Poradnia Neonatologiczna

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia neonatologiczna

Specjalistyczna Poradnia Neonatologiczna zapewnia opiekę nad noworodkiem urodzonym w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny, a także w innych placówkach medycznych. Dzieci, które wymagają kontroli w Poradni zapisywane są na pierwszą wizytę w dniu wypisu z Oddziału (otrzymują skierowanie do Poradni Neonatologicznej). Szczególną opieką otaczamy wcześniaki i noworodki z problemami okresu okołoporodowego, które były leczone w Pododdziale Wcześniaków i Intensywnej Terapii. Troszczymy się o ich dalszy rozwój ze względu na stan po urodzeniu oraz nieprawidłowy przebieg okresu noworodkowego. Podczas wizyty w Poradni kontrolujemy masę ciała dziecka, tempo wzrostu, oceniamy jego stopień rozwoju oraz żywienie i pielęgnację.

Noworodki urodzone w innych placówkach medycznych również mogą skorzystać ze specjalistycznej porady neonatologa po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego. W Poradni zajmujemy się także małymi Pacjentami, którzy po wypisaniu do domu w okresie noworodkowym chorują, wymagają opieki i leczenia.

Informacje

Kontakt - Poradnia Neonatologiczna

Rejestracja

22 45 02 245
Zapisy telefoniczne poniedziałek, środa, piątek: 8:00-14:00 wtorek, czwartek: 8:00-18:00

Zakres usług

Zapewniamy profilaktykę, diagnostykę i leczenie:

  • Wcześniaków i noworodków z problemami okresu okołoporodowego
  • Noworodków, które po wypisaniu do domu w okresie noworodkowym chorują, wymagają opieki i leczenia.

Kwalifikujemy małych Pacjentów do hospitalizacji w przypadku:

  • żółtaczki
  • zaburzeń przyrostu masy ciała
  • zaburzeń odżywiania
  • zakażeń dróg moczowych
  • infekcji dróg oddechowych
  • zakażeń skóry
  • powikłań wcześniactwa, np. niedokrwistości
  • innych niepokojących problemów okresu noworodkowego

Poznaj Pododdział Pataologii Noworodka

POZNAJ PODODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA

Troszczymy się o noworodki, które po wypisaniu do domu w okresie noworodkowym chorują, wymagają opieki i leczenia oraz hospitalizacji.

Opieka medyczna

Neonatolog
lek. spec. Katarzyna Samborska

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa