Zamówienia

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 364005
 • 23/2019, Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowychza rok 2019 i 2020

  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie w trybie do 30 000 euro na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020.

  Termin składania ofert do dnia 30.10.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Szpitala.

  Ogłoszenie, formularz oferty oraz ogólne warunki umowy w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  • ogłoszenie.pdf
   236 KB Pobierz
  • formularz oferty Załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   159 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   73 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   55 KB Pobierz
 • 21/2019 Dostawa kompletu narzędzi do histeroskopu

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro  na dostawę kompletu narzędzi do histeroskopu.

  Termin składania ofert do dnia 28.10.2019 r. do godz. 14:00.

  Ogłoszenie, formularz oferty i właściwości techniczno-użytkowych w załączniku

  Informujemy, że w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

  Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 31.10.2019 r. do godz. 14:00

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   74 KB Pobierz
  • wzór oferty,.załącznik nr 1.docx
   14 KB Pobierz
  • Wł. tech. histeroskop, załącznik 2.doc
   59 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy, załącznik 3.doc
   84 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   41 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   50 KB Pobierz
 • 19/2019 Dostawa rękawic medycznych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro na dostawę rękawic medycznych.

  Termin składania  ofert do dnia 10.10.2019 r. do godz. 10:00. w siedzibie Zamawiającego.

  Ogłoszenie, SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy w załącznikach.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

  Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11.10.2019 r. do godz. 10:00

  Zmiana ogłoszenia i zmiana treści SIWZ w załączniku (zmiana ilości rękawic w części 2)

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie rękawice 2019.pdf
   641 KB Pobierz
  • SIWZ, Rękawice.doc
   175 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
   20 KB Pobierz
  • odpowiedzi na pytania.pdf
   584 KB Pobierz
  • zmiana treści SIWZ.pdf
   46 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   50 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo-cenowy część 2-poprawiona.xlsx
   11 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   78 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   254 KB Pobierz
 • 18/2019 dostawa gazu ziemnego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony  poniżej 221 000 euro na dostawę gazu ziemnego.

  Termin składania ofert do dnia 20.09.2019 r. do godz. 10:00.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie UZP 10.09.2019 r.

  Ogłoszenie, SIWZ oraz formularz cenowy w załącznikach.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

  Pytanie Wykonawcy i  odpowiedź Zamawiającego w załączniku (cd.)

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

   

  • ogłoszenie.odt
   19 KB Pobierz
  • SIWZ.odt
   25 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (1).xlsx
   14 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   114 KB Pobierz
  • odp. pyt. 2.pdf
   48 KB Pobierz
  • protokół z otwrcia ofert.pdf
   40 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   52 KB Pobierz
 • 14/2019 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221.000 euro.

  Termin  składania ofert do dnia 2.08.2019 r. do godz. 10:00 w kancelarii Szpitala

  SIWZ wraz z ogólnymi warunkami umowy, ogłoszenie i właściwości techniczno-użytkowe w załącznikach.

  Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP 24.07.2019 r.

  Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert w oparciu o art. 38. ust. 1. p. 3) iust.6. ustawy z dnia 29.01.2004 r. (z póź. zmian.) Prawo zamówień publicznych.Termin składania ofert po zmianie 6.08.2019 r.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

  zmiana ogłoszenia w załączniku

  Informacja z otwarcia złożonych ofert w załączniku.

  Zamawiający przypomina o złożeniu oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 4 zamówienia w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w część 3 zamówienia w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   514 KB Pobierz
  • SIWZ,.doc
   182 KB Pobierz
  • Właściwości techniczne.doc
   394 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia.pdf
   53 KB Pobierz
  • zmiana ogłoszenia 2.pdf
   55 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   1.21 MB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   75 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   107 KB Pobierz
  • wybór oferty część 3.pdf
   108 KB Pobierz
 • 13/2019 Sporządzanie i dostarczanie nmieszanin do żywienia pozajelitowego

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro  na sporządzanie i dostarczanie mieszanin do żywienia pozajelitowego.

  Termin składania ofert do dnia 19.07.2019 do godz. 12:00.

  ogłoszenie, ogólne warunki umowy wraz z załącznikami w załącznikach.

  tel. do kontaktu: 22 4502284

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • ogłoszenie.pdf
   73 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   84 KB Pobierz
  • wzór oferty,.docx
   14 KB Pobierz
  • załączniki.1,2,3.doc
   73 KB Pobierz
  • Załącznik nr 4.odt
   15 KB Pobierz
  • ochrona danych ososbowych,.doc
   77 KB Pobierz
 • 12/2019, Wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie zachodniej i wschodniej

  Roboty budowlane
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5.548.000 euro na Wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu Szpitala, Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie zachodniej i wschodniej.

  Termin składania ofert do dnia 18.06.2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala.

  SIWZ, ogłoszenie i dokumentacja techniczna w załącznikach.

  Pytanie Wykonawcy i odp. Zamawiającego w załączniku.

   Zamawiający dokonuje sprostowania dotyczącego opisu przelewu wadium:  Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg nr postępowania 12/2019, na  Wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie zachodniej i wschodniej, część........................."

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Zamawiający przypomina o złożeniu oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  Zamawiający informuje, że postępowanie w części 2 zamówienia: „Roboty budowlane oraz zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, strona wschodnia w pobliżu Parkingu Szpitala” zostało unieważnione podstawie art. 93. ust. 1. p. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  • ogłoszenie przetargowe.odt
   42 KB Pobierz
  • SIWZ - zagospodarowanie terenu.docx
   145 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - DROG CZĘŚĆ I PDF.pdf
   475 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA CZĘŚĆ I PDF.pdf
   712 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNE I SANITARNE CZĘŚĆ I PDF.pdf
   479 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - REMONT KONSTRUKCJI OGRODZENIA CZĘŚĆ I PDF.pdf
   1.67 MB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - REMONT KONSTRUKCJI STROPU CZĘŚĆ I PDF.pdf
   1.97 MB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - ZIELEŃ CZĘŚĆ I PDF.pdf
   994 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-KONSTRUKCJA-WZMOCNIENIE STROPU-Strona tytułowa.doc
   62 KB Pobierz
  • PBW-KONSTRUKCJA-WZMOCNIENIE STROPU.doc
   2.39 MB Pobierz
  • PBW-KONSTRUKCJA-WZMOCNIENIE STROPU.pdf
   1.84 MB Pobierz
  • Rys. 1. 420x800_Rzut piwnic – schemat wzmocnienia konstrukcji od dołu i od góry.pdf
   959 KB Pobierz
  • Rys. 2. 420x700_Przekrój A-A.pdf
   857 KB Pobierz
  • Rys. 3. 420x700_ Izolacja termiczna i przeciwwodna konstrukcji stropu – detale uszczelnień.pdf
   1.8 MB Pobierz
  • Rys. 4. 420x680_Szczegóły naprawy i wzmocnienia konstrukcji stropu.pdf
   1.28 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-DROGI-Strona tytułowa.doc
   64 KB Pobierz
  • opis_br_drogowa.docx
   722 KB Pobierz
  • opis_br_drogowa.pdf
   774 KB Pobierz
  • RYS_01.pdf
   795 KB Pobierz
  • RYS_02.pdf
   631 KB Pobierz
  • RYS_03.pdf
   292 KB Pobierz
  • 1. MADALINSKIEGO-PBW-WK-Strona tytułowa.pdf
   43 KB Pobierz
  • 2. PB wod kan Madalińskiego.pdf
   694 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-WK-Strona tytułowa.doc
   63 KB Pobierz
  • PB wod kan Madalińskiego.doc
   1.07 MB Pobierz
  • 3. PB-S-WK-0_R01 PZT.pdf
   1.65 MB Pobierz
  • 4. PB-S-WK-0_R02 Rzut niskiego parteru.pdf
   1.07 MB Pobierz
  • 5. PB-S-WK-0_R03 Rozwinięcie instalacji wody.pdf
   323 KB Pobierz
  • 6. PB-S-WK-0_R04 Rozwinięcie kanalizacji deszczowej.pdf
   382 KB Pobierz
  • 319_PB_E_IE_0_S01.pdf
   76 KB Pobierz
  • 319_PB_E_IE_0_S02.pdf
   48 KB Pobierz
  • 319_PB_E_IE_0_T01.pdf
   256 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-OGRODZENIE-Strona tytułowa.doc
   64 KB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO- PBW-OGRODZENIE-OPIS.doc
   5.7 MB Pobierz
  • MADALIŃSKIEGO- PBW-OGRODZENIE-OPIS.pdf
   1.11 MB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R1-INWENTARYZACJA ODCINIEK OD UL. MADALIŃSKIEGO.pdf
   392 KB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R2-INWENTARYZAJCA ODCINEK E-F OD UL. WIŚNIOWEJ.pdf
   496 KB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R3-INWENTARYZACJA ODCINEK G-J OD UL. WIŚNIOWEJ.pdf
   437 KB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R4-REMONT OGRODZENIA ODCINEK OD UL. MADALIŃSKIEGO.pdf
   413 KB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R5-REMONT OGRODZENIA ODCINEK E-F OD UL. WIŚNIOWEJ.pdf
   513 KB Pobierz
  • PB-A-DFA-0-R6-REMONT OGRODZENIA ODCINEK G-J OD UL. WIŚNIOWEJ.pdf
   558 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-ZIELEŃ-Strona tytułowa.doc
   64 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PB-ZIELEŃ-OPIS.doc
   1.74 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PB-ZIELEŃ-OPIS.pdf
   460 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R01 pzt.pdf
   477 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R02 warstwy.pdf
   239 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R03 ściany.pdf
   294 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R04 nawierzchnie.pdf
   243 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R05 rośliny.pdf
   391 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R06 dfa.pdf
   262 KB Pobierz
  • PB-Z-PZ-0-R07 nawadnianie.pdf
   353 KB Pobierz
  • Specyfikacja techniczna.doc
   583 KB Pobierz
  • Specyfikacja techniczna.pdf
   503 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA-opis.doc
   759 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA-opis.pdf
   1 MB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-DROGI-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc
   501 KB Pobierz
  • Zawartość specyfiacji.doc
   26 KB Pobierz
  • Zawartość specyfiacji.pdf
   32 KB Pobierz
  • 319_PB_E_IE_STWOiR.doc
   173 KB Pobierz
  • 319_PB_E_IE_STWOiR.pdf
   120 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-ELEKTRYKA-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • 8. ST PB wod kan Madalińskiegopdf.pdf
   220 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-WK-Strona tytułowa.doc
   60 KB Pobierz
  • ST PB wod kan Madalińskiego.doc
   318 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-ZIELEŃ STWiOR.doc
   202 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-ZIELEŃ STWiOR.pdf
   252 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-ST-ZIELEŃ-Strona tytułowa.doc
   61 KB Pobierz
  • MADALINSKIEGO-PBW-DROGI-Strona tytułow.doc
   64 KB Pobierz
  • opis_br_drogow.docx
   722 KB Pobierz
  • opis_br_drogow.pdf
   774 KB Pobierz
  • RYS_01..pdf
   774 KB Pobierz
  • RYS_02..pdf
   631 KB Pobierz
  • RYS_03..pdf
   292 KB Pobierz
  • Specyfikacja techniczna-Strona tytułowa..doc
   59 KB Pobierz
  • SPECYFIKACJE.docx
   184 KB Pobierz
  • SPECYFIKACJE.pdf
   727 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY - DROG CZĘŚĆ II PDF.pdf
   902 KB Pobierz
  • KOSZTORYS ŚLEPY REMONT ŚCIANY OPOROWEJ -CZĘŚĆ II PDF.pdf
   685 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   56 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   52 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   63 KB Pobierz
 • 6/2019, Dostawa leków

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro  na dostawę leków.

  Termin składania ofert 5.07.2019 r. do godziny 10:00 na platformie zakupowej Market Planet adres: szpitalmadalinskiego.ezamawiajacy.pl

  SIWZ, ogłoszenie, formularz asortymentowy oraz instrukcja korzystania z platformy w załączniku.

  Termin wysłania ogłoszenia do Biuletynu UE 31.05.2019 r.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego  w załączniku

  Odpowiedzi Zamawiającego c.d. w załączniku

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   854 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - tekst.doc
   116 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - Załączniki nr 2.xlsx
   390 KB Pobierz
  • Instrukcja dla Wykonawcy.docx
   3.28 MB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.pdf
   717 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania 2.pdf
   70 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert.doc
   256 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   717 KB Pobierz
 • 11/2019, Dostawa artykułów czystościowych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30000 euro na dostawę artykułów czystościowych.

  Termin złożenia oferty 29.05.2019 r. do godziny 12:00.

  Ogłoszenie, formularze asortymentowe i oferty oraz ogólne warunki umowy w załączniku.

  Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pozycji 7 formularza asortymentowego - długość papieru toaletowego powinna być 130 - 135 m.

  Kontakt tel. 22 4502284.

  Lista ofert złożonych w postępowaniu w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   59 KB Pobierz
  • wzór oferty,.Załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo cenowy.xls
   37 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   56 KB Pobierz
  • ochrona danych ososbowych, załącznik nr 3.doc
   77 KB Pobierz
  • lista złożonych ofert.pdf
   35 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   47 KB Pobierz
 • 10/2019, Dostawa artykułów biurowych

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie do 30 000 euro na dostawę artykułów biurowych.

  Termin składania ofert 23.05.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Szpitala.

  Ogłoszenie, formularz oferty i asortymentowy oraz ogólne warunki umowy w załączniku.

  Protokół z otwarcia ofert w załączniku.

   Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki rachunkowej w ofercie nr 2. Sprostowanie w załączniku.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • ogłoszenie.pdf
   64 KB Pobierz
  • wzór oferty,.załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy, załącznik nr 2.xls
   49 KB Pobierz
  • ochrona danych ososbowych, załącznik nr 3.doc
   77 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   56 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   55 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert po sprostowaniu.pdf
   70 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   45 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa