Cennik

Pełen cennik jest do wglądu w Kasie Szpitala (tel.: 22 4502 201). Niniejszy dokument stanowi wyciąg z cennika, umieszczony na stronie wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być rozumiany jako wiążąca oferta.

Cennik