Izba Przyjęć

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

Szpital

 • Izba przyjęć

Izba przyjęć

Izba Przyjęć Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny koordynuje przyjęcia Pacjentów do Szpitala w trybie planowym – ze skierowaniem oraz w trybie pilnym – ze skierowaniem lub bez skierowania w zakresie ginekologii, położnictwa, onkologii, chemioterapii. Całodobowo świadczmy także usługi w zakresie konsultacji położniczo–ginekologicznych i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach.


DO PRZYJĘCIA PLANOWEGO POTRZEBNE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • skierowanie do oddziału z ustaloną datą przyjęcia
 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
 • badania zalecane przez lekarzy
 • potwierdzenie szczepień przeciwko żółtaczce (jeśli dostępne)

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny realizowana jest w punkcie medycznym:

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.,
ul. Malczewskiego 47 A, Warszawa
tel. 22 250 28 01


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • W warunkach ambulatoryjnych,
 • W domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • Telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • Nagłego zachorowania,
 • Nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • Gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Opieka

Kierownik Przychodni Przyszpitalnej i Izby Przyjęć
lek. spec. Joanna Galas-Miś
Koordynator Pacjenta Onkologicznego
Pielęgniarka Oddziałowa
Aneta Maksymiuk

Informacje

Kontakt z Izbą Przyjęć

22 45 02 221
Dostępna od poniedziałku do niedzieli
dostępne 24H

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa