Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 273991
 • 5/2018 Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny i odzieży ochronnej personelu, usługę wynajmu bielizny pościelowej i odzieży operacyjnej oraz usługę wynajmu dystrybutora do odzieży operacyjnej.

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  5/2018 Przetarg nieograniczony na  usługę prania bielizny i odzieży ochronnej personelu, usługę wynajmu bielizny pościelowej i odzieży operacyjnej oraz usługę wynajmu dystrybutora do odzieży operacyjnej.

  Kategoria: Usługi

  Termin składania ofert: 09.03.2018 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu.

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu.

  Lista złożonych ofert w załączeniu.

  • Ogłoszenie o zamówieniu
   69 KB Pobierz
  • SIWZ - Formularz cenowy
   14 KB Pobierz
  • SIWZ - pranie - tekst
   132 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania
   94 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   15 KB Pobierz
 • 8/2018 przetarg nieograniczony na budowę parkingu dwupoziomowegopodziemno-naziemnego

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5548000 euro na budowę parkingu dwupoziomowego, naziemno-podziemnego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.

  Termin składania  ofert 29.03.2018 r. do godz. 10:00

  SIWZ, ogłoszenie i dokumentacja projektowa i przedmiary w załącznikach

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o unieważnieniu postępowania w załączniku

  • ogłoszenie przetargowe.pdf
   318 KB Pobierz
  • SIWZ - parking.docx
   98 KB Pobierz
  • ARCHITEKTURA - przedmiar - 2018.pdf
   83 KB Pobierz
  • ELEKTRYCZNE - SILNOPRĄDOWE - przedmiar(1).pdf
   114 KB Pobierz
  • ELEKTRYCZNE - System KD - przedmiar(1).pdf
   57 KB Pobierz
  • ELEKTRYCZNE - System SAP - przedmiar(1).pdf
   56 KB Pobierz
  • KONSTRUKCJA - przedmiar - 2018(1).pdf
   91 KB Pobierz
  • NAWIERZCHNIE - przedmiar - 2018(1).pdf
   87 KB Pobierz
  • SANITARNE - przedmiar - 2018.pdf
   79 KB Pobierz
  • ZIELEŃ - przedmiar - 2018(1).pdf
   80 KB Pobierz
  • opis PB PZT Madalińskiego PDF.pdf
   75 KB Pobierz
  • RYS. 0 SCHEMAT.pdf
   529 KB Pobierz
  • rys.1.pdf
   1.74 MB Pobierz
  • rys.1a.pdf
   954 KB Pobierz
  • rys.2 kolor.pdf
   1.4 MB Pobierz
  • RYS.3.pdf
   451 KB Pobierz
  • rys.4.pdf
   1.44 MB Pobierz
  • rys.4kolor.pdf
   2.67 MB Pobierz
  • rys.5.pdf
   550 KB Pobierz
  • rys.2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu.pdf
   1.59 MB Pobierz
  • detal 1.pdf
   1.43 MB Pobierz
  • detal 2.pdf
   1.44 MB Pobierz
  • detal 3.pdf
   1.65 MB Pobierz
  • detal 4.pdf
   944 KB Pobierz
  • detal 5.pdf
   1.5 MB Pobierz
  • detal 6.pdf
   744 KB Pobierz
  • opis PB AB Madalińskiego.pdf
   130 KB Pobierz
  • rys. A1.pdf
   1.3 MB Pobierz
  • rys. A2.pdf
   1.43 MB Pobierz
  • rys. A3.pdf
   1.31 MB Pobierz
  • rys. A4.pdf
   735 KB Pobierz
  • rys. A5.pdf
   530 KB Pobierz
  • rys. A6.pdf
   382 KB Pobierz
  • rys. A7.pdf
   590 KB Pobierz
  • Garaż Madalińskiego - projekt elektryczny 31.08.2016.pdf
   6.68 MB Pobierz
  • Garaż Madalińskiego - projekt elektryczny 12.02.2018 - rewizja nr 1.pdf
   1.27 MB Pobierz
  • Tom IV - STRONA TYTUŁOWA.pdf
   21 KB Pobierz
  • konstr. Specyfikacja Techniczna_do PB.pdf
   684 KB Pobierz
  • MAD specyfikacja zieleń.pdf
   174 KB Pobierz
  • specyfikacja - instal. elektryczne rewizja.pdf
   156 KB Pobierz
  • specyfikacja arch. aktualizacja.pdf
   152 KB Pobierz
  • specyfikacja instal. sanitarne.pdf
   135 KB Pobierz
  • raport_Madalinskiego.pdf
   5.47 MB Pobierz
  • opis instalacje sanitarne.pdf
   68 KB Pobierz
  • WK 1.pdf
   807 KB Pobierz
  • WK 2.pdf
   934 KB Pobierz
  • WK 3.pdf
   899 KB Pobierz
  • WK 4.pdf
   375 KB Pobierz
  • WM 1.pdf
   891 KB Pobierz
  • WM 2.pdf
   1003 KB Pobierz
  • WS1.pdf
   1.37 MB Pobierz
  • WM 3.pdf
   927 KB Pobierz
  • PB_K-01_SZAL.pdf
   321 KB Pobierz
  • PB1_OPIS TECHNICZNY_Madalińskiego.pdf
   5.96 MB Pobierz
  • PW1_OPIS TECHNICZNY_Madalińskiego.pdf
   5.29 MB Pobierz
  • K-01_FUND_SZAL.pdf
   509 KB Pobierz
  • K-02_FUND_ZD.pdf
   468 KB Pobierz
  • K-03_FUND_ZG.pdf
   357 KB Pobierz
  • K-04_POCHYLNIA.pdf
   302 KB Pobierz
  • K-05_NAD -2_SZAL.pdf
   458 KB Pobierz
  • K-06_NAD -2_ZD.pdf
   435 KB Pobierz
  • K-07_NAD -2_ZG.pdf
   521 KB Pobierz
  • K-08_NAD -1_SZAL.pdf
   590 KB Pobierz
  • K-09_NAD -1_ZD.pdf
   430 KB Pobierz
  • K-10_NAD -1_ZG.pdf
   519 KB Pobierz
  • K-11_SŁUPY I ŚCIANY.pdf
   420 KB Pobierz
  • K-12_SCHODY.pdf
   186 KB Pobierz
  • K-13_ŚCIANY OPOROWE.pdf
   287 KB Pobierz
  • K-01_SZAL+WYK.pdf
   22 KB Pobierz
  • PB AB Madalińskiego opis REWIZJA 2018.pdf
   116 KB Pobierz
  • rys.A4rewizja.pdf
   776 KB Pobierz
  • rys.A5 rewizja.pdf
   579 KB Pobierz
  • 1. PB PZT Madalińskiego opis REWIZJA 2018.pdf
   92 KB Pobierz
  • rys.4 rewizja kolor.PDF
   17.22 MB Pobierz
  • rys.4 rewizja.pdf
   1.46 MB Pobierz
  • rys.5 rewizja.pdf
   552 KB Pobierz
  • MAD_ziel_opis1.pdf
   493 KB Pobierz
  • MAD_ziel_opis2.pdf
   1.01 MB Pobierz
  • Rys.Z1.pdf
   303 KB Pobierz
  • Rys.Z2.pdf
   679 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   46 KB Pobierz
  • uniewaznienie postępowania.pdf
   42 KB Pobierz
 • 4/2018 Przetarg nieograniczony na  pełnienie dyżurów technicznych oraz wykonywanie konserwacji i napraw awaryjnych instalacji i urządzeń technicznych w Szpitalu im. Św. Rodziny

  Termin składania ofert: 21.02.2018 - 02.03.2018
  Data przesłania zamówienia: 21.02.2018
  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Termin składania ofert: 02.03.2018 r., godz. 10:00
   
  Zamawiający informuje, że w Rozdziale V SIWZ skreśla zapis w ust. 2 pkt 2.2 ppkt g) o treści "Przeszkolenie w obsłudze bieżącej agregatu absorpcyjnego, agregatu sprężarkowego i wieży chłodniczej,"
   
  Lista złożonych ofert w załączeniu.

  Przypominamy o obowiązku złożenia przez wykonawców oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   69 KB Pobierz
  • SIWZ - dyżury techniczne - tekst.doc
   169 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert
   16 KB Pobierz
  • Unieważnienie postępowania
   88 KB Pobierz
 • 7/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę immunoglobuliny 

  Termin składania ofert: 16.02.2018 - 01.03.2018
  Data przesłania zamówienia: 16.02.2018
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Termin składania ofert: 01.03.2018 r., godz. 10:00
   
  Lista złożonych ofert w załączeniu.

  Przypominamy o obowiązku złożenia przez wykonawców oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • Ogłoszenie o zamówieniu.docx
   21 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - tekst.docx
   27 KB Pobierz
  • SIWZ - Załącznik nr 2.xlsx
   16 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania
   80 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert
   15 KB Pobierz
 • 3/2018 Dostawa lasera ginekologicznego CO2

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Dostawa lasera ginekologicznego CO2

  • Ogłoszenie o zamówieniu
   20 KB Pobierz
  • CO2 laser ginek.docx
   15 KB Pobierz
 • 2/2018, Dostawa błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o wartości poniżej 30000 euro na dostawę błon mammograficznych i ogólnodiagnostycznych.

  Ogłoszenie, opis przedmiotu i  ogólne warunki umowy w załącznikach.

  Termin składania ofert 26.01.2018 r. do godziny 12:00.

  Odpowiedź na pytanie Wykonawcy w załączniku.

  Odpowiedzi na pytania c.d. w załączniku

  Informacja o wyborze oferty  w załączniku

  • ogłoszenie.odt
   27 KB Pobierz
  • opis błon..doc
   17 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy, załącznik nr 2.xls
   27 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   57 KB Pobierz
  • wzór oferty,.Załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   53 KB Pobierz
  • odp. na pyt. II.pdf
   55 KB Pobierz
  • wybór oferty.doc
   52 KB Pobierz
 • 1/2018 Dostawa obuwia profilaktycznego

  Termin składania ofert: 05.01.2018 - 15.01.2018
  Data przesłania zamówienia: 05.01.2018
  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro
  Termin składania ofert: 15.01.2018 r., godz. 14:00
  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu
   
  Wybór oferty w załączeniu.
  • Ogłoszenie o zamówieniu.odt
   22 KB Pobierz
  • 20180703125342045.pdf
   58 KB Pobierz
 • 33/2017 POSTĘPOWANIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ SZPITALA W 2018 R.

  Termin składania ofert: 08.12.2017 - 15.12.2017
  Data przesłania zamówienia: 20.12.2017
  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Postępowanie prowadzone w trybie dla zamówień o wartości do 30.000 euro.
  Ogłoszenie o zamówieniu, zakres czynności wykonawcy i wzór umowy w załączeniu.
  Termin i miejsce składania ofert: 15.12.2017 r., godz. 14:00, Kancelaria Szpitala.
  Informacja o wyborze oferty w załączeniu.
  • Ogłoszenie o zamówieniu.odt
   18 KB Pobierz
  • Czynności obsługa.odt
   27 KB Pobierz
  • Umowa obsługa draft.odt
   29 KB Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi.odt
   23 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   281 KB Pobierz
 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH PROWADZONY PRZEZ SZPITAL PRASKI

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH PROWADZONY PRZEZ SZPITAL PRASKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
   284 KB Pobierz
 • 29/2017 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Termin składania ofert: 27.10.2017 - 12.12.2017
  Data przesłania zamówienia: 27.10.2017
  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000 euro na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Data wysłania ogłoszenia do DUUE: 27.10.2017 r.

  Termin składania ofert: 12.12.2017 r., do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala

  Termin otwarcia ofert: 12.12.2017 r., godz. 10:15 w Siedzibie Zamawiającego

  SIWZ, ogólne warunki umowy, formularz JEDZ, Formularze asortymentowo cenowe w załączniku.

  Odpowiedzi na pytania w załączniku

  Zmiana ogłoszenia w załączniku

  Doprecyzowanie formularza asortymentowo cenowego dla części 1 i 2 zamówienia w załączniku

  Termin składania ofert: 14.12.2017 r., godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala

  Termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r., w siedzibie Zamawiającego

   Odpowiedzi na pytania cd. w załączniku

  Druga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Termin składania ofert: 18.12.2017 r. do godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Przypominamy o złożeniu w terminie 3 dni oświadczeń o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • ogłoszenie.doc
   230 KB Pobierz
  • SIWZ - na stronę.doc
   167 KB Pobierz
  • formularz asortymentowy.xls
   143 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   185 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.doc
   38 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę .doc
   54 KB Pobierz
  • Doprecyzowanie formularz część 1 i 2.xls
   46 KB Pobierz
  • Odp. na pyt. c.d..pdf
   1 MB Pobierz
  • Odp. na pyt. cd.II.pdf
   116 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   58 KB Pobierz
  • odp. na pyt. cd.III.pdf
   71 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   307 KB Pobierz
  • wobór oferty.pdf
   290 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa