Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 354269
 • 18/2021 DOSTAWA LEKÓW

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro na podstawie art 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

  Oferty należy składać do dnia 12 lipca 2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem art. 138 ust. 4 Ustawy Pzp.

  Numer ogłoszenia: 2021/S 114-298938, wysłane do publikacji: 10.06.2021 r., opublikowane: 15.06.2021 r.

  Dokumentacja w załączniku.

  • SWZ - leki, 18,2021.pdf
   443 KB Pobierz
  • Projektowane postanowiena umowy.docx
   27 KB Pobierz
  • ogłoszenie.pdf
   2.21 MB Pobierz
  • leki, formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   331 KB Pobierz
  • leki do chemioterapii, formularz asortymentowo-cenowy 9.06.21.xlsx
   88 KB Pobierz
  • formularz oferty.doc
   60 KB Pobierz
 • 17/2021 SPRZEDAŻ I DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na sprzedaż i dostawę artykułów czystościowych o wartości zamówienia

  poniżej 130 000 zł.

  Termin złożenia oferty do dnia 1 czerwca 2021 r. do godziny 12:00

  Data zamieszczenia ogłoszenia 20.05.2021 r.

  Ogłoszenie, formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy części 1 i części 2 oraz ogólne warunki umowy w załączeniu.

  Próbki do badania jakości należy złożyć do dnia 1 czerwca 2021 r. do godziny 12:00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ , ul. A. J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa. Próbki nie podlegają zwrotowi.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja z wyboru ofert w załączniku.

  • Ogłoszenie.pdf
   139 KB Pobierz
  • Zał_1_wzór_oferty.docx
   18 KB Pobierz
  • Zał_2_część_1_formularz_asortymentowo_cenowy.xls
   36 KB Pobierz
  • Zał_3_część_2_formularz_asortymentowo_cenowy.xls
   27 KB Pobierz
  • Wzór_ogólne_ warunki_umowy.pdf
   224 KB Pobierz
  • otwarcie ofert.pdf
   75 KB Pobierz
  • wybór_ofert.pdf
   59 KB Pobierz
 • 15/2021 Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.

  Termin złożenia oferty do dnia 19.05.2021 r. do godziny 12.00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia 12.05.2021 r.

  Ogłoszenie, formularz asortymentowo-cenowy, wzór formularza oferty oraz projektowane warunki umowy w załączeniu.

  Próbki do badania jakości należy złożyć do dnia 19.05.2021 r do godz.12.00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ 02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25.

  Informacja z wyboru oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie 15 2021.pdf
   127 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał 2 wys.xlsx
   21 KB Pobierz
  • wzór oferty,.załącznik nr 1.docx
   15 KB Pobierz
  • Projektowane warunki umowy biurowe.docx
   28 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   63 KB Pobierz
 • 8/2021Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie dyżurów technicznych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci we wszystkich w budynkach oraz na terenie Szpitala im. Św. Rodziny

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie dyżurów technicznych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci we wszystkich w budynkach oraz na terenie Szpitala im. Św. Rodziny, jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275. ust. 1. ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 7 maja 2021  r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Numer ogłoszenia:2021/BZP 00041673/01, opublikowano 27.04.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie dyżury.pdf
   761 KB Pobierz
  • SWZ dyżury.pdf
   1.65 MB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał. 1 wys.docx
   14 KB Pobierz
  • Projektowane post. umowy wys.docx
   45 KB Pobierz
  • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf
   35 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert 8 2021.pdf
   44 KB Pobierz
  • wybór_oferty.pdf
   61 KB Pobierz
 • Plan zamówień publicznych na rok 2021

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  • Plan postępowań w roku 2021.docx
   17 KB Pobierz
 • 3/2021 Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej personelu, usług wynajmu bielizny pościelowej i odzieży operacyjnej wraz z wynajmem dystrybutorów do odzieży operacyjnej

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej personelu,  usług wynajmu bielizny pościelowej i odzieży operacyjnej wraz z wynajmem dystrybutorów do odzieży operacyjnej, jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275. ust. 1. ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 1 kwietnia 2021  r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022402/01, opublikowano 24.03.2021 r.

  Dokumentacja postępowania w załączeniu.

  Wyjaśnienie treści SWZ w załączniku.

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

  • Ogłoszenie o zamówieniu 3 2021.pdf
   103 KB Pobierz
  • SWZ.pdf
   425 KB Pobierz
  • projektowane postanowienia umowy.docx
   37 KB Pobierz
  • formularz oferty (1).docx
   19 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2 (3).xlsx
   13 KB Pobierz
  • Wyjasnienie SWZ.pdf
   181 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf
   34 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf
   45 KB Pobierz
  • Wybór 3 2021.pdf
   77 KB Pobierz
 • 10/2021 Sprzedaż i dostawa narzędzi do chirurgii otwartej i laparoskopowej

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie na sprzedaż i dostawę narzędzi do chirurgii otwartej i laparoskopowej o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.

  Termin złożenia oferty do dnia 30.03.2021 r. do godziny 12.00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia 22.03.2021 r.

  Ogłoszenie i formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

  Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące imadła laparoskopowego (część 5 zamówienia).

  Pytanie nr 1

  „Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 5 aby oferowane imadło było wykonane w technologii ultralekkiej, czyli wykonanej z aluminium pokrytego na całej rękojeści barwioną powłoką ceramiczną antykorozyjną, wyposażone w kanał do płukania (niezrozbieralne), a także w system antyprzeciążeniowy i w blokadę wielostopniową?

  Odp.: Tak, Zamawiający wymaga imadło opisane w pytaniu powyżej.

   Pyt nr 2.

  Dotyczy części 5 zamówienia

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę długości z 330 mm na 300 mm?

  Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę długości z 330 mm na 300 mm​.

  Pyt nr 3.

  Dotyczy części 2 zamówienia

  Czy Zamawiający dopuści  Pincetę o szer. 0,15mm, funkcjonalnie identyczna.

  Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza Pincety o szer. 0,15mm, funkcjonalnie identycznej.

  Dotyczy części 5 zamówienia​

  Pyt. 4

  Czy Zamawiający dopuści​ Imadło rozbieralne, funkcjonalnie identyczne.

  Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza Imadła rozbieralnego, funkcjonalnie identycznego.

  Protokół z otwarcia ofert w załączeniu.

  Informacja z wyboru najkorzystniejszej ofert w załączeniu.

  • Ogłoszenie 10 2021.pdf
   113 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   40 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia 10 2021.pdf
   60 KB Pobierz
  • Wybór oferty 10 2021.pdf
   80 KB Pobierz
 • 4/2021, Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214.000 euro na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

   

  Termin składania ofert

  Oferty należy składać do dnia 9 kwietnia 2021  r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Miejsce i termin składania  próbek.

  Próbki odpowiadające danej ofercie i prawidłowo opisane należy dostarczyć do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00 do siedziby zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0), adres: 02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25.

  numer ogłoszenia: 2021 / S 047-117436, wysłane do publikacji 4.03.2021 r., opublikowane 9.03.2021 r.

  dokumentacja w załączniku

  Wyjaśnienie treści SWZ w załączniku

  Sprostowanie wyjaśnienia treści SWZ   (Pyt. 163.)

  Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia oraz informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • SWZ.pdf
   556 KB Pobierz
  • projektowane warunki umowy.docx
   22 KB Pobierz
  • ogłoszenie.pdf
   2.24 MB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   426 KB Pobierz
  • formularz oferty.docx
   18 KB Pobierz
  • wyjasnienie treści SWZ.pdf
   2.29 MB Pobierz
  • sprostowanie odpowiedzi.pdf
   57 KB Pobierz
  • Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf
   332 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf
   596 KB Pobierz
  • wybór oferty- platforma.pdf
   947 KB Pobierz
 • 2/2021 Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na Usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie.

  Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej: https://szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl.

  Termin składania ofert do dnia  18.03.2021 r. do godz. 10:00

  Data wysłania ogłoszenia do Dz.U.UE 9.02.2021 r. 

  Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12.02.2021 r. pod numerem 2021/S 030-073799

  Wyjaśnienia treści SWZ w załączniku

  W załączniku informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

   Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyniku postepowania pakiet II

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu I zamówienia w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   554 KB Pobierz
  • SWZ.docx
   90 KB Pobierz
  • dpowiedzi na pytania.pdf
   2.4 MB Pobierz
  • protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych.pdf
   1.96 MB Pobierz
  • Przegląd Hydrantów.pdf
   1.1 MB Pobierz
  • Rzut 1 piętra ppoż. strefy.PDF
   2.36 MB Pobierz
  • Rzut 2 piętra (1)p.poż. strefy.PDF
   2.3 MB Pobierz
  • Rzut NP A0 p.PDF
   2.61 MB Pobierz
  • Rzut piwnicy -7.30 A0 (1) p.poż.PDF
   2.85 MB Pobierz
  • Rzut piwnicy -11.60 A0 p.poż.PDF
   880 KB Pobierz
  • Rzut WP A0 (1) p.poż.PDF
   2.75 MB Pobierz
  • Hydranty wewnętrzne.PDF
   3.6 MB Pobierz
  • Hydranty zewnętrzne.PDF
   701 KB Pobierz
  • F617 Informacja o kwocie na realizację zamówienia(1).DOCX
   26 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   59 KB Pobierz
  • ogloszenie_o_wynikach_postepowania.pdf
   135 KB Pobierz
  • wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
   123 KB Pobierz
 • 46/2020 Dostawa papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie poniżej 130 000 zł na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych.

  Termin składania ofert do dnia 15.01.2021 r. do godziny 12.00.

  Ogłoszenie, formularz asortymentowo- cenowy, wzór formularza oferty i oświadczenie RODO w załączeniu.

  Ogłoszenie zamieszczono dnia 07.01.2021 r.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja z wyboru oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie 46 2020.pdf
   66 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2.xlsx
   12 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 4.docx
   17 KB Pobierz
  • Wzór formularza oferty zał. nr 1.docx
   16 KB Pobierz
  • Otwarcie 46 2020.pdf
   52 KB Pobierz
  • Wybór oferty papier.pdf
   84 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa