Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 325973
 • 41/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów do dezynfekcji

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Termin składania ofert: 27.11.2018 r., godz. 10:00
   
  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu
   
  SIWZ w załączeniu
   
  Odpowiedzi na pytania w załączeniu.
  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   74 KB Pobierz
  • SIWZ - dezynfekcja - tekst.docx
   43 KB Pobierz
  • SIWZ - dezynfekcja - Załączniki nr 2.xlsx
   36 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.odt
   92 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   16 KB Pobierz
 • 39/2018 Dostawa leku Paliwizumab

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Zapraszamy do składania ofert na dostawę leku Paliwizumab
   
  9 opakowań po 100 ml
   
  9 opakowań po 50 ml
   
  Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20 listopada 2018 r.
   
  Postępowanie jest prowadzone w trybie dla zamówień o wartości poniżej 30000 euro.
 • 38/2018, Dostawa pulsoksymetrów noworodkowych i czujników

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o wartości poniżej 30000 euro na podstawie art. 4 p. 8) ustawy Pzp na dostawę pulsoksymetrów i czujników.

  Ogłoszenie, wzory umów i oferty oraz właściwości techniczne w załączniku.

  Termin składania ofert 6.11.2018 r. do godz. 12:00.

  Informacja o złożonych ofertach w załączniku

  Informacja o wyborze oferty w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   66 KB Pobierz
  • wzór oferty,.Załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   105 KB Pobierz
  • Wł. tech. pulsoksymetry i czujniki noworodkowe.doc
   61 KB Pobierz
  • ochrona danych ososbowych, załącznik nr 3.doc
   78 KB Pobierz
  • złozone oferty.pdf
   35 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   49 KB Pobierz
 • 36/2018 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000.

  SIWZ, ogłoszeni i właściwości techniczne produktów w załączniku.

  Termin składania ofert  do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10:00

  Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP 5.10.2018 r.

  Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 16.10.2018 r. do godz. 10:00.

  Zmiana ogłoszenia w załączniku

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

   Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego C.D. oraz zmiana odpowiedzi na pytania 17 i 19 "Załącznik nr 2 - 9", poprawiony zapis w formularzu oferty dotyczący terminu wykonania zamówienia w załączniku.

  Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 18.10.2018 r do godz. 10:00.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Zamawiający przypomina o złożeniu oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

   

   

  • ogłoszenie.pdf
   744 KB Pobierz
  • Wł. techniczne.doc
   516 KB Pobierz
  • SIWZ,.doc
   213 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   48 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia 2.pdf
   47 KB Pobierz
  • Odp. na pyt..pdf
   1.23 MB Pobierz
  • odp. na pyt. c.d..pdf
   126 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   121 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   368 KB Pobierz
 • 35/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowych zestawów laparoskopowych i siatek.

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  35/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowych zestawów laparoskopowych i siatek.

  Termin składania ofert 02.10.2018 r., godz. 10:00.

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.

  SIWZ w załączeniu.

  Ogłoszenie do BZP wysłano 14.09.2018 r.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Zamawiający informuje,że skorygował odpowiedź na pytanie 12 i 14 z dnia 27.09.2018. Poprawione odpowiedzi w załączniku.

  Lista złożonych ofert w załączeniu.

  Przypominamy o złożeniu w ciągu 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

   

  Wybór oferty w załączeniu

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   85 KB Pobierz
  • SIWZ - szwy - tekst.doc
   102 KB Pobierz
  • SIWZ - Szwy - Załaczniki nr 2.xlsx
   30 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   478 KB Pobierz
  • Odp. na Pyt. korekta.pdf
   339 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   17 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   88 KB Pobierz
 • 34/2018 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro.

  Termin składania ofert do dnia 17.09.2018 r do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego

  Termin otwarcia ofert 17.09.2018 godz. 10:15

  Ogłoszenie o zamówieniu, treść SIWZ oraz ogólne warunki umowy i właściwości techniczno-użytkowe urządzeń w załącznikach.

  Data zamieszczenia ogłoszenia  31.08.2018 r.

  Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert i wyznacza go na dzień 19.09.2018 r. do godz. 10:00.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art.93 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp unieważnia postępowanie w części 4 zamówienia: Pulsoksymetry noworodkowe i elektrody.

  Odpowiedzi na pytania - uzupełnienie.

  II Zmiana terminu składania ofert  i wyznaczona na dzień 20.09.2018 r. do godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu w załączniku.

  Zamawiający przypomina o złożeniu oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie przetargowe.pdf
   543 KB Pobierz
  • SIWZ i ogólne warunki umowy.doc
   243 KB Pobierz
  • Właściwości techniczne.doc
   785 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   49 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   1.3 MB Pobierz
  • odp. na pyt. uzupełnienie.pdf
   118 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia II.pdf
   48 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   145 KB Pobierz
  • wybór oferty R.pdf
   304 KB Pobierz
 • 28/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego.

  Termin składania ofert: 21.08.2018 -
  Data przesłania zamówienia: 21.08.2018
  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Termin składania ofert: 01.10.2018 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  Wzór JEDZ w załączeniu

   

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu

  Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 72 w załączniku.

  Odpowiedzi na pytania - uzupełnienie w załączniku.

   

  Lista złożonych ofert w załączeniu.

  Przypominamy o złożeniu w ciągu 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

   

  Wybór oferty w załączeniu

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   196 KB Pobierz
  • SIWZ - drobny sprzęt sterylny - tekst.docx
   56 KB Pobierz
  • SIWZ - drobny sprzęt sterylny - Załączniki nr 2 (1).xlsx
   152 KB Pobierz
  • Wzór JEDZ.doc
   138 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.odt
   111 KB Pobierz
  • sprostowanie odp..pdf
   41 KB Pobierz
  • odp. na pyt. uzupełnienie.pdf
   61 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   21 KB Pobierz
  • 20181228094338389.pdf
   451 KB Pobierz
 • 33/2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  33/2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Termin składania ofert 10.08.2018 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.

  SIWZ w załączeniu

  Lista złożonych ofert w załączeniu.

   

  Wybór oferty w załączeniu.

   

   

  Zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy pzp informujemy, że umowę w sprawie zamówienia publicznego na usługi będące przedmiotem niniejszego postepowania zawarliśmy z konsorcjum utworzonym przez Vendi Servis Sp. z o.o., Vendi Cleaning Sp. z o.o. i Naprzód Service Sp. z o.o.

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   53 KB Pobierz
  • SIWZ - żywienie - tekst.doc
   267 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   16 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   87 KB Pobierz
 • 30/2018 Przetarg nieograniczony na kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ 50) dla potrzeb układu kogeneracji.

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  30/2018 Przetarg nieograniczony na kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ 50) dla potrzeb układu kogeneracji.

  Termin  składania ofert: 14.08.2018 r., godz. 10:00.

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.

  SIWZ w załączeniu.

  Lista złożonych ofert w załączeniu.

  Prosimy o dostarczenie w ciągu 3 dni oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

   

   Wybór oferty w załączeniu

   

   

   

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   56 KB Pobierz
  • SIWZ - gaz - tekst.doc
   89 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.xlsx
   14 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.odt
   94 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   18 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   88 KB Pobierz
 • 23/2018 Dostawa artykułów do procesu sterylizacji

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221000 euro na dostawę artykułów do procesu sterylizacji.

  Termin składania ofert do dnia 16.07.2018 r. do godz. 10:00.

  Treść SIWZ wraz z ogólnymi warunkami umowy, ogłoszenie i formularz asortymentowo-cenowy w załącznikach.

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców w załączniku.

  Protokół z otwarcia ofert w załączniku.

  Unieważnienie postępowania w części 1 i 7 w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

  • ogłoszenie.pdf
   550 KB Pobierz
  • SIWZ sterylizacja- tekst.doc
   181 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo cenowy.xls
   98 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   343 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   125 KB Pobierz
  • unieważnienie.pdf
   38 KB Pobierz
  • inf. o wyborze oferty.pdf
   151 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa