Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 326512
 • 10/2019, Dostawa artykułów biurowych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro na dostawę artykułów biurowych.

  Termin składania ofert 23.05.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Szpitala.

  Ogłoszenie, formularz oferty i asortymentowy oraz ogólne warunki umowy w załączniku.

  Protokół z otwarcia ofert w załączniku.

   Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki rachunkowej w ofercie nr 2. Sprostowanie w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   64 KB Pobierz
  • wzór oferty,.załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy, załącznik nr 2.xls
   49 KB Pobierz
  • ochrona danych ososbowych, załącznik nr 3.doc
   77 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   56 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   55 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert po sprostowaniu.pdf
   70 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   45 KB Pobierz
 • 8/2019 Usługa ubezpieczenia mienia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Termin składania ofert: 26.04.2019 r. godz. 10:00

  Miejsce składania ofert: Kancelaria Szpitala

  Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ w załączeniu

  Odpowiedzi na pytania i skorygowany formularz ofertowy w załączeniu

  Zmiana terminu składania ofert.

  Nowy termin to 29.04.2019 r. godz. 10:00

  Lista złożonych ofert w załączeniu

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   52 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - tekst.DOCX
   74 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Załącznik nr 1.DOCX
   65 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Załącznik nr 6.xlsx
   55 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Załącznik nr 7.docx
   41 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.pdf
   279 KB Pobierz
  • Skorygowany formularz ofertowy.doc
   44 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania 2.pdf
   252 KB Pobierz
  • Lista ofert.pdf
   265 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   17 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   103 KB Pobierz
 • 5/2019 Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego i jedorazowego użytku

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego i jednorazowego użytku   w trybie przetargu nieograniczonego.

  Termin składania ofert do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

  Treść SIWZ, ogłoszenie i formularz asortymentowo-cenowy w załącznikach

  Protokół z otwarcia ofert  w załączniku. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 837531,95 zł.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   593 KB Pobierz
  • SIWZ drobny sprz.med..doc
   159 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   33 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.odt
   94 KB Pobierz
  • Lista złozonych ofert.odt
   9 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   231 KB Pobierz
 • 4/2019 Usługa ubezpieczeniowa Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczeniową Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.

  Termin składania ofert do dnia 26.03.2019 r. do godz. 10:00

  Miejsce składania ofert: 

  Platforma zakupowa Marketplanet, adres:  szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami w załączniku.

  Data wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE 19.02.2019 r.

  Pytania Wykonawców do SIWZ  i odpowiedzi Zamawiającego w załącznikach.

  Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

  Wybór oferty w postępowaniu nr 4/2019 w załączeniu.

  • Druk FS.odt
   34 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - tekst.docx
   124 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Załącznik nr 1.docx
   150 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Załącznik nr 10.xlsx
   54 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Załącznik nr 11.docx
   53 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Załącznik nr 12.xlsx
   317 KB Pobierz
  • SIWZ - ubezpieczenie - Załącznik nr 14.docx
   3.28 MB Pobierz
  • Odp. na pyt..pdf
   780 KB Pobierz
  • Załącznik do odpowiedzi na pytania.xlsx
   16 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.docx
   16 KB Pobierz
  • wybór oferty w postępowaniu nr 4-2019.pdf
   1.57 MB Pobierz
 • Plan zamówień publicznych na rok 2019

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający w załączniku zamieszcza plan zamówień publicznych przewidzianych w roku 2019.

  • Plan zamówień publicznych na rok 2019.pdf
   174 KB Pobierz
 • 2/2019 dostawa urządzenia do neromonitoringu śródoperacyjnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę urządzenia do neromonitoringu śródoperacyjnego.

  Termin składania ofert do dnia 7.02.2019 r. do godz. 12:00.  w Kancelarii Szpitala.

  Ogłoszenie, właściwości techniczno-użytkowe, ogólne warunki umowy i formularz oferty w załącznikach.

  Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w załączniku.

  Informacja o złożonych ofertach w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   77 KB Pobierz
  • wzór oferty,.Załącznik nr 1.docx
   14 KB Pobierz
  • Wł. tech. urządzenia, załącznik nr 2.doc
   71 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   105 KB Pobierz
  • ochrona danych ososbowych, załącznik nr 3.doc
   78 KB Pobierz
  • Odp. na Pyt..odt
   30 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   38 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   315 KB Pobierz
 • 1/2019 dostawa implantów do rekonstrukcji piersi.

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów do rekonstrukcji piersi jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro.

  Oferty należy składać do dnia  30.01.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w Kancelarii  Szpitala.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego.

  Treść SIWZ, ogłoszenie i formularz asortymentowo-cenowy w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   452 KB Pobierz
  • SIWZ, endoprotezy.doc
   136 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   48 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   48 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   293 KB Pobierz
 • 47/2018 Dostawa papieru do drukarek faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 p. 8) ustawy Pzp na dostawa papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych.

  Termin składania ofert do 4.01.2019 r. do godz. 12:00.

  Ogłoszenie, formularz oferty i asortymentowy oraz ogólne warunki umowy z załączniku.

  Zamawiający wyznacza drugi termin na składanie ofert do dnia 15.01.2019 r. do godziny 14:00.

  Informacja o  wyborze najkorzystniejszej  oferty w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   70 KB Pobierz
  • formularz ofertowy.doc
   27 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   73 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo cenowy.xls
   29 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   63 KB Pobierz
 • 45/2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia na obsługę prawną Szpitala w 2019 r.

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  45/2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia na obsługę prawną Szpitala w 2019 r.

  Termin składania ofert: 17.12.2018 r. godz. 14:00, Kancelaria Szpitala.

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.

  Zakres czynności w załączeniu.

  postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia o wartości poniżej 30000 euro.

   

   

  Protokół z wyboru oferty w załączeniu

  • Czynności obsługa.odt
   27 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zamówieniu.odt
   18 KB Pobierz
  • 20181220102330804.pdf
   142 KB Pobierz
 • 42/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego.

  Termin składania ofert do dnia 30.11.2018 r. do godziny 10:00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP 21.11.2018 r.

  SIWZ, ogłoszenie i formularz asortymentowy w załączniku

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   384 KB Pobierz
  • SIWZ sterylizacja- tekst.doc
   169 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.xls
   33 KB Pobierz
  • Odp. na pyt..pdf
   61 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   44 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   49 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa