Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

Dla pacjenta

  • Przyjęcie do Szpitala

Przyjęcie do szpitala

Skierowanie do Szpitala może wystawić każdy lekarz, także ten, który nie ma podpisanej umowy z NFZ. Pacjent ma możliwość wybrania placówki, w której chce być leczony.

Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do chwili realizacji. Do skierowania lekarz kierujący (np. rodzinny lub specjalista) powinien dołączyć także wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych, które były wykonane w celu wstępnego rozpoznania schorzenia.

W przypadku zakwalifikowania Pacjenta do przyjęcia do Szpitala, na oddział lub na operację, dalsze badania wykonywane są już na zlecenie Szpitala.

W trakcie pobytu w Szpitalu Pacjent nie ponosi kosztów operacji, badań i lekarstw potrzebnych w procesie leczenia. Placówka ochrony zdrowia musi zapewnić choremu bezpłatny dostęp do świadczeń związanych z jego leczeniem. Chory nie zapłaci więc, np. za wyroby medyczne zużyte w czasie jego pobytu w szpitalu, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę pielęgniarską.

Pacjent jest wypisywany ze szpitala, gdy jego stan zdrowia na to pozwala. Ma ona jednak prawo opuszczenia Szpitala na własne żądanie. W takim przypadku Pacjent musi być poinformowany przez lekarza o możliwości wystąpienia powikłań spowodowanych przerwanym leczeniem. Swoją decyzję Pacjent musi przedstawić na piśmie, a w razie braku takiego oświadczenia lekarz sporządza odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej chorego.

OSOBA, KTÓRA JEST WYPISANA ZE SZPITALA, MA PRAWO DO:

  • Otrzymania karty wypisu zawierającej informacje m.in. o procesie leczenia, dane dotyczące stanu zdrowia, zastosowania leczenia
  • Uzyskania odpisów i kopii swojej dokumentacji (może ją odebrać także osoba trzecia, pisemnie do tego upoważniona) po zwrocie kosztów ich sporządzenia
  • Transportu sanitarnego, gdy lekarz stwierdzi konieczność przewiezienia do innego szpitala w celu kontynuowania leczenia lub wykonania badań lub konsultacji
  • Otrzymania na izbie przyjęć niezbędnych skierowań do lekarzy specjalistów oraz recept
  • Pytania lekarza o wytłumaczenie w przystępny sposób wpisów zawartych w dokumentacji medycznej

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

E-MAIL

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.

Mapa