Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 273994
 • 15/2017 - Dostawa systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii

  Termin składania ofert: 29.05.2017 - 08.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 29.05.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii.

   

  Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0).

  Treść SIWZ i ogłoszenie w załączniku

  Właściwości techniczno-użytkowe w załączniku.

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii.

   

  Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0).

  Treść SIWZ i ogłoszenie w załączniku

  Właściwości techniczno-użytkowe w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze oferty w załączniku

  • ogłoszenie przetargowe.pdf
   323 KB Pobierz
  • SIWZ,.doc
   200 KB Pobierz
  • Formularz właściwość techniczno-użtkowych systemów holterowskich.doc
   99 KB Pobierz
  • Formularz wł. techn. -użytkowych urządzenia chłodzenia głowy.doc
   60 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   322 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   177 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   81 KB Pobierz
 • 14/2017 - Dostawa rękawic medycznych

  Termin składania ofert: 22.05.2017 - 07.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 22.05.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro, na dostawę rękawic medycznych.

  Materiały informacyjne w załaczniku

  Termin składania ofert: 07.06.2017 r., godz. 10:00 Kancelaria Szpitala

  Termin otwarcia ofert: 07.06.2017 r., godz. 10: 15 Dział Zamówień Publicznych

  Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 22.05.2017 r.

  Pytania i odpowiedzi w załączniku

  Protokół z otwarcia ofert w załaczniku

  Przypominamy o złożeniu w terminie 3 dni oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

  • ogłoszenie.doc
   110 KB Pobierz
  • SIWZ, rękawice.doc
   119 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo cenowy.xls
   48 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   61 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę .doc
   92 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę cd.doc
   52 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia.doc
   40 KB Pobierz
  • wybór oferty.doc
   81 KB Pobierz
 • 13/2017 - Dostawa aparatury i sprzętu do modernizacji systemów nadzoru nad pacjentem

  Termin składania ofert: 15.05.2017 - 26.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 15.05.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na dostawę aparatury i sprzętu do modernizacji systemów nadzoru nad pacjentem.

  Oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie od Dziennika Urzędowego UE zostało wysłane 15.05.2017 r.

  Ogłoszenie w załączniku

  SIWZ, właściwości techniczno-użytkowe produktu oraz formularz JEDZ w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku

  Informacje z otwarcia ofert w załączniku.

   Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni  przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

  • ogłoszenie.pdf
   513 KB Pobierz
  • SIWZ - aparatura.doc
   265 KB Pobierz
  • Część 1 włąsciwości tech.użytkowe.doc
   43 KB Pobierz
  • Część 2 właściwości tech.użytkowe.doc
   151 KB Pobierz
  • Część 3 właściwości tech.użytkowe.doc
   70 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   187 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   187 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia.pdf
   56 KB Pobierz
  • informacja o wyborze oferty.pdf
   90 KB Pobierz
 • 11/2017 - Dostawa leków

  Termin składania ofert: 05.04.2017 - 15.05.2017
  Data przesłania zamówienia: 05.04.2017
  Dostawy
  |
  Zakończony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony na dostawę leków

  Termin składania ofert: 15.05.2017 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu

  Lista złożonych ofert w załączeniu

  Przypominamy o złożeniu w terminie 3 dni oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

  Wybór oferty w załączeniu

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   222 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - tekst.doc
   110 KB Pobierz
  • SIWZ - Załączniki nr 2.xlsx
   370 KB Pobierz
  • JEDZ - leki.docx
   57 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.doc
   185 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania 2.doc
   79 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   19 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   91 KB Pobierz
 • 2017, Plan zamówień publicznych na 2017 rok

  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Plan zamówień publicznych na 2017 rok

  • Plan postępowań 2017.ods
   18 KB Pobierz
 • 9/2017 - Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego

  Termin składania ofert: 24.03.2017 - 04.05.2017
  Data przesłania zamówienia: 24.03.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro.

  Oferty należy składać do dnia 4 maja 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25 - w Kancelarii Szpitala.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.05.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

  Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE 24.03.2017 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączniku.

  Treść SIWZ wraz z ogólnymi warunkami umowy w załączniku

  Formularz właściwości technicznych w załączniku

  Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w załączniku

  Zamawiajacy zamieszcza na stronie instrukcję wypełnienia JEDZ pobraną ze stronu Urzędu Zamówień Publicznych

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku.

  Informacje z otwarcia ofert w załączniku.

   

  Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp Wykonawcy w terminie 3 dni tj. do 8.05.2017 r przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

  Dopuszczamy przesłanie oświadczenia w podanym terminie faksem lub pocztą elektroniczną i dosłanie oryginału oświadczenia pocztą lub kurierem.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączniku

  • ogłoszenie.pdf
   480 KB Pobierz
  • SIWZ - aparatura BO.docx
   82 KB Pobierz
  • właściwości techniczne.doc
   202 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   187 KB Pobierz
  • Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
   1.13 MB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   386 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   111 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   354 KB Pobierz
  • punktacja ofert.pdf
   395 KB Pobierz
 • 6/2017 - Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Termin składania ofert: 16.02.2017 - 28.03.2017
  Data przesłania zamówienia: 16.02.2017
  Usługi
  |
  Zakończony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Termin składania ofert: 28.03.2017 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu

  Lista złożonych ofert w załączeniu

  Przypominamy o złożeniu do 31.03.2017 r. oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

  Wybór oferty w załączeniu

   


  • SIWZ - ubezpieczenie - tekst.DOCX
   94 KB Pobierz
  • SIWZ - Szczegółowe warunki zamówienia.DOCX
   142 KB Pobierz
  • SIWZ - Informacje do oceny ryzyka.docx
   57 KB Pobierz
  • SIWZ - Rejestr majątku.xlsx
   55 KB Pobierz
  • SIWZ - Rejestr pojazdów.XLSX
   234 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.docx
   57 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   100 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.docx
   60 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.doc
   15 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   89 KB Pobierz
 • 1/2017 - Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla potrzeb układu kogeneracji.

  Termin składania ofert: 05.01.2017 - 20.01.2017
  Data przesłania zamówienia: 05.01.2017
  Dostawy
  |
  Zakończony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony na kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) dostawe gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla potrzeb układu kogeneracji

   Termin składania ofert: 20.01.2017 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu

  Informacje z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp w załączeniu

  Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp Wykonawcy w terminie 3 dni, tj. do 23.01.2017 r. przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

  Dopuszczamy przesłanie oświadczenia w podanym terminie faksem lub pocztą elektroniczną i dosłanie oryginału oświadczenia pocztą lub kurierem

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   56 KB Pobierz
  • SIWZ - gaz - tekst.doc
   80 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.xlsx
   14 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.doc
   106 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
   20 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ zmodyfikowany - Formularz cenowy.xlsx
   14 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.doc
   17 KB Pobierz
 • 44/2016 - Postępowanie do 30.000 euro na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 24 miesięcy

  Termin składania ofert: 09.12.2016 - 15.12.2016
  Data przesłania zamówienia: 09.12.2016
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie na dostawę papierów do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 24 miesięcy jest prowadzone zgodnie z art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Zamawiający wymaga dostarczenia próbek następujących towarów do dokonania oceny jakościowej:

  poz. 2 - 1 ryza

  poz. 3 - 1 ryza

  Zamawiający wymaga aby próbki papierów zapakowane były w oryginalne opakowania producentów na których znajdować się będzie gramatura papieru.

  Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

  Cena”  -    80 % ,           „Jakość”   -            20 %.

  Wartością kryterium „Cena” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

  PC = (Cmin / C) x 80

  gdzie:

  PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty;

  Cmin - cena brutto najtańszej oferty;

  C - cena brutto badanej oferty.

  Wartością kryterium „Jakość” będzie liczba punktów, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, otrzymana z działania:

  PJ = (J / Jmax) x 20

  gdzie:

  PJ - wartość kryterium „Jakość” badanej oferty;

  J - suma punktów przyznanych badanej ofercie przez członków Komisji Przetargowej;

  Jmax - największa suma przyznanych punktów.

   

  Zamawiający oceni następujące właściwości użytkowe oferowanych towarów:

  zacinanie się papieru w drukarkach, pylenie.

   

  Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty każdorazowej dostawy towarów do Zamawiającego i prawidłowo wystawionej faktury.

  Zamawiający wymaga zapewnienia stałości cen netto przez cały okres trwania umowy.

  Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji oferowanych towarów co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

  Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy towarów objętych zamówieniem cząstkowym nie dłuższego niż 5 dni roboczych od dnia złożenia tego zamówienia

   

  Oferty wraz z wypełnionym formularzem oferty, formularzem asortymentowo cenowym, zaakceptowanymi warunkami umowy i próbkami należy  złożyć w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, ul. Madalińskiego 25, 02 - 544 Warszawa (patio, poziom 0), do dnia 15.12.2016 r., do godz. 10.00

  • ogólne warunki umowy.doc
   68 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo cenowy.xls
   22 KB Pobierz
  • formularz ofertowy.doc
   26 KB Pobierz
 • 40/2016 - „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie"

  Termin składania ofert: 22.11.2016 - 03.01.2017
  Data przesłania zamówienia: 22.11.2016
  Dostawy
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro  na „Rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączniku

  Oferty należy składać do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25 - w Kancelarii Szpitala.

  Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego UE 22.11.2016 r.

  Treść SIWZ wraz z ogólnymi warunkami umowy w załączniku

  Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w załączniku

  Zamawiajacy zamieszcza na stronie instrukcję wypełnienia JEDZ pobraną ze stronu Urzędu Zamówień Publicznych

  Zmiana treści SIWZ w ogólnych warunkach umowy w załączniku

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamwiającego w załączniku

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

  • ogłoszenie UE.pdf
   589 KB Pobierz
  • SIWZ - Informatyzacja.docx
   394 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   185 KB Pobierz
  • Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
   1.19 MB Pobierz
  • zmiana treści SIWZ.pdf
   407 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   380 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   134 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   313 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa