Projekty Unijne

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

O szpitalu

Projekty unijne

Projekty unijne

 • „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie”

  Dowiedz się więcejZamknij opis

  Projekt „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

  Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie
  Całkowita wartość projektu: 4 548 854,51 PLN
  Koszty kwalifikowane: 4 331 513,95

  Wartość dofinansowania EFRR: 3 465 211,15 PLN

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu drogą elektroniczną do usług z zakresu ochrony zdrowia, co ma przełożyć się na wzrost jakości obsługi pacjentów. Dzięki realizowanym wcześniej projektom szpital posiada już zaczątek infrastruktury informatycznej umożliwiającej pacjentowi dostęp on-line, a istotnym elementem opisywanych poniżej działań będzie dostosowanie środowiska informatycznego do zmieniających się przepisów prawa oraz integracja wdrażanego systemu z elementami infrastruktury już istniejącej.

  Projekt ma na celu:
  - Rozbudowę platformy usług świadczonych drogą elektroniczną (e-Pacjent)
  W tym m. innymi: aktualizację i rozbudowę istniejącej strony internetowej, rozbudowę funkcji e-rejestracji o potwierdzenie dostępności terminu i umówienia wizyty przez pracownika przychodni, przypomnienie sms/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania, możliwość przesyłania drogą elektroniczną upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP, możliwość dostępu i pobierania wyników badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej on-line.
  - Zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych
  Realizacja opisanych powyżej celów będzie możliwa dzięki zaplanowanej w ramach projektu: rozbudowie środowiska serwerowego oraz systemu pamięci masowej do składowania i udostępniania danych medycznych, dostawie sprzętu komputerowego (takiego jak: stacje robocze, skanery, komputery przenośne, urządzenia drukujące), dostawie oraz wdrożeniu systemu oprogramowania do archiwizacji badań.

   


 • „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie”

  Dowiedz się więcejZamknij opis

  Projekt pn. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania budynkiem i zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

  Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
  Całkowita wartość projektu: 5 881 860,00zł
  Wartość dofinansowania: 4 999 581,00zł

  Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, inteligentnego systemu zarządzania obiektem oraz integracja systemowa z 6 jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia. W ramach projektu będzie wykorzystany inteligentny system zarządzania budynkiem, którego zadaniem jest zbieranie informacji z całego systemu, umożliwienie porozumiewania się i wymiany danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim budynkiem odbywa się na podstawie wszystkich zebranych danych i programowym wprowadzeniu zależności regulacyjnych i sterowniczych pomiędzy wszystkimi podsystemami. W zakres niniejszego systemu wchodzi inteligentny system automatyki budynku oparty o sterowniki swobodnie komunikujące się pomiędzy sobą oraz moduły i serwer. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


 • „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny”

  Dowiedz się więcejZamknij opis

  Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny” został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1„Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”.

  Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ
  Całkowita wartość projektu: 34 666 410,14 zł
  Kwota dofinansowania: 23 887 611,10zł

  W ramach projektu został kupiony specjalistyczny sprzęt medyczny oraz elementy wyposażenia, przeprowadzono także modernizację szpitala.

  W latach 2007 – 2015 szpital wyposażono m.in. w mammograf, aparat usg i 27 aparatów KTG wraz z systemem nadzoru położniczego tj. urządzeniem pozwalającym położnym na zdalne obserwowanie zapisów KTG poszczególnych pacjentek oraz informującym o obecności zapisów budzących niepokój bądź wątpliwości. Na potrzeby pododdziału Leczenia i Rekonwalescencji Noworodków i bloku pooperacyjnego kupiono 18 kardiomonitorów dostarczających informacji o stanie pacjenta. Przy użyciu nabytego w ramach projektu sprzętu wykonuje się rokrocznie ponad 14 000 badań.

  Oddziały ginekologii, położnictwa, patologii ciąży zyskały 47 sterowanych elektrycznie łóżek a pododdział Leczenia i Rekonwalescencji Noworodków 4 stanowiska do pielęgnacji niemowląt z wanienką i ogrzewanym przewijakiem. Wyposażono (w lodówki, czajniki, kuchenki, zmywarki) pomieszczenia socjalne przeznaczone dla personelu lub pacjentów.

  Modernizacją objęto ponad 5 500 m2 powierzchni, dzięki czemu m.in. zmniejszono ilość osób przebywających w salach szpitalnych z 5 do maksimum 3, każdą salę wyposażono we własny węzeł sanitarny,  dostosowano szpital do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. poprzez wybudowanie podjazdów do przychodni i izby przyjęć). Przeprowadzono także termomodernizację całego budynku szpitala. Każdego roku ze zmodernizowanych oddziałów korzysta ponad 36 000 pacjentów.

  Modernizacja budynku umożliwiła dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów sanitarnych a zakup nowoczesnej aparatury medycznej szybsze i bardziej precyzyjne diagnozowanie. Dzięki realizacji projektu wzrosła jakość świadczonych przez szpital usług medycznych.


 • „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa”

  Dowiedz się więcejZamknij opis

  Projekt pn. „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

  Beneficjent: m.st. Warszawa
  Całkowita wartość projektu: 11 584 369,69 zł
  Wartość dofinansowania: 6 834 095,54 zł

  W ramach projektu Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny jako parter realizuje zadanie „Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Rodziny w Warszawie”, które polega na wykonaniu układu technologicznego kogeneracji (trigeneracji).

  Kogeneracja (trigeneracja) jest wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej i chłodu w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu.

  W UE trigeneracja jest promowana w szczególny sposób. Nie tylko z uwagi na jej efektywność energetyczną, lecz również związane z nią znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych. Skojarzone wytwarzanie energii powoduje zmniejszenie zużycia paliwa do 30% w porównaniu z rozdzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Ponadto zastosowanie trigeneracji ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii, wynikające z efektywnego użytkowania energii. Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych w budynkach użyteczności publicznej miasta stołecznego Warszawy przyczyniające się do zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.

   

Załączniki

 • Inf. dotycząca projektu Inteligentnego budynku.
  119.65 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa