Przyjęcie do Szpitala

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

Dla pacjenta

Przyjęcie do szpitala

Skierowanie do Szpitala może wystawić każdy lekarz, także ten, który nie ma podpisanej umowy z NFZ. Pacjent ma możliwość wybrania placówki, w której chce być leczony.

Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do chwili realizacji. Do skierowania lekarz kierujący (np. rodzinny lub specjalista) powinien dołączyć także wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych, które były wykonane w celu wstępnego rozpoznania schorzenia.

W przypadku zakwalifikowania Pacjenta do przyjęcia do Szpitala, na oddział lub na operację, dalsze badania wykonywane są już na zlecenie Szpitala.

W trakcie pobytu w Szpitalu Pacjent nie ponosi kosztów operacji, badań i lekarstw potrzebnych w procesie leczenia. Placówka ochrony zdrowia musi zapewnić choremu bezpłatny dostęp do świadczeń związanych z jego leczeniem. Chory nie zapłaci więc, np. za wyroby medyczne zużyte w czasie jego pobytu w szpitalu, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę pielęgniarską.

Pacjent jest wypisywany ze szpitala, gdy jego stan zdrowia na to pozwala. Ma ona jednak prawo opuszczenia Szpitala na własne żądanie. W takim przypadku Pacjent musi być poinformowany przez lekarza o możliwości wystąpienia powikłań spowodowanych przerwanym leczeniem. Swoją decyzję Pacjent musi przedstawić na piśmie, a w razie braku takiego oświadczenia lekarz sporządza odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej chorego.

Procedura przyjęcia do Szpitala na Oddział Pediatrii

Do Szpitala należy zgłaszać się ze skierowaniem lekarskim (nie jest niezbędne w przypadku pilnej konieczności hospitalizacji). Skierowanie do Szpitala wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zaś w godzinach nocnych lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (ul. Malczewskiego 47A, tel. 22 250 28 01, godziny otwarcia: Pn-Pt: 18:00 - 8:00, w święta i weekendy całodobowo). Prosimy o zabranie dokumentacji medycznej: Książeczki Zdrowia Dziecka, kart informacyjnych leczenia szpitalnego, aktualnych wyników badań laboratoryjnych i obrazowych. Jeżeli dziecko przyjmuje przewlekle leki specjalistyczne, prosimy o zabranie leków oraz dokumentu potwierdzającego stosowane leczenie.

Rodzice zgłaszają się z dzieckiem do Izby Przyjęć na poziomie -1. Po zarejestrowaniu dziecka w systemie komputerowym, kierowani są na Oddział Pediatrii na 1 piętrze. Przed zbadaniem przez lekarza u każdego pacjenta oceniane są parametry życiowe takie jak: temperatura, saturacja, ciśnienie tętnicze i czynność serca, oraz masa ciała i wzrost. Kolejno następuje przejście do gabinetu lekarskiego. Po zebraniu wywiadu i zbadaniu przez lekarza, dziecko jest kierowane do oddziału. Personel wskazuje miejsce pobytu dziecka na sali, omawia z rodzicem topografię oddziału i sprawy organizacyjne. Rodzice proszeni są o zapoznanie się z regulaminem. Po wypisaniu przez lekarza skierowań pielęgniarka pobiera krew, mocz i wymazy do badań laboratoryjnych. W zależności od potrzeb wykonywane są inne badania diagnostyczne. Pielęgniarka realizuje zlecone przez lekarza zalecenia, które modyfikowane są zależnie od wyników badań i stanu dziecka.

OSOBA, KTÓRA JEST WYPISANA ZE SZPITALA, MA PRAWO DO:

  • Otrzymania karty wypisu zawierającej informacje m.in. o procesie leczenia, dane dotyczące stanu zdrowia, zastosowania leczenia
  • Uzyskania odpisów i kopii swojej dokumentacji (może ją odebrać także osoba trzecia, pisemnie do tego upoważniona) po zwrocie kosztów ich sporządzenia
  • Transportu sanitarnego, gdy lekarz stwierdzi konieczność przewiezienia do innego szpitala w celu kontynuowania leczenia lub wykonania badań lub konsultacji
  • Otrzymania na izbie przyjęć niezbędnych skierowań do lekarzy specjalistów oraz recept
  • Pytania lekarza o wytłumaczenie w przystępny sposób wpisów zawartych w dokumentacji medycznej

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa