Bezpłatna kansultacja neurologopedyczna

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 700

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Centrum Medyczne Madalińskiego

Bezpłatna konsultacja neurologopedyczna

Konsultacja neurologopedyczna u noworodka jest procedurą przeprowadzaną przez specjalistę neurologopedy, który zajmuje się diagnozą i terapią różnych zaburzeń związanych z mową, językiem, oraz funkcjami poznawczymi i komunikacyjnymi.

Konsultacja neurologopedyczna u noworodka jest procedurą przeprowadzaną przez specjalistę neurologopedy, który zajmuje się diagnozą i terapią różnych zaburzeń związanych z mową, językiem, oraz funkcjami poznawczymi i komunikacyjnymi. Oto ogólny opis takiej konsultacji:

  • Wywiad: Pierwszym krokiem jest zebranie szczegółowego wywiadu od rodziców lub opiekunów noworodka. Podczas wywiadu mogą być omawiane kwestie takie jak historia medyczna rodziny, przebieg ciąży, poród, rozwój dziecka od urodzenia oraz wszelkie obserwowane przez rodziców symptomy, które mogą sugerować obecność problemów neurologicznych lub komunikacyjnych.
  • Obserwacja i ocena: Podczas konsultacji neurologopedycznej specjalista może przeprowadzić szczegółową ocenę dziecka. Może to obejmować obserwację reakcji dziecka na bodźce zewnętrzne, takie jak dźwięki, światło i dotyk, a także ocenę ogólnego stanu neurologicznego dziecka, w tym ruchów, reakcji odruchowych, tonusu mięśniowego itp.
  • Ocena rozwoju mowy i języka: Specjalista ocenia również rozwój mowy i języka u noworodka. Może to obejmować ocenę reakcji dziecka na dźwięki, sposób, w jaki dziecko reaguje na interakcje werbalne i niewerbalne oraz ocenę ewentualnych trudności w przyswajaniu mowy i języka.
  • Diagnoza i plan terapeutyczny: Na podstawie zebranych informacji specjalista neurologopeda formułuje diagnozę i opracowuje plan terapeutyczny. Plan terapeutyczny może obejmować różne strategie i techniki terapeutyczne, takie jak ćwiczenia logopedyczne, terapia sensoryczna, terapia behawioralna, a także wskazówki dla rodziców dotyczące wspierania rozwoju mowy i języka dziecka w codziennych sytuacjach.
  • Konsultacja i edukacja rodziców: Istotną częścią konsultacji neurologopedycznej jest również konsultacja i edukacja rodziców na temat sposobów wspierania rozwoju mowy i języka u ich dziecka w domu. Specjalista może udzielać porad dotyczących sposobów komunikacji z dzieckiem, zabaw, które wspierają rozwój mowy i języka, a także wskazówki dotyczące monitorowania postępów dziecka i wczesnego wykrywania ewentualnych problemów.

Konsultacja neurologopedyczna u noworodka ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych problemów neurologicznych i komunikacyjnych oraz wdrożenie odpowiednich interwencji terapeutycznych, które mogą pomóc w poprawie rozwoju dziecka.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa