PneumoOkno

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Programy profilaktyczne

Program PneumoOnko

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny zaprasza dorosłych mieszkańców Warszawy do uczestnictwa w programie edukacyjno-informacyjnym oraz programie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw pneumokokom u chorych z chorobami nowotworowymi, będących przed chemioterapią, w ramach programu PneumoOnko.  

Współczesna medycyna jest wstanie coraz częściej, jeśli nie wyleczyć to spowodować, że nowotwory stają się chorobami przewlekłymi. Jednak w przypadku rozpoznania choroby nowotworowej należy zdać sobie sprawę z jej wpływu na cały organizm, zwłaszcza na układ odporności. Chorując na choroby onkologiczne organizm staje się bardziej podatny na wszelkie zakażenia. Infekcje, które mogą się zdarzyć podczas choroby nowotworowej często przebiegają dłużej i ciężej niż u pozostałych osób. Wymagają antybiotykoterapii, nierzadko hospitalizacji. Mają też niekorzystny wpływ na nowotwór,  przyspieszając jego rozwój. Ponadto, w czasie poważnej infekcji należy przerwać leczenie przeciwnowotworowe do momentu wyleczenia zakażenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na proces leczenia, doprowadzając do nieskuteczności leczenia choroby podstawowej.  Jednym z najgroźniejszych powikłań u osób z wtórnym niedoborem odporności, jest zapalenie płuc, najczęściej wywołane, z racji jej rozpowszechnienia w społeczeństwie przez bakterię Streptococcus pneumoniae (pneumokoki). Leczenie zapalenia płuc polega na stosowaniu antybiotykoterapii, leczenia wspomagającego (przeciwgorączkowego, uzupełnianiu płynów). W części przypadków zachodzi konieczność hospitalizacji. Zapalenie płuc może prowadzić do poważnych powikłań. Poważne zakażenie wywołane przez pneumokoki, powoduje konieczność przerwania terapii przeciwnowotworowej, co niekorzystnie odbija się efektach leczenia przeciwnowotworowego. Ponadto, pneumokoki u osób z osłabioną czynnością układu odpornościowego, mogą wywołać tzw. inwazyjną chorobę pneumokokową, prowadzącą do sepsy i poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia chorego.

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów prewencji pneumokokowego zapalenia płuc jest szczepienie. Szczepionka skoniugowana PCV20 (PSO 2023) jest w pełni przebadana i stosowana u chorych cierpiących z powodu chorób nowotworowych. Cechuje się wysoką skutecznością i profilem bezpieczeństwa. Podawana jest jednorazowo i zwiększa ochronę przeciw pneumokokowym zapaleniom płuc na wiele lat.

Bezpłatne szczepienie w ramach programu „PneumoOnko” zapobiega  chorobom pneumokokowym, zwiększając równocześnie szanse na prawidłowe i skuteczne leczenie choroby nowotworowej oraz zmniejszając prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu zapalenia płuc.

Szczepienia dostępne są w wyznaczonych placówkach na terenie miasta st. Warszawy, w tym w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny. Program realizowany jest w latach 01.2024-12.2026.

Program „PneumoOnko” skierowany jest do:

 • wszystkich dorosłych mieszkańców Warszawy -  działania edukacyjno-promocyjne;
 • chorych na nowotwory wraz z ich rodzinami - materiały drukowane i wizualne;
 • osób włączonych do programu szczepień z rozpoznaniem złośliwych chorób nowotworowych (kwalifikacja obywa się podczas albo bezpośrednio po przeprowadzeniu konsylium z udziałem specjalisty onkologa).

Kryteria włączenia do programu polityki zdrowotnej „PneumoOnko”:

Do programu zostaną zaproszone osoby:

 • wiek co najmniej 18 lat, z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi (m.in. rak płuca, rak sutka, raka trzonu macicy, rak jelita grubego, raka odbytnicy, raka pęcherza moczowego, przewlekłą białaczką limfocytową),
 • które nie rozpoczęły jeszcze leczenia radykalnego immuno/chemioterapią,
 • zamieszkują na terenie m.st. Warszawa,
 • które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
 • nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do takiego szczepienia, w tym przeciwskazań wskazanych przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne.

Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów włączenia do programu określonych powyżej oraz przedłożenie realizatorowi przez uczestnika programu pisemnej rezygnacji z udziału w programie powoduje wyłączenie z programu. Ponadto, wyłączenie z programu powodują następujące kryteria:

 • Wykonane wcześniej szczepienie szczepionką skoniugowaną PVC 13 lub PVC 20.
 • Obecność przeciwskazań do szczepienia szczepionką PVC.
 • Wcześniejsze rozpoczęcie chemioterapii przez pacjenta lub okres poniżej 2 tygodni do rozpoczęcia chemioterapii.
 • Wcześniejsze zaszczepienie PPSV-23.

Kryteria formalne kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej „PneumoOnko”  (muszą być spełnione jednocześnie):

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia musi:

 • mieszkać na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie miasta Warszawa w rozumieniu Kodeksu cywilnego4);
 • udzielić świadomej zgody na udział w programie;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu obejmującego szczepienie przeciw pneumokokom, finansowanym ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miała szkolenia w zakresie profilaktyki przeciwpneumokokom.

Weryfikacja kryteriów z pkt 2 odbywa się na podstawie wypełnionego kwestionariusza (opracowanego na podstawie powyższych kryteriów) i umieszczona w dokumentacji medycznej (w wersji drukowanej).

PneumoOnko to program polityki zdrowotnej z zakresu zapobiegania inwazyjnym chorobom pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych i hematologicznych finansowany jest przez m.st. Warszawa.

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa