Izba Przyjęć

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Szpital

Izba przyjęć

Izba Przyjęć Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny koordynuje przyjęcia Pacjentów do Szpitala w trybie planowym – ze skierowaniem oraz w trybie pilnym – ze skierowaniem lub bez skierowania w zakresie ginekologii, położnictwa, onkologii, chemioterapii. Całodobowo świadczmy także usługi w zakresie konsultacji położniczo–ginekologicznych i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach.


DO PRZYJĘCIA PLANOWEGO POTRZEBNE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  • skierowanie do oddziału z ustaloną datą przyjęcia
  • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
  • badania zalecane przez lekarzy
  • potwierdzenie szczepień przeciwko żółtaczce (jeśli dostępne)

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny realizowana jest w punkcie medycznym:

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.,
ul. Malczewskiego 47 A, Warszawa
tel. 22 250 28 01


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • W warunkach ambulatoryjnych,
  • W domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • Telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • Nagłego zachorowania,
  • Nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • Gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Opieka

Kierownik Przychodni Przyszpitalnej i Izby Przyjęć
lek. spec. Joanna Galas-Miś
Koordynator Pacjenta Onkologicznego
Pielęgniarka Oddziałowa
Aneta Maksymiuk

Informacje

Kontakt z Izbą Przyjęć

22 45 02 221
Dostępna od poniedziałku do niedzieli
dostępne 24H

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa