Noty prawne

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

O szpitalu

Noty prawne

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ, z siedzibą w Warszawie, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Stowarzyszeń, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000080373, o numerze NIP 5212935318, REGON: 01204574300000, oświadcza, że treści opublikowane na stronach serwisu szpitalmadalinskiego.pl mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Szpital dokłada starań, aby treści zamieszczone w serwisie były aktualne i rzetelne. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o informacje zamieszczone na stronach serwisu. Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat świadczonych usług proszone są o kontakt na infolinię Szpitala. Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz poprawek w treści stron, z możliwością stałego lub czasowego wyłączenia podstron serwisu szpitalmadlainskiego.pl, wedle uznania.

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, których łącza podpięte są w serwisie szpitalmadalinskiego.pl. Szpital nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach, których treści zawierają łącza do niniejszej strony.

Serwis szpitalmadalinskiego.pl, jego kreacja oraz zawartość graficzna i merytoryczna są własnością Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny. Kopiowanie treści w całości lub w części wymaga zgody Szpitala. Wszystkie nazwy, grafiki, logo identyfikujące Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny stanowią jego własność. Wszystkie nazwy firm, marki, produkty i usługi należące do osób trzecich, znajdujące się na niniejszej stronie, stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich właścicieli i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody. 

Polityka prywatności - ochrona danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym oraz prawem pacjenta do kontroli i weryfikacji swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przekazujemy poniżej informację na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych osobowych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie.

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa (Szpital).
 2. Dane przetwarzane są w zbiorach danych medycznych Szpitala (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w art. 5-11 RODO. Szpital utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zarówno systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna jak i papierowej dokumentacji medycznej. Dane są przechowywane i archiwizowane zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 849), Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28.04.2011 (tekst jedn. Dz.U.2021 poz.666 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666) oraz wewnętrznymi uregulowaniami Szpitala (Regulamin archiwum dokumentacji medycznej).
 3. Szpital zbiera i przetwarza dane w celu:
  • Ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom, zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu leczenia oraz w celu archiwizacji danych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (Dane medyczne)
  • Przekazywania pacjentom informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody pacjenta podejmowanej przy wypełnianiu formularza/wniosku on-line do Szpitala (Dane marketingowe). Zgodnie z art.10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002r. (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 1030) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Szpitala informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 w/wym. ustawy.
 4. Dane medyczne mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności RODO oraz Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2020r. poz. 849).
 5. Dane marketingowe nie będą przekazane przez Szpital podmiotom trzecim.
 6. Zgodnie z art. 15 – 21 RODO każdemu pacjentowi przysługuje pełne prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, a są zawarte w zbiorach Szpitala; w szczególności prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o przetwarzanych zbiorach, o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych.

Polityka cookies

 1. Polityka plików „cookies” odnosi się do wszystkich witryn, których właścicielem jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ z siedzibą w Warszawie, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Stowarzyszeń, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000080373, o numerze NIP 5212935318, REGON: 01204574300000
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Używane są do:
  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, pozwalając dostosować treść serwisu w zależności od indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  - tworzenia statystyk, podążających za sposobem korzystania z Serwisu przez użytkowników, umożliwiając usprawnienie struktury i zawartości serwisu;
  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  - „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie layoutu strony internetowej, rozmiaru czcionki, wybranego języka, itp.;
  - „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych zgodnych z ich zainteresowaniami.
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa