Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 326530
 • 20/2017 - Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Termin składania ofert: 26.07.2017 - 31.08.2017
  Data przesłania zamówienia: 21.07.2017
  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Składanie ofert do dnia 31.08.2017 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Szpitala.

  Ogłoszenie w załączniku.

  Wysłane do DZUE 21.07.2017 r.

  Treść SIWZ, ogólne warunki umowy, formularz JEDZ oraz właściwości techniczno-użytkowe urządzeń w załącznikach 

  • SIWZ - aparatura i o. w. u. (1).docx
   99 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   187 KB Pobierz
  • Właściwości tech.-użytkowe.doc
   599 KB Pobierz
  • ogłoszenie (1).pdf
   839 KB Pobierz
  • Pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku
   342 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania II
   187 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert ( po poprawieniu błędu)
   146 KB Pobierz
  • unieważnienie wyboru.odt
   28 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   388 KB Pobierz
  • punktacja ofert.pdf
   276 KB Pobierz
 • 12/2017 - Dostawa komory laminarnej do sporządzania cytostatyków - postępowanie do 30.000 euro

  Termin składania ofert: 28.06.2017 - 06.07.2017
  Data przesłania zamówienia: 28.06.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie do 30.000 euro, na dostawę komory laminarnej do sporządzania cytostatyków, z fabrycznie zainstalowaną sondą izokinetyczną oraz z zainstalowanym monitorem komputerowym z tyłu szyby.

  Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

  dokumentów dopuszczających zaoferowane urządzenie do obrotu i używania (deklaracja zgodności lub certyfikat CE),

  dokumentu potwierdzającego, że komora laminarna jest sprawdzona i certyfikowana przez powszechnie uznaną jednostkę notyfikującą, akredytowaną do certyfikacji w zakresie norm  EN 12469 i DIN 12980 jako komora bezpieczna do pracy z substancjami cytotoksycznymi.

  Oferty wraz z załączonymi dokumentami, formularzem oferty, formularzem właściwisci techniczno - użytkowych oraz z zaakceptowanymi ogólnymi warunkami umowy należy złożyć do dnia 06.07.2017 r., do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala

  • ogólne warunki umowy.doc
   69 KB Pobierz
  • Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
   36 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 właściwiści techniczno - użytkowe.doc
   67 KB Pobierz
  • Odpowiedzi
   56 KB Pobierz
 • 16/2017 - Sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego metodą biuretową - postępowaie do 30.000 euro

  Termin składania ofert: 19.06.2017 - 26.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 19.06.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Materiały w załączniku

  Termin składania ofert: 26.06.2017 r.,  do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala

  Zamawiajacy poprawia w ogłoszeniu omyłke pisarską polegającą na błędnym podaniu roku w dacie określającej termin składania ofert. Poprawna data to 26.06.2017 r.

  Zamawiajacy przypomina, że do oferty należy dołączyć zaakceptowane Ogólne warunki umowy, które znajdują się w załączniku pod nazwą "Umowa".

 • 15/2017 - Dostawa systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii

  Termin składania ofert: 29.05.2017 - 08.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 29.05.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii.

   

  Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0).

  Treść SIWZ i ogłoszenie w załączniku

  Właściwości techniczno-użytkowe w załączniku.

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii.

   

  Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0).

  Treść SIWZ i ogłoszenie w załączniku

  Właściwości techniczno-użytkowe w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze oferty w załączniku

  • ogłoszenie przetargowe.pdf
   323 KB Pobierz
  • SIWZ,.doc
   200 KB Pobierz
  • Formularz właściwość techniczno-użtkowych systemów holterowskich.doc
   99 KB Pobierz
  • Formularz wł. techn. -użytkowych urządzenia chłodzenia głowy.doc
   60 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   322 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   177 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   81 KB Pobierz
 • 14/2017 - Dostawa rękawic medycznych

  Termin składania ofert: 22.05.2017 - 07.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 22.05.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro, na dostawę rękawic medycznych.

  Materiały informacyjne w załaczniku

  Termin składania ofert: 07.06.2017 r., godz. 10:00 Kancelaria Szpitala

  Termin otwarcia ofert: 07.06.2017 r., godz. 10: 15 Dział Zamówień Publicznych

  Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 22.05.2017 r.

  Pytania i odpowiedzi w załączniku

  Protokół z otwarcia ofert w załaczniku

  Przypominamy o złożeniu w terminie 3 dni oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

  • ogłoszenie.doc
   110 KB Pobierz
  • SIWZ, rękawice.doc
   119 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo cenowy.xls
   48 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   61 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę .doc
   92 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę cd.doc
   52 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia.doc
   40 KB Pobierz
  • wybór oferty.doc
   81 KB Pobierz
 • 13/2017 - Dostawa aparatury i sprzętu do modernizacji systemów nadzoru nad pacjentem

  Termin składania ofert: 15.05.2017 - 26.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 15.05.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na dostawę aparatury i sprzętu do modernizacji systemów nadzoru nad pacjentem.

  Oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie od Dziennika Urzędowego UE zostało wysłane 15.05.2017 r.

  Ogłoszenie w załączniku

  SIWZ, właściwości techniczno-użytkowe produktu oraz formularz JEDZ w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

  Informacje z otwarcia ofert w załączniku.

   Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni  przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

  • ogłoszenie.pdf
   513 KB Pobierz
  • SIWZ - aparatura.doc
   265 KB Pobierz
  • Część 1 włąsciwości tech.użytkowe.doc
   43 KB Pobierz
  • Część 2 właściwości tech.użytkowe.doc
   151 KB Pobierz
  • Część 3 właściwości tech.użytkowe.doc
   70 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   187 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   187 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia.pdf
   56 KB Pobierz
  • informacja o wyborze oferty.pdf
   90 KB Pobierz
 • 11/2017 - Dostawa leków

  Termin składania ofert: 05.04.2017 - 15.05.2017
  Data przesłania zamówienia: 05.04.2017
  Dostawy
  |
  Zakończony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony na dostawę leków

  Termin składania ofert: 15.05.2017 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu

  Lista złożonych ofert w załączeniu

  Przypominamy o złożeniu w terminie 3 dni oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

  Wybór oferty w załączeniu

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   222 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - tekst.doc
   110 KB Pobierz
  • SIWZ - Załączniki nr 2.xlsx
   370 KB Pobierz
  • JEDZ - leki.docx
   57 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.doc
   185 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania 2.doc
   79 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   19 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   91 KB Pobierz
 • 2017, Plan zamówień publicznych na 2017 rok

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Plan zamówień publicznych na 2017 rok

  • Plan postępowań 2017.ods
   18 KB Pobierz
 • 9/2017 - Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego

  Termin składania ofert: 24.03.2017 - 04.05.2017
  Data przesłania zamówienia: 24.03.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro.

  Oferty należy składać do dnia 4 maja 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25 - w Kancelarii Szpitala.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.05.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

  Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE 24.03.2017 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączniku.

  Treść SIWZ wraz z ogólnymi warunkami umowy w załączniku

  Formularz właściwości technicznych w załączniku

  Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w załączniku

  Zamawiajacy zamieszcza na stronie instrukcję wypełnienia JEDZ pobraną ze stronu Urzędu Zamówień Publicznych

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Informacje z otwarcia ofert w załączniku.

   

  Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp Wykonawcy w terminie 3 dni tj. do 8.05.2017 r przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

  Dopuszczamy przesłanie oświadczenia w podanym terminie faksem lub pocztą elektroniczną i dosłanie oryginału oświadczenia pocztą lub kurierem.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   480 KB Pobierz
  • SIWZ - aparatura BO.docx
   82 KB Pobierz
  • właściwości techniczne.doc
   202 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   187 KB Pobierz
  • Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
   1.13 MB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   386 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   111 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   354 KB Pobierz
  • punktacja ofert.pdf
   395 KB Pobierz
 • 6/2017 - Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Termin składania ofert: 16.02.2017 - 28.03.2017
  Data przesłania zamówienia: 16.02.2017
  Usługi
  |
  Zakończony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Termin składania ofert: 28.03.2017 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu

  Lista złożonych ofert w załączeniu

  Przypominamy o złożeniu do 31.03.2017 r. oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

  Wybór oferty w załączeniu

   


  • SIWZ - ubezpieczenie - tekst.DOCX
   94 KB Pobierz
  • SIWZ - Szczegółowe warunki zamówienia.DOCX
   142 KB Pobierz
  • SIWZ - Informacje do oceny ryzyka.docx
   57 KB Pobierz
  • SIWZ - Rejestr majątku.xlsx
   55 KB Pobierz
  • SIWZ - Rejestr pojazdów.XLSX
   234 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.docx
   57 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   100 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.docx
   60 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.doc
   15 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   89 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa