Program profilaktyki raka piersi

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

Programy profilaktyczne

Program Profilaktyki Raka Piersi

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny zaprasza kobiety w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Do udziału w Programie nie jest potrzebne skierowanie.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie. Programem nie objęte są kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe w piersi.

Program umożliwia wykonanie i ocenę mammografii. Porada profilaktyczna w programie obejmuje:

  • Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety
  • Badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki)
  • Sporządzenie Karty badania mammograficznego.

Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości, lekarz kieruje kobietę na dalszą diagnostykę w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne na dalsze leczenie. Jeżeli wynik jest prawidłowy, na następne badanie mammograficzne w ramach programu należy zgłosić się po 2 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek, drastyczny wzrost zachorowań występuje w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia, częściej występuje po menopauzie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu.

Czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są m.in.:

  • Rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra),
  • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
  • Późna menopauza po 55 roku życia,
  • Urodzenie dziecka po 35 roku życia,
  • Bezdzietność.

Informacje

Informacja i zapisy

22 45 02 288
Pracownia mammografii

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa