Blok Porodowy

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Szpital

 • Komfort, bezpieczeństwo, intymność

Blok porodowy

Blok Porodowy Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny dysponuje 8 nowoczesnymi i komfortowymi salami porodowymi, z których każda jest w pełni dostosowana do potrzeb Pacjentek i wyposażona w odpowiedni sprzęt ułatwiający poród, m.in. piłki, worki saco, materace, nowoczesne łóżka do pozycji wertykalnych.

Podczas porodu oferujemy pełen zakres niefarmakologicznych i farmakologicznych metod łagodzenia bólu, tj.:

 • masaż
 • pozycje wertykalne
 • immersja wodna
 • aromaterapia
 • gaz medyczny (podtlenek azotu),
 • środki farmakologiczne rozkurczowe,
 • Tens
 • chusta Rebozo,
 • gwizdek,
 • drabinki,
 • piłki
 • znieczulenie zewnątrzoponowe.

W przypadku kwalifikacji przez lekarza do cięcia cesarskiego, Pacjentka jest przewieziona do Bloku Operacyjnego.

Podczas porodu, kobieta może zdecydować się na towarzystwo partnera lub innej bliskiej osoby. Dostosowujemy opiekę okołoporodową indywidualnie do każdej Pacjentki na podstawie przygotowanego przez kobietę Planu Porodu, który uwzględnia jej potrzeby i oczekiwania oraz informacje na jakie zabiegi wyraża zgodę.

Położne z Bloku Porodowego wspierają kobietę w każdym momencie kiedy tego potrzebuje. Blok Porodowy zapewnia stałą opiekę lekarzy ginekologów-położników oraz neonatologów, kontrolujących przebieg porodu i interweniujących w sytuacjach tego wymagających. W przypadku kwalifikacji Pacjentki przez lekarza do cięcia cesarskiego, kobieta przewieziona jest do Bloku Operacyjnego.

Centrum Porodów Naturalnych

W ramach Bloku Porodowego oferujemy także bezpłatne apartamenty porodowe Centrum Porodów Naturalnych, w których kobieta ma możliwość poczucia mistyki narodzin dziecka w warunkach domowego komfortu. Apartamenty przeznaczone są wyłącznie dla kobiet z ciążą niepowikłaną (bez współistniejących chorób), które ze względów bezpieczeństwa nie decydują się na poród w domu. Wystrój wnętrz nawiązuje do domowego zacisza. Jest tu czas na relaks, sen, kąpiel, prawidłowe oddychanie oraz cierpliwe czekanie. Najważniejsza jest kobieta rodząca oraz jej indywidualne potrzeby. Nad bezpieczeństwem porodu czuwa położna.

W Centrum Porodów Naturalnych korzysta się wyłącznie z naturalnych metod stymulacji czynności skurczowej. Jeśli jednak położna zaobserwuje jakiekolwiek nieprawidłowości lub Pacjentka zdecyduje się na znieczulenie, natychmiast przewieziona jest do jednej z sal Bloku Porodowego, mieszczącej się na poziomie -1, w celu wzmożonego nadzoru medycznego lub do dalszej opieki w warunkach umożliwiających skorzystanie ze znieczulenia zewnątrzoponowego lub farmakologicznej stymulacji porodu. Każda decyzja omawiana jest z rodzącą oraz osobą towarzyszącą podczas porodu, aby wybrać rozwiązanie najlepsze dla matki i dziecka. Pacjentka zainteresowana porodem naturalnym musi skonsultować swą decyzję z lekarzem Izby Przyjęć.

Poród i pobyt do 2h po porodzie w Centrum Porodów Naturalnych jest bezpłatny.

Cesarskie Cięcie

Jeśli w ciąży okaże się, że poród drogami natury będzie stwarzał zagrożenie dla zdrowia mamy lub nienarodzonego dziecka lekarz zaproponuje cięcie cesarskie. Jest to zabieg chirurgiczny, obejmujący przecięcie powłok brzusznych, wykonywany w celu ukończenia ciąży lub porodu. Procedura przeprowadzana jest na Bloku Operacyjnym w znieczuleniu podpajęczynówkowym, zewnątrzoponowym lub przy szczególnych medycznych wskazaniach – ogólnym. Pacjentka jest przekazana na Blok Operacyjny przez personel medyczny po wcześniejszym przygotowaniu. Po wydobyciu dziecka i pierwszych badaniach dziecka, inicjujemy pierwszy kontakt ‘skóra do skóry’. Gdy operacja jeszcze trwa dziecko trafia w ramiona ojca lub innej osoby bliskiej. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, w miłej atmosferze maluszek kładziony jest na klatkę piersiową osoby, która podczas kangurowania zapewnia mu spokój i poczucie bezpieczeństwa, redukuje stres wynikający ze zmiany środowiska oraz inicjuje tworzenie się pierwszych wzajemnych więzi.

Planowane Cesarskie Cięcie

Przy postępowaniu planowym cięcia cesarskiego Pacjentki kwalifikowane są w Przychodni Przyszpitalnej, mają ustaloną datę operacji i datę planowego przyjęcia. Omawiany jest z lekarzem problem ew. profilaktyki przeciwzrostowej.i postępowania przeciwbólowego. Przed planowaną datą przyjęcia, pracownik sekretariatu Oddziału Położnictwa kontaktuje się z Pacjentką telefonicznie i potwierdza ustalone terminy. Informuje ewentualnie o zmianach dat, wynikających z konieczności zmiany planu operacyjnego. Odpowiada także na szczegółowe pytania dotyczące przyjęcia do szpitala.

Zabieg chirurgiczny odbywa się w Bloku Porodowym i przeprowadzany jest w znieczuleniu. Po wydobyciu dziecka, inicjowany jest pierwszy kontakt ‘skóra do skóry’ z matką dziecka oraz zalecane jest kangurowanie przez osobę bliską.

Po operacji Pacjentka przewożona jest do sali pooperacyjnej. Tam już czeka na nią jej dziecko – pobyt na Sali nie zakłóca kontaktu matki z dzieckiem. W tym pomaga bardzo aktywnie personel. Pobyt w sali pooperacyjnej trwa ok. 6 godzin – w tym czasie znieczulenie przestaje działać i można stanąć na nogach. Tu opiekę przejmuje fizjoterapeuta bądź przeszkolony zespół położnych, dzięki którym Pacjentka trafi na wskazany odcinek Oddziału Położnictwa będzie miała możliwość sprawowania samodzielnej opieki nad dzieckiem. Jeśli będzie to zbyt trudne z powodu dolegliwości pooperacyjnych w opiece zawsze pomoże personel Oddziału.

Cięcie może być pilne, nagłe, naglące lub planowe. Wskazania Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników do cięcia cesarskiego to:

 • zatrzymanie postępu akcji porodowej przy porodzie naturalnym,
 • zagrażająca zamartwica wewnątrzmaciczna płodu
 • niegłówkowe położenie płodu
 • wybrane przypadki ciąży wielopłodowej, m.in. ciąża mnoga jednokosmówkowa jednoowodniowa
 • wybrane przypadki nieprawidłowego wzrastania wewnątrzmacicznego płodu
 • wybrane przypadki porodu przedwczesnego
 • wybrane przypadki nieprawidłowej implantacji łożyska
 • zagrożenie zdrowia i życia matki, m.in. nagłe zatrzymanie krążenia, stan przedrzucawkowy, rzucawka, zespół HELLP
 • wybrane przypadki porodu po przebytym cięciu cesarskim.

Wskazania pozapołożnicze do cięcia cesarskiego:

 • kardiologiczne
 • pulmonologiczne
 • ortopedyczne
 • neurologiczne
 • okulistyczne
 • psychiatryczne
 • onkologiczne
 • zakaźne

Plan Porodu

Podczas porodu uwzględniamy potrzeby i oczekiwania kobiety, dostosowujemy opiekę okołoporodową indywidualnie do każdej Pacjentki na podstawie wcześniej przygotowanego przez kobietę Planu Porodu. Pobierz i wypełnij swój spersonalizowany Plan Porodu i omów go z położną tuż przed porodem.

Przygotowanie do porodu oraz CC

Poznaj jak należy przygotować się do porodu fizjologicznego oraz planowego cięcia cesarskiego

Indywidualna opieka okołoporodowa

W ramach usług dodatkowych istnieje możliwość zamówienia Indywidualnej Opieki Okołoporodowej. Koszt usługi wynosi 2000 zł, usługa opłacana jest indywidualnie przez Pacjentkę.

Osoby zainteresowane mogą bezpośrednio kontaktować się z wybraną przez siebie położną/położnym:

Claudia Nil Atmaca
666 584 962
Klaudia Ciborska
501 298 955
Angelika Domżalska ≈
515 393 401
Katarzyna Grzybowska ≈
509 405 445
Wioleta Gwiazda
602 239 338
Anna Kalinowska-Garbala ≈
501 097 017
Katarzyna Kleczkowska ≈
508 188 776
Elżbieta Kowal
604 263 702
Katarzyna Kuchta
502 628 258
Anna Mrozik
791 641 575
Nicol Piaskowska-Frycie
609 937 765
Agnieszka Ryczek
500 003 367
Mariola Sienkiewicz
505 538 454
Anna Soszyńska ≈
888 832 112
Edyta Tomaszów ≈
501 419 629
Bogumiła Wiśniewska
513 938 494
Magda Wójcik ≈
603 623 858
Anna Żochowska
606 480 260

- Ukończony kurs specjalistyczny ‘Prowadzenie porodu w wodzie’.

Opieka medyczna

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Jerzy Zwoliński
Położna Koordynująca
mgr Małgorzata Taraszkiewicz

Kontakt z blokiem porodowym

22 45 02 227
od poniedziałku do niedzieli

Infrastruktura

10 jednoosobowych sal porodowych z łazienkami, w tym 3 sale z wannami
5 miejsc przedporodowych w 2 salach z łazienkami
Całodzienne wyżywienie
Salonik dla osoby towarzyszącej

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa