Regionalny Bank Mleka Kobiecego

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Co to jest Regionalny Bank Mleka Kobiecego?

Bank Mleka Kobiecego to placówka umożliwiająca karmienie naturalnym pokarmem dzieci, które z przyczyn medycznych lub losowych nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy. To także profesjonalne laboratorium zajmujące się pozyskiwaniem mleka kobiecego od Honorowych Dawczyń, w którym wykonywanych jest szereg procedur zapewniających bezpieczeństwo całego procesu przygotowania mleka od dawcy do odbiorcy. W Banku Mleka Kobiecego prowadzona jest rejestracja Dawczyń – zdrowych, karmiących naturalnie mam, które chcą podzielić się nadwyżkami swojego mleka. Tu również odbywa się badanie składu i czystości mikrobiologicznej mleka, jego pasteryzacja, przechowywanie w odpowiednich warunkach, by następnie zapewnić bezpieczny transfer dla potrzebujących dzieci, głównie przedwcześnie urodzonych i chorych, leczonych w szpitalach.

Regionalny Bank Mleka Kobiecego został utworzony w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w styczniu 2015r. na wzór stacji krwiodawstwa. Jest jedyną placówką tego typu obsługującą region Warszawy i Mazowsza. Pokarm z Banku wspomaga proces leczenia noworodków, wśród których większość stanowią wcześniaki i noworodki chore. Zgodnie ze stanowiskiem ESPGHAN (Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia) z 2014 r. oraz wskazaniami AAP (ang. American Academy of Pediatrics, 2012) a także wspólną Rezolucją WHO i UNICEF „Mleko kobiece pochodzące z profesjonalnego Banku Mleka jest drugim po mleku własnej matki pokarmem z wyboru do stosowania u noworodków i niemowląt” (WHO& UNICEF Join Statement, 1980).

Placówka służy także szkoleniu kadr dla innych jednostek powstających w kolejnych miastach nie tylko Polski ale i Europy Wschodniej.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny działa pod patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiecego, na zasadach rekomendowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka (ang. EMBA).

Dla kogo mleko z RBMK?

Żywienie mlekiem kobiecym we wczesnym etapie życia dziecka ma ogromne znaczenie dla jego zdrowia i rozwoju. Mleko biologicznej matki jest najlepszym pokarmem dla dziecka – zarówno zdrowego, jak i chorego. Pokarm matki jest idealnie dopasowany do potrzeb żywieniowych noworodka i jest dla niego najlepiej przyswajalnym pożywieniem. Zawiera wyłącznie gatunkowo specyficzne białka, tysiące aktywnych składników, które mają wartość pozażywieniową, są unikalne i nie można ich wyprodukować podczas procesu technologicznego. Dla najbardziej potrzebujących Pacjentów – wcześniaków i noworodków chorych – mleko kobiece ma wartość cennego leku, a nie zawsze mogą go otrzymać od własnej mamy. Dlatego też Banki Mleka stają się nieodłącznym elementem systemu opieki nad matką i dzieckiem, szczególnie, jeśli noworodek wymaga długotrwałego leczenia lub z innych powodów karmienie piersią przez biologiczną matkę jest utrudnione. Dzięki istnieniu Banku Mleka wcześniaki mogą być żywione wyłącznie mlekiem kobiecym już od pierwszych chwil życia – skutkuje to zarówno spadkiem zachorowalności na groźne choroby, m.in. martwicze zapalenie jelit, jak również maleje częstość zakażeń. Bank Mleka stwarza równe szanse wszystkim dzieciom w dostępie do najlepszego, naturalnego pokarmu – mleka kobiecego.

Mleko kobiece podawane choremu, szczególnie przedwcześnie urodzonemu dziecku
traktowane jest jak lek

Jak zostać dawczynią?

  • 1 Kwalifikacja wstępna - kontakt potencjalnej Dawczyni z koordynatorem Regionalnego Banku Mleka Kobiecego.
  • 2 Weryfikacja wyników badań posiadanych przez potencjalną Dawczynię w kierunku zakażenia wirusem HIV, HCV, HBs, WR (kiła), CMV, ew. pobranie krwi do badań.
  • 3 Wywiad ginekologiczny, m.in. na temat zdrowia oraz przyjmowanych leków.
  • 4 Decyzja lekarza dotycząca kwalifikacji Dawczyni do Banku Mleka Kobiecego, na podstawie weryfikacji wyników badań serologicznych.
  • 5 Przekazanie Honorowej Dawczyni niezbędnych informacji nt. odciągania mleka, właściwego przechowywania, prawidłowego mrożenia oraz jego przekazywania do Banku Mleka.

Co dyskwalifikuje mnie jako dawczynię?

Przyjmowanie niektórych leków (np. cytostatyki, antymetabolity), palenie papierosów, zażywanie środków psychoaktywnych, picie więcej niż 3 filiżanki kawy albo innych napojów zawierających kofeinę dziennie, pozytywny wynik testów na HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, CMV, WR (kiła).

Badanie składu mleka

Każda butelka wydawana z Banku Mleka ma oznaczoną wartość odżywczą. Analiza składu mleka pozwala uzyskać informacje o zawartości białka, tłuszczy, węglowodanów, kaloryczności. Pozyskane dane dają możliwość dostosowania wartości odżywczej mleka z Banku Mleka do zapotrzebowania wcześniaków. Wszystkie informacje dostępne są zarówno dla lekarzy jak i Dawczyń.

W uzasadnionych klinicznie przypadkach wykonywane są również badania składu mleka biologicznej matki, głównie na potrzeby oddziałów neonatologii. Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny zaprasza także do badania składu pokarmu w naszym laboratorium zewnętrzne placówki medyczne. Oferta kierowana jest głównie do szpitali, przychodni, lekarzy neonatologów, pediatrów. Ocena składu mleka z jego dobowej zbiórki, wg wyznaczonych procedur, ma znaczenie szczególnie w przypadku karmienia dzieci, np. przedwcześnie urodzonych, z niską masą urodzeniową, chorych, słabo przybierających na masie.

Możliwe jest również indywidualne badanie składu mleka kobiecego, wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarskie - wymagane jest skierowanie. Cena badania wynosi 115,00 zł. Termin dostarczenia próbki do laboratorium Banku Mleka Kobiecego należy uzgodnić telefonicznie. Czas oczekiwania na wynik badania wynosi do 3 dni roboczych.

Analiza składu mleka odbywa się za pomocą analizatora składu mleka kobiecego i obejmuje następujące parametry:

  • Wartość energetyczna (kcal/100 ml)
  • Tłuszcz (g/100 ml)
  • Węglowodany (g/100 ml)
  • Białko ogólne (g/100 ml)
  • Białko odżywcze (g/100 ml)

Do wyników badania nie załącza się wartości referencyjnych – dla mleka kobiecego nie ma ustalonych norm. Próbka przekazana do laboratorium powinna być pobrana zgodnie z zasadami dobowej zbiórki mleka. Minimalna łączna objętość próbki mleka z całej doby powinna wynosić 10 ml. Pojemnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem matki, datą i godziną rozpoczęcia zbiórki oraz datą i godziną zakończenia zbiórki.

POZNAJ ZASADY DOBOWEJ ZBIÓRKI MLEKA

Wartość kobiecego mleka i możliwość dzielenia się nim w bezpieczny sposób
jest podstawą tworzenia banków mleka.

Opieka medyczna

Koordynator Regionalnego Banku Mleka Kobiecego
mgr Edyta Wójtowicz

Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny prowadzi także aktywną działalność na polu naukowo-badawczym. W ramach umowy o współpracy, zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Szpitalem, powołano Uniwersytecką Pracownię Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, która umożliwia inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych nad mlekiem kobiecym. Pracownia, organizacyjnie jest częścią Kliniki Neonatologii w SPDSK WUM, którą prowadzi dr n. med. Krystyna Bober – Olesińska, a kierownikiem pracowni jest dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska, pracownik Kliniki Neonatologii i Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Wpracowni realizowany jest obecnie projekt dofinansowany z dotacji NCBIR Innowacje Społeczne pt. „Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie”, który ma na celu weryfikację aktualnie funkcjonujących procedur Banku Mleka oraz ich optymalizację. Badana będzie możliwość zastąpienia tradycyjnej pasteryzacji pokarmu kobiecego procesem ciśnieniowania, dzięki czemu pokarm, który trafi do małego Pacjenta będzie bardziej wartościowy.

Od stycznia 2016 r. w pracowni realizowany jest projekt dofinansowany przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, który bada zależność składu mleka kobiecego od sposobu żywienia i składu ciała matek karmiących. Pracownia jest też miejscem realizacji wieloośrodkowego badania klinicznego „MAMAS” o zasięgu międzynarodowym, który ma na celu walidację sprzętu do analizy składu mleka oraz wprowadzenie dobrych praktyk klinicznych tej procedury. Zakres tematów naukowych podejmowanych w Pracowni obejmuje również aspekty psychospołeczne – badane jest m.in. wpływ wybranych elementów sposobu żywienia matek na rozwój psychomotoryczny niemowląt w pierwszym półroczu życia. Prace badawcze realizują doktoranci z I i II Wydz. Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM a także ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i innych Uczelni.

Pracownia ściśle współpracuje z ośrodkami akademickimi i badawczo-rozwojowymi w Polsce i na świecie oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie laktacji i leczenia żywieniowego. W ramach prowadzonych projektów istnieje możliwość realizacji prac magisterskich, licencjackich oraz doktoranckich wszystkich kierunków studiów WUM.

Kontakt z Regionalnym Bankiem Mleka Kobiecego

512 894 901
poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00-14.00

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa