Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ dokłada starań, aby ułatwić pacjentom skorzystanie z usług medycznych w naszej placówce.
Do budynku Szpitala prowadzą 2 wejścia od strony ul. A. J. Madalińskiego 25. Wejście do Izby Przyjęć umiejscowione jest na poziomie -1 i prowadzą do niego schody, podjazd dla samochodów i karetek oraz platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami pomiędzy poziomami 0 i -1.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu w pobliżu drzwi wejściowych, bez możliwości dłuższego postoju. Istnieje także możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


Drzwi wejściowe do budynku są częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości 2,36 m, nieautomatyczne.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (korytarze są na jednym poziomie bez progów, na każde piętro prowadzą windy). Windy dla pacjentów posiadają przyciski z alfabetem braille'a (brajla) oraz system z informacją głosową o piętrze oraz kierunku jazdy windy w języku polskim i angielskim.

Na każdym piętrze dostępnym dla pacjentów znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych z sygnalizacją przyzywową. W holu głównym jest również toaleta dostosowana do pacjentów ze stomią. Rozkład pomieszczeń w budynku jest widoczny na tablicach informacyjnych oraz informacje o lokalizacji pomieszczeń udzielane są przy wejściu do Szpitala przez portierów. W budynku szpitala część pomieszczeń higieniczno–sanitarnych jest dostosowana dla osób o szczególnych potrzebach.

Lady Rejestracji są obniżone. Szpital zapewnia obniżane fotele ginekologiczne w Przychodni Przyszpitalnej, Izbie Przyjęć, Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziale Położnictwa. 

Prawa Pacjenta oraz Prawa Dziecka Pacjenta przygotowane w języku braille'a, dzięki uprzejmości Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi - Stowarzyszenie w Laskach, znajdują się w Rejestracji Izby Przyjęć oraz na Oddziale Pediatrii.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, wymagające asysty zapraszamy do uprzedniego kontaktu na adres mailowy Przychodni Przyszpitalnej poradniaprzyszpitalna@szpitalmadalinskiego.pl, nr tel 22 45 12 600 lub Izby Przyjęć 22 45 02 221.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub tłumacza on-line. Usługa udostępniana jest bezpłatnie w dni robocze, w godz. 7.00 - 20.00 oraz w dni wolne od pracy, w godz. 9.00-17.00. Aby połączyć się z tłumaczem należy kliknąć na piktogram „Tłumacz języka migowego online”:

                                                                                                                            

Załączniki

 • ETR Tekst łatwy do czytania
  1.35 MB Pobierz
 • Opis działalności Szpitala
  66.88 KB Pobierz
 • Plan działania 2022
  630.56 KB Pobierz
 • Plan działania 2023
  690.03 KB Pobierz
 • Plan działania 2022_2025
  913.75 KB Pobierz
 • Deklaracja dostępności 2024
  457.41 KB Pobierz

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

 1. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
  4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019r. poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych („Ustawa”).
 2. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie.
 3. Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Ustawą.
 4. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 28 grudnia 2020 r. na podstawie rzeczywistej oceny zgodności strony internetowej z Ustawą poprzez samooceną dokonaną przez pracowników Szpitala.
 5. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 26.10.2021 r.
 6. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowanie o dodatkowe informacje i treści należy kierować do Dyrektora Szpitala. Kontakt: e-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl; tel. (22) 4502264.
 7. Wszelkie odwołania w przypadku niezadowalających odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek należy przekazać do organu właścicielskiego (Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Biuro Polityki Zdrowotnej; e-mail: BPZ@um.warszawa.pl).
 8. Szpital zapewnia dostępność tłumacza migowego. W budynku zainstalowane są windy.
 9. Dane teleadresowe Szpitala podane są na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 10. Osobą kontaktową wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie jest: Kierownik Działu Informatycznego, e-mail: pomoc@szpitalmadalinskiego.pl

 

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa