Ogłoszenie o zamówieniu 27.odt
   28 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - tekst 27.odt
   27 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - załącznik nr 2 27.xlsx
   11 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia 27 2020.pdf
   41 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   50 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa