Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

Dla pacjenta

  • Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw Pacjenta należy kierować do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta lub zgłosić pracownikowi Szpitala, który ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Skargi można składać na kilka sposobów:

  • Bezpośrednio w Szpitalu w sposób ustny lub pisemny,
  • Wysłać pocztą na adres Szpitala,
  • Wysłać na adres e-mail.

Skarga lub wniosek Pacjenta powinny zawierać następujące informacje:

  • Dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
  • Opis zdarzenia,
  • W przypadku składania skargi w imieniu Pacjenta przez osobę trzecią konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Każda skarga na wstępie analizowana jest w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.  Skarga lub wniosek Pacjenta rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w określonym powyżej terminie, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta zawiadamia skarżącego na piśmie o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi oraz o przewidywanym terminie załatwienia przedmiotowej sprawy. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Szpitala. Odwołanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej.Skarga nie związana z obsługą Pacjentów, dotycząca nieprawidłowej obsługi technicznej bądź administracyjnej powinna zostać złożona w Sekretariacie Szpitala. Proces rozpatrywania skargi koordynuje Kierownik Działu Administracyjno – Logistycznego. Obowiązują 30 dniowe terminy rozpatrywania wniosków.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

E-MAIL

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.

Mapa