Ewakuacja medyczna Szpitala

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Dla pacjenta

EWAKUACJA MEDYCZNA

Ewakuacja medyczna jest bardzo skomplikowanym procesem decyzyjnym, organizacyjnym i współdziałania w zakresie ratownictwa medycznego. W czasie jej trwania należy zadysponować właściwą ilość zarówno sił jak i środków do jej przeprowadzenia.

Składa się z wielu ważnych elementów, które można podzielić na następujące:

 • Alarmowanie, powiadamianie i ostrzeganie (powiadomienie PSP nr 998, policja – 997, koordynator zabezpieczenia medycznego BPZ tzw. „KOSZ”– (22) 4430749, oraz dyrektora nr wewn. 215 i portiera nr 219);
 • Organizacja współdziałania i rozwinięcie Ewakuacji Medycznej;
 • Organizacja transportu Pacjentów i noworodków do właściwej strefy bezpiecznej;
 • Natychmiastowe skierowanie Pacjentów oraz przetransportowanie Pacjentów leżących i noworodków do strefy bezpiecznej- ewakuacja medyczna wewnętrzna;
 • Ratowanie aparatury medycznej (tylko z miejsc wolnych od bezpośredniego zagrożenia, czyli spoza tzw. strefy zero) – przez pozostały personel oraz pracowników technicznych;
 • Prowadzenie selekcji wstępnej (segregacja wstępna/triage) Pacjentów (noworodków) – powiadamianie matek;
 • Wypracowanie decyzji dotyczącej ewakuacji medycznej zewnętrznej Pacjentów przez Zespół Kierowania Ewakuacją (dyrektora) lub Szefa Dyżuru Szpitala;
 • Uzgodnienie przez ZKE/Szefa Dyżuru Szpitala ilości i rodzaju środków transportu (powiadomienie Centrum Powiadamiania Ratowniczego nr 112);
 • Uzgodnienie przez ZKE/Szefa Dyżuru Szpitala przyjęcia określonej ilości Pacjentów (noworodków) do innego szpitala tzw. przyjmującego;
 • Przewiezienie Pacjentów do ustalonych szpitali przyjmujących (opieka psychologiczna);
 • Przeprowadzenie wtórnej segregacji (selekcji) – szpital przyjmujący rozwija punkt HPP (dokumentacja i analiza medyczna), zespół przyjmujący Pacjentów (triage secondo), zespół transportowy oraz zespół przekazujący bezpośrednio na oddziały;
 • Skierowanie Pacjentów (noworodków) do właściwych oddziałów szpitala przyjmującego;
 • Podsumowanie działań ratowniczych (ocena i wnioski).

Aktualnie w Szpitalu im. Świętej Rodziny wydzielone są trzy strefy bezpieczne (ewakuacyjne) wydzielone drzwiami ognioodpornymi typu EI 60:

 • STREFA EWAKUACYJNA WSCHODNIA (stara część szpitala)
 • STREFA EWAKUACYJNA ZACHODNIA (stara część szpitala)
 • STREFA EWAKUACYJNA POŁUDNIOWA (nowa część szpitala)

To właśnie do tych stref może nastąpić ewakuacja medyczna wewnętrzna zagrożonych Pacjentów i noworodków bezpośrednio po ogłoszeniu alarmu i zorganizowaniu współdziałania.

SCHEMAT POWIADAMIANIA I ALARMOWANIA W TRAKCIE EWAKUACJI MEDYCZNEJ

SCHEMAT POWIADAMIANIA I ALARMOWANIA W TRAKCIE EWAKUACJI MEDYCZNEJ

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa