Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 326528
 • 33/2017 POSTĘPOWANIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ SZPITALA W 2018 R.

  Termin składania ofert: 08.12.2017 - 15.12.2017
  Data przesłania zamówienia: 20.12.2017
  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Postępowanie prowadzone w trybie dla zamówień o wartości do 30.000 euro.
  Ogłoszenie o zamówieniu, zakres czynności wykonawcy i wzór umowy w załączeniu.
  Termin i miejsce składania ofert: 15.12.2017 r., godz. 14:00, Kancelaria Szpitala.
  Informacja o wyborze oferty w załączeniu.
  • Ogłoszenie o zamówieniu.odt
   18 KB Pobierz
  • Czynności obsługa.odt
   27 KB Pobierz
  • Umowa obsługa draft.odt
   29 KB Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi.odt
   23 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   281 KB Pobierz
 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH PROWADZONY PRZEZ SZPITAL PRASKI

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH PROWADZONY PRZEZ SZPITAL PRASKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
   284 KB Pobierz
 • 29/2017 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Termin składania ofert: 27.10.2017 - 12.12.2017
  Data przesłania zamówienia: 27.10.2017
  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000 euro na dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

  Data wysłania ogłoszenia do DUUE: 27.10.2017 r.

  Termin składania ofert: 12.12.2017 r., do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala

  Termin otwarcia ofert: 12.12.2017 r., godz. 10:15 w Siedzibie Zamawiającego

  SIWZ, ogólne warunki umowy, formularz JEDZ, Formularze asortymentowo cenowe w załączniku.

  Odpowiedzi na pytania w załączniku

  Zmiana ogłoszenia w załączniku

  Doprecyzowanie formularza asortymentowo cenowego dla części 1 i 2 zamówienia w załączniku

  Termin składania ofert: 14.12.2017 r., godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala

  Termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r., w siedzibie Zamawiającego

   Odpowiedzi na pytania cd. w załączniku

  Druga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Termin składania ofert: 18.12.2017 r. do godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Przypominamy o złożeniu w terminie 3 dni oświadczeń o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • ogłoszenie.doc
   230 KB Pobierz
  • SIWZ - na stronę.doc
   167 KB Pobierz
  • formularz asortymentowy.xls
   143 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   185 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.doc
   38 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę .doc
   54 KB Pobierz
  • Doprecyzowanie formularz część 1 i 2.xls
   46 KB Pobierz
  • Odp. na pyt. c.d..pdf
   1 MB Pobierz
  • Odp. na pyt. cd.II.pdf
   116 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   58 KB Pobierz
  • odp. na pyt. cd.III.pdf
   71 KB Pobierz
  • informacja z otwarcia ofert.pdf
   307 KB Pobierz
  • wobór oferty.pdf
   290 KB Pobierz
 • 28/2017 Dostawa szaf metalowych BHP

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie w trybie do 30.000 euro na dostawę szaf metalowych BHP

  Ogłoszenie, właściwości techniczne , ogólne warunki umowy w załączniku

  Termin składania ofert: 31.10.2017 r. do godz. 12.00 , w Kancelarii Szpitala

  Oferta wybrana: Metalkas Sp. z o. o., ul. Deszczowa 63, 85 - 467 Bydgoszcz, cena brutto oferty 15.721,86 zł

 • 27/2017 Dostawa sprzętu medycznego i aparatury

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie w trybie do 30.000 euro na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

  Ogłoszenie, właściwości techniczno - użytkowe, ogólne warunki umowy w załączniku.

  Termin składania ofert 03.11. 2017 r. w Kancelarii Szpitala

  Odpowiedzi na pytania w załączniku

  Informacja o wyborze oferty w załączniku

  • ogłoszenie.doc
   42 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy (narzędzia).doc
   56 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy(sprzęt).doc
   152 KB Pobierz
  • Wł tech. Część 1 apar. elektrochirurgiczny.doc
   61 KB Pobierz
  • Wł tech. Część 2 lakator.doc
   55 KB Pobierz
  • Wł tech. Część 3 głowica liniowa.doc
   46 KB Pobierz
  • Wł tech. Część 4 pulsoksymetr.doc
   54 KB Pobierz
  • Wł tech. Część 5 narzędzia chir..doc
   62 KB Pobierz
  • Wł tech. Część 6 narzędzia ginekologiczne.doc
   75 KB Pobierz
  • wzór oferty,.Załącznik nr 1.doc
   34 KB Pobierz
  • odpowiedzi na pyt..doc
   40 KB Pobierz
  • wybrane oferty.doc
   35 KB Pobierz
 • 23/2017 DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ ORAZ INTEGRACJA Z POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMEM WRAZ Z MIGRACJĄ DANYCH

  Termin składania ofert: 14.09.2017 - 22.09.2017
  Data przesłania zamówienia: 14.09.2017
  Dostawy
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej oraz integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem wraz z migracją danych.

  Oferty należy składać do dnia 22 września 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0).

  Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 14.09.2017 r.

  Załączniki:

  - SIWZ

  - załączniki

  - ogłoszenie o zamówieniu

  Protokół z otwarcia ofert w załączniku.

   

  • ogłoszenie.doc
   92 KB Pobierz
  • SIWZ.doc
   1.41 MB Pobierz
  • Załącznik nr 4 Komunikaty HL7 w AMMS, InfoMedica.pdf
   2.89 MB Pobierz
  • Załącznik nr 5 Interfejs rozszerzonej wymiany danych.pdf
   2.09 MB Pobierz
  • protokół z otwarcia.pdf
   45 KB Pobierz
 • 25/2017 USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UNIJNEGO

  Termin składania ofert: 13.09.2017 - 21.09.2017
  Data przesłania zamówienia: 13.09.2017
  Usługi
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Postępowanie w trybie do 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
  Termin składania ofert: 21.09.2017 r. godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala.
  Termin otwarcia ofert: 21.09.2017 r. godz. 10:15  w siedzibie Zamawiającego.
  Zapytanie ofertowe w załączeniu.
  Zamawiający przypomina o zamieszczeniu informacji na kopercie: nie otwierać do dnia 21.09.2017 r. godz. 10:15
  Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 13.09.2017 r.
  Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego w załączniku.
  Wybór oferty w załączniku
   
  • Zapytanie ofertowe_.doc
   96 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę .doc
   53 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   52 KB Pobierz
 • 24/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO.

  Termin składania ofert: 04.09.2017 - 20.09.2017
  Data przesłania zamówienia: 04.09.2017
  Dostawy
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Termin składania ofert: 20.09.2017 r., godz. 10:00
  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu
  SIWZ w załączeniu
  Protokół z otwarcia w załączniku
   
  Przypominamy o złożeniu w terminie 3 dni oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  • Ogłoszenie o zamówieniu
   55 KB Pobierz
  • SIWZ - gaz
   80 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.xlsx
   14 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia
   61 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   87 KB Pobierz
 • 22/2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny

  Termin składania ofert: 14.08.2017 - 25.09.2017
  Data przesłania zamówienia: 14.08.2017
  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Termin składania ofert: 25.09.2017 r. godz. 10:00
  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu
  SIWZ w załączeniu
  JEDZ w załączeniu
  Wybór oferty w załączeniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   71 KB Pobierz
  • SIWZ - sprzątanie - tekst.docx
   123 KB Pobierz
  • JEDZ - sprzątanie.docx
   57 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.doc
   152 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   313 KB Pobierz
 • 19/2017 - DOSTAWA LEKÓW

  Termin składania ofert: 06.07.2017 - 18.07.2017
  Data przesłania zamówienia: 03.08.2017
  Dostawy
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony na dostawę leków

  Termin składania ofert: 18.07.2017 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  • SIWZ - Załączniki nr 2.xlsx
   74 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - tekst.doc
   83 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   99 KB Pobierz
  • Wybór oferty (1).odt
   87 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa