Oddział Neonatologii

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Szpital

 • Zapewniamy troskliwą opiekę nad noworodkiem
  zdrowym, chorym oraz urodzonym przedwcześnie

O oddziale

Oddział Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny, o III poziomie referencyjności w zakresie opieki neonatologicznej, jest wyjątkowym miejscem wyspecjalizowanym w opiece nad noworodkiem urodzonym w Szpitalu oraz poza nim. W strukturze Oddziału funkcjonuje Pododdział Wcześniaków i Intensywnej Terapii oraz Pododdział Patologii Noworodka. Na Oddziale prowadzimy leczenie oparte na rekomendacjach polskich i światowych towarzystw naukowych, m.in.:

 • Dbamy o kangurowanie, w tym o bezpośredni i nieprzerwany kontakt noworodka z ciałem mamy ‘skóra do skóry’, przez okres 2 godzin bezpośrednio po porodzie.
 • Promujemy naturalne karmienie dziecka piersią po narodzinach tak szybko, jak jest to możliwe. Dla dzieci urodzonych przedwcześnie, do czasu pobudzenia laktacji u mamy, zapewniamy mleko kobiece z Regionalnego Banku Mleka Kobiecego, zlokalizowanego w naszym Szpitalu, które stanowi cenny lek dla wcześniaków i noworodków chorych.
 • Pracujemy w systemie rooming in, tzn. dziecko przebywa stale z mamą a wszystkie czynności pielęgnacyjne, badania lekarskie i zabiegi odbywają się przy mamie.
Realizujemy Standardy Opieki OkołoporodowejZakres usług

Zapewniamy opiekę nad noworodkiem zdrowym w okresie adaptacji do życia poza łonem matki oraz diagnostykę i leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie (w tym na granicy przeżycia) i noworodków chorych z powikłaniami okresu okołoporodowego obejmujące:

 • Opiekę nad noworodkiem donoszonym i wcześniakiem
 • Wykonanie testów przesiewowych
 • Wykonanie szczepień ochronnych
 • Resuscytację w stanach zagrożenia życia
 • Monitorowanie czynności życiowych
 • Diagnostykę wad wrodzonych
 • Intensywną terapię oddechową
 • Leczenie zakażeń okresu noworodkowego
 • Leczenie żółtaczek okresu noworodkowego

ZABIEGI PROFILAKTYCZNE

Wszelkie czynności związane z opieką okołoporodową prowadzone przez zespół terapeutyczny Oddziału Neonatologii wykonywane są w trosce o dziecko, m.in.

 • Ocena noworodka w skali Apgar
 • Podanie witaminy K, w celu profilaktyki choroby krwotocznej wg standardu
 • Zabieg Credégo – w celu profilaktyki zakażeń przedniego odcinka oka

Badania przesiewowe

Wykonujemy obowiązkowe oraz zalecane badania przesiewowe:

 • Program Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu

(Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wprowadzono obowiązkowe badanie przesiewowe słuchu. Jako test przesiewowy wybrano rejestrację otoemisji akustycznych).

 • Test w kierunku chorób metabolicznych

(Badanie przesiewowe wykonywane w okresie noworodkowym między 48 a 96 godziną życia,  w kierunku niedoczynności tarczycy, fenyloketonurii, mukowiscydozy oraz kilkudziesięciu chorób metabolicznych, które potrafimy wykrywać i które potrafimy leczyć).

 • Test saturacji

(Pulsoksymetria jest badaniem przesiewowym w kierunku przewodozależnych wad wrodzonych serca).

 • Badanie w kierunku cukrzycy

Pododdział Wcześniaków i Intensywnej Terapii

PODODDZIAŁ WCZEŚNIAKÓW I INTENSYWNEJ TERAPII

Na Pododdziale Wcześniaków i Intensywnej Terapii Oddziału Neonatologii sprawowana jest opieka nad noworodkami przedwcześnie urodzonymi (w tym na granicy przeżycia), a także nad chorymi noworodkami z ciąż donoszonych wymagających intensywnej terapii, urodzonych w naszym Szpitalu oraz innych placówkach medycznych.

Pododdział Patologii Noworodka.

PODODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA

Odpowiedzią na potrzeby zdrowotne najmniejszych Pacjentów już po pobycie w domu jest Pododdział Patologii Noworodka. Przyjmujemy noworodki, które po wypisaniu do domu w okresie noworodkowym chorują, wymagają opieki i leczenia oraz hospitalizacji.


Diagnostyka

Oddział Neonatologii prowadzi diagnostykę opartą o nowoczesne aparaty do badań RTG, USG, ECHO, aEEG.

Sprzęt

Oddział Neonatologii wyposażony jest w zaawansowany sprzęt do intensywnej terapii noworodka w tym:

 • Inkubatory: hybrydowe najnowszej generacji oraz inkubatory otwarte
 • Wielofunkcyjne respiratory oraz sprzęt do wentylacji nieinwazyjnej
 • Pompy infuzyjne
 • Ultrasonografy z kolorowym Dopplerem
 • Mobilny aparat RTG, EKG
 • Inkubatory transportowe z respiratorem lub aparatem do wentylacji nieinwazyjnej
 • Lampy do fototerapii łóżeczkowej i inkubatorowej
 • Łóżeczka podgrzewane, tzw. ciepłe gniazdka
 • Profesjonalne fotele do kangurowania

Noworodki monitorowane są za pomocą centralnego systemu monitorującego podstawowe parametry życiowe.

Opieka medyczna

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Beata Pawlus
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Jolanta Paszczuk
Z-ca Lek. Kierującego Oddziałem
lek. spec. Hanna Michałek – Baranowska
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. spec. Katarzyna Zaniuk
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej
Maria Grzanka

Od pierwszych dni życia noworodek i jego matka objęty jest profesjonalna opieką zespołu terapeutycznego składającego się z lekarzy neonatologów, pielęgniarek i położnych ze specjalizacjami neonatologicznymi, doradców laktacyjnych, rehabilitantów, neurologopedy oraz psychologa. Oddział współpracuje także ze specjalistami w zakresie konsultacji kardiologicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, neurologicznych, genetycznych, okulistycznych oraz chirurgii dziecięcej.

KONTAKT Z ODDZIAŁEM NEONATOLOGII

Sekretariat Oddziału
22 45 02 293
Pielęgniarka Koordynująca
22 45 02 287
Pokój pielęgniarek I
22 45 02 275
Pokój lekarski
22 45 02 229
Pokój pielęgniarek II
(Oddział Wcześniaków i Intensywnej Terapii)
22 45 12 605

Wypisy Matki i Dziecka

Infrastruktura

27 lekarzy, specjalistów, konsultantów
73 miejsca dla noworodka z mamą w systemie rooming-in
32 miejsca nadzoru dla noworodków
w tym 8 stanowisk do intensywnego nadzoru
13 sal wyposażonych w profesjonalne fotele do kangurowania
2 pokoje laktacyjne dla mamy
WiFi

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa