Skargi i wnioski

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Dla pacjenta

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw Pacjenta należy kierować do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta lub zgłosić pracownikowi Szpitala, który ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Skargi można składać na kilka sposobów:

  • Bezpośrednio w Szpitalu w sposób ustny lub pisemny,
  • Wysłać pocztą na adres Szpitala,
  • Wysłać na adres e-mail.

Skarga lub wniosek Pacjenta powinny zawierać następujące informacje:

  • Dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
  • Opis zdarzenia,
  • W przypadku składania skargi w imieniu Pacjenta przez osobę trzecią konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Każda skarga na wstępie analizowana jest w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.  Skarga lub wniosek Pacjenta rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w określonym powyżej terminie, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta zawiadamia skarżącego na piśmie o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi oraz o przewidywanym terminie załatwienia przedmiotowej sprawy. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Szpitala. Odwołanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej.Skarga nie związana z obsługą Pacjentów, dotycząca nieprawidłowej obsługi technicznej bądź administracyjnej powinna zostać złożona w Sekretariacie Szpitala. Proces rozpatrywania skargi koordynuje Kierownik Działu Administracyjno – Logistycznego. Obowiązują 30 dniowe terminy rozpatrywania wniosków.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa