BIP

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny mieszczący się w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 25, jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, stanowiącym w 100% własność m.st. Warszawy.

Nr rachunku: PKO BP SA 64 1020 1042 0000 8002 0373 2864

Niniejsza strona jest jednocześnie stroną podmiotową BIP (zgodnie z ust. 3 par. 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68). Spełnia ona wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia.


 • Raport o sytuacji ekonomiczno finansowej

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >
  • Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2020.pdf
   3.11 MB Pobierz

 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  12 maja 2021r. - Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Opiekują się pacjentami walcząc o ich zdrowie, zawsze są blisko chorych. W imieniu Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny każdej Pielęgniarce i każdej Położnej składamy podziękowania za ogromne zaangażowanie, codzienną wrażliwość i odpowiedzialne decyzje, podejmowane szczególnie w tak trudnym okresie pandemii.


 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

   

  Nazwa i adres podmiotu publicznego:

  Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ ,

  02-544 Warszawa

  ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25

  Numer identyfikacyjny:

  REGON 01204574300000

  Stan w dniu 01.01.2021 r

  • Raport o stanie dostępności.pdf
   61 KB Pobierz

 • 17/2020, dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 4. Pkt. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych na sprzedaż i dostawę fartuchów chirurgicznych jednorazowych jałowych.

  Termin składania ofert i próbek do dnia 10.07.2020 r. do godz. 14:00 

  Ogłoszenie formularz oferty  i ogólne warunki umowy w załączniku

   

  • ogłoszenie.pdf
   109 KB Pobierz
  • RODO zał. nr 3.pdf
   187 KB Pobierz
  • wzór formularza oferty zał. nr 1.doc
   29 KB Pobierz

 • SZPITAL

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >
  Informacje nt. Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny, kadry zarządzającej placówką oraz rady społecznej. Więcej >>

   


 • DOKUMENTY REJESTROWE

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi 000000007140, NIP 5212935318, REGON 012045743.

  Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny jest zarejestrowany w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000080373.


 • DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >
  • Statut
   289 KB Pobierz
  • Regulamin organizacyjny
   1.9 MB Pobierz
  • Majątek, kapitał i aktywa trwałe
   91 KB Pobierz

 • ZAKRES USŁUG

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Zakres świadczeń realizowanych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny refundowanych przez NFZ.

  Więcej >>

   


 • CENNIK USŁUG NIEZAKONTRAKTOWANYCH PRZEZ NFZ

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

   

  Poznaj cennik usług nierefundowanych przez NFZ. 

   

  Więcej >>

 • REJESTRY

  Dowiedz się więcej >Zamknij opis >

  Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny prowadzi rejestry w zakresie:

  REJESTRY ADMINISTRACYJNE:

  Rejestry finansowo-księgowe                                                            

  Rejestry kadrowe

  Rejestry płacowe                                                               

  Rejestr zarządzeń                                                                             

  Rejestr umów                                                                                  

  Rejestr kontroli                                                                                

  Rejestr zamówień publicznych                                                          

  Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej                    

  Rejestr skarg i wniosków                                                                 

   

  REJESTRY MEDYCZNE:

  Księga główna Szpitala

  Rejestr przyjęć i wypisów                                                                

  Rejestr porad ambulatoryjnych                                                       

  Rejestr porad i odmów Izby Przyjęć                                                

  Rejestr oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych             


  Uwaga! Ze względu na ochronę danych osobowych oraz tajemnicę medyczną nie wszystkie rejestry podlegają udostępnieniu.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa