Konkursy

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Konkursy

Konkursy

 • K1/2022/AT/TECH OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ UŻYWANEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie ogłasza:

  pisemny przetarg nieograniczony w trybie art. 701 Kodeksu Cywilnego na sprzedaż używanego agregatu prądotwórczego będącego własnością Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie.

  Termin składania ofert do dnia 19.05.2022 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Szpitala.

  Ogłoszenie opublikowano: 4.05.2022 r.

  Ogłoszenie wraz załącznikami w załączeniu.

  • Ogłoszenie_K1_2022_AT_TECH.pdf
   276 KB Pobierz
  • Zał_1_Formularz_oferty wraz z oświadczeniem.docx
   18 KB Pobierz
  • Zał_2_Wzór_umowy wraz z protokołem.pdf
   716 KB Pobierz
  • Zał_3_Ochrona Danych Osobowych.pdf
   369 KB Pobierz
 • K5/2022/DZP/B, Konkurs na Udzielanie świadczeń w zakresie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej

  i rezonansu magnetycznego na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny wraz z najmem pomieszczeń i utworzenie w nich pracowni TK i RM przez okres 6 lat.

   

  Termin składania ofert do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 10:00.

  Materiały informacyjne, projektowane warunki umowy, formularz oferty i ogłoszenie w załączniku.

  W załączniku pytania oferentów i odpowiedzi Udzielającego zamówienie.

  Informacja z otwarcia oferty w załączeniu.

  W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • Materiały Informacyjne RM i TK.pdf
   1.91 MB Pobierz
  • ogłoszenie.pdf
   153 KB Pobierz
  • RM, TK - Materialy informacyjne, edytowalne.doc
   86 KB Pobierz
  • odpowiedzi na pytania.pdf
   147 KB Pobierz
  • Protokół_z_otwarcia_oferty_K5_2022_DZP_B.pdf
   47 KB Pobierz
  • wybór_oferty_K5_2022_DZP_B_strona_internetowa.pdf
   69 KB Pobierz
 • K4/2022/DZP/K, Konkurs na Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapiir

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ogłasza

  KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII.

  Termin składania ofert do dnia 29.04.2022 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Szpitala.

  Ogłoszenie, materiały konkursowe w załączniku.

  W związku z brakiem złożonych ofert w przedmiotowym konkursie, Szpital przesywa termin składania ofert i wyznacza go na dzięń 27.05.2022 r. 

  • ogłoszenie K4-2022.pdf
   63 KB Pobierz
  • Szczegółowe warunki konkursu.pdf
   2.47 MB Pobierz
  • Formularz ofertty.docx
   16 KB Pobierz
 • K3/2022/DZP/N - KONKURS OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI 24,90 M² NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TYPU „MAMA I DZIECKO”

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny ogłasza konkurs ofert  na najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 24,90 m²  zlokalizowanego na poziomie „0” (hol główny). Wynajmowane pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie działalność typu „MAMA I DZIECKO”. Okres najmu wynosi 3 lat.

  Data wywieszenia ogłoszenia 09.03.2022 r.

  Termin składania ofert 24.03.2022 r. godz. 10:00

  Materiały informacyjne dotyczące konkursu w załączeniu.

  Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

   

  • Wykaz świadczeń dodatkowych.pdf
   55 KB Pobierz
  • K3_2022_wzór_formularza_oferty.doc
   36 KB Pobierz
  • Ogłoszenie K3 DZP 2022 N.pdf
   112 KB Pobierz
  • PPU K3 DZP 2022 N.pdf
   411 KB Pobierz
  • Wybór oferty mama i dziecko.pdf
   49 KB Pobierz
 • K2/2022/DZP/N - KONKURS NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI 160,70 M² NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ.

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny ogłasza konkurs na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 160,70 m²  zlokalizowanych na poziomie „-1” (niski parter). Wynajmowane pomieszczenia przeznaczone są na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Okres najmu wynosi 3 lat bądź 6 lat w przypadku uzyskania zgody Rady Warszawy.

  Data wywieszenia ogłoszenia 23.02.2022 r.

  Termin składania ofert 10.03.2022 r. godz. 10:00

  Materiały informacyjne dotyczące konkursu w załączeniu.

  Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu.

  • Informator konkursowy.pdf
   696 KB Pobierz
  • Oferta.pdf
   100 KB Pobierz
  • Ogłoszenie.pdf
   182 KB Pobierz
  • PPU umowy.pdf
   475 KB Pobierz
  • Wykaz świadczen dodatkowych.pdf
   57 KB Pobierz
  • Wybór oferty Apteka Strona.pdf
   57 KB Pobierz
 • K4/2021 KONKURS OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI NA DOWOLNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OKRES 3 LAT

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  K4/2021 Konkurs ofert na najem powierzchni na dowolną działalność gospodarczą na na okres 3 lat.

  Termin składania ofert: 17.01.2022 r. do godz. 10:00.

  Ogłoszenie o konkursie i wzór formularza oferty w załączeniu.

  Informacja z wyboru oferty w załączeniu.

   

  • K4_ogłoszenie.pdf
   128 KB Pobierz
  • K4_2021_wzór_formularza_oferty.doc
   36 KB Pobierz
  • wybór_oferty_strona_internetowa.pdf
   46 KB Pobierz
 • K3/2021 KONKURS OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI NA DZIAŁALNOŚĆ TYPU "BUTIK Z EKSKLUZYWNĄ ODZIEŻĄ" NA OKRES 3 LAT

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  K3/2021 Konkurs ofert na najem powierzchni na działalność typu "Butik z ekskluzywna odzieżą" na okres 3 lat.

  Termin składania ofert: 11.01.2022 r. do godz. 10:00.

  Ogłoszenie o konkursie i wzór formularza oferty w załączeniu.

  Informacja z wyboru oferty w załączeniu.

  • K3_ogłoszenie.pdf
   114 KB Pobierz
  • K3_2021_wzór_formularza_oferty.doc
   36 KB Pobierz
  • K3_wybór_oferty_strona_internetowa.pdf
   53 KB Pobierz
 • K2/2021 KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RODZINY ORAZ NAJEM POMIESZCZEŃ I UTWORZENIE W NICH LABORATORIUM HISTOPATOLOGICZNEGO NA OKRES 3 LAT

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  K2/2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz najem pomieszczeń i utworzenie w nich laboratorium histopatologicznego na okres 3 lat.

  Termin składania ofert: 20.08.2021 r. do godziny 10:00.

  Ogłoszenie o konkursie w załączeniu.

  Materiały informacyjne w załączeniu.

   

  Zamawiajacy informuje, że w sprawie przedmiotowego konkursu wpłynęło pytanie:

   Czy Zamawiający korzysta z EDM (repozytorium do PDF’ów) – jeśli tak to od jakiego producenta. Związane jest to z zagadnieniami IT integracją systemów.

  Odpowiedź:

  Zamawiający korzysta z system EDM firmy Asseco Pland S.A.

  W załączeniu odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące K2/2021 Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz najem pomieszczeń i utworzenie w nich laboratorium histopatologicznego na okres 3 lat.

  Ciąg dalszy odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące Konkursu ofert K2/2021

  Lista złożonych ofert w załączniku

  W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • ogłoszenie o konkursie.pdf
   137 KB Pobierz
  • Histopatologia - Materialy informacyjne .pdf
   579 KB Pobierz
  • Histopatologia - Materialy edytowalne.doc
   74 KB Pobierz
  • odpowiedzi_na_pytania_K_2_2021.pdf
   140 KB Pobierz
  • c_d_odpowiedzi_na_pytania_K_2_2021.pdf
   115 KB Pobierz
  • złożone oferty.pdf
   37 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   54 KB Pobierz
 • K1/2021 KONKURS OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI NA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ "BAREK KAWOWY" NA OKRES 3 LAT

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  K1/2021 Konkurs ofert na wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną "Barek kawowy" na okres 3 lat.

  Termin składania ofert: 08.07.2021 r., godz. 10:00.

  Ogłoszenie o konkursie w załączeniu.

  Informacja z wyboru oferty w załączniku.

 • K5/2020,Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań limfoscyntygraficznych i scyntygraficznych.

  Konkursy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny  ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań limfoscyntygraficznych i scyntygraficznych.

  Termin składania ofert  do dnia 30.12.2020 r. do godz. 12:00.

  Termin otwarcia ofert 30.12.2020 r. godz. 12:15.

  Ogłoszenie, materiały informacyjne wraz ze wzorem umowy, porozumienie w sprawie powierzenia danych osobowych w załączniku.

  W związku z brakiem ofert Szpital przedłuża termin składania ofert do dnia 12.01.2021 r.

  Informacja z otwarcia ofert

  Została złożona tylko jedna oferta:  Krzysztof Toth Nukleomed NZOZ, 04-736   Warszawa, ul. Żegańska 46 a.

   

  Informacja o wyborze oferty w załączniku

  • Materiały informacyjne - badania.odt
   31 KB Pobierz
  • porozumienie w sprawie danych osobowych.odt
   35 KB Pobierz
  • ogłoszenie o konkursie.pdf
   60 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   52 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa