Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 288585
 • 23/2017 DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ ORAZ INTEGRACJA Z POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMEM WRAZ Z MIGRACJĄ DANYCH

  Termin składania ofert: 14.09.2017 - 22.09.2017
  Data przesłania zamówienia: 14.09.2017
  Dostawy
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej oraz integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem wraz z migracją danych.

  Oferty należy składać do dnia 22 września 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0).

  Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 14.09.2017 r.

  Załączniki:

  - SIWZ

  - załączniki

  - ogłoszenie o zamówieniu

  Protokół z otwarcia ofert w załączniku.

   

  • ogłoszenie.doc
   92 KB Pobierz
  • SIWZ.doc
   1.41 MB Pobierz
  • Załącznik nr 4 Komunikaty HL7 w AMMS, InfoMedica.pdf
   2.89 MB Pobierz
  • Załącznik nr 5 Interfejs rozszerzonej wymiany danych.pdf
   2.09 MB Pobierz
  • protokół z otwarcia.pdf
   45 KB Pobierz
 • 25/2017 USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UNIJNEGO

  Termin składania ofert: 13.09.2017 - 21.09.2017
  Data przesłania zamówienia: 13.09.2017
  Usługi
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Postępowanie w trybie do 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
  Termin składania ofert: 21.09.2017 r. godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala.
  Termin otwarcia ofert: 21.09.2017 r. godz. 10:15  w siedzibie Zamawiającego.
  Zapytanie ofertowe w załączeniu.
  Zamawiający przypomina o zamieszczeniu informacji na kopercie: nie otwierać do dnia 21.09.2017 r. godz. 10:15
  Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 13.09.2017 r.
  Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego w załączniku.
  Wybór oferty w załączniku
   
  • Zapytanie ofertowe_.doc
   96 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę .doc
   53 KB Pobierz
  • Wybór oferty.pdf
   52 KB Pobierz
 • 24/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO.

  Termin składania ofert: 04.09.2017 - 20.09.2017
  Data przesłania zamówienia: 04.09.2017
  Dostawy
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Termin składania ofert: 20.09.2017 r., godz. 10:00
  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu
  SIWZ w załączeniu
  Protokół z otwarcia w załączniku
   
  Przypominamy o złożeniu w terminie 3 dni oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  • Ogłoszenie o zamówieniu
   55 KB Pobierz
  • SIWZ - gaz
   80 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.xlsx
   14 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia
   61 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   87 KB Pobierz
 • 22/2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, usług współpielęgnacji pacjentów i innych usług wewnątrzszpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny

  Termin składania ofert: 14.08.2017 - 25.09.2017
  Data przesłania zamówienia: 14.08.2017
  Usługi
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >
  Termin składania ofert: 25.09.2017 r. godz. 10:00
  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu
  SIWZ w załączeniu
  JEDZ w załączeniu
  Wybór oferty w załączeniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   71 KB Pobierz
  • SIWZ - sprzątanie - tekst.docx
   123 KB Pobierz
  • JEDZ - sprzątanie.docx
   57 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.doc
   152 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   313 KB Pobierz
 • 19/2017 - DOSTAWA LEKÓW

  Termin składania ofert: 06.07.2017 - 18.07.2017
  Data przesłania zamówienia: 03.08.2017
  Dostawy
  |
  Ogłoszony
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony na dostawę leków

  Termin składania ofert: 18.07.2017 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  • SIWZ - Załączniki nr 2.xlsx
   74 KB Pobierz
  • SIWZ - leki - tekst.doc
   83 KB Pobierz
  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   99 KB Pobierz
  • Wybór oferty (1).odt
   87 KB Pobierz
 • 20/2017 - Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

  Termin składania ofert: 26.07.2017 - 31.08.2017
  Data przesłania zamówienia: 21.07.2017
  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Składanie ofert do dnia 31.08.2017 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Szpitala.

  Ogłoszenie w załączniku.

  Wysłane do DZUE 21.07.2017 r.

  Treść SIWZ, ogólne warunki umowy, formularz JEDZ oraz właściwości techniczno-użytkowe urządzeń w załącznikach 

  • SIWZ - aparatura i o. w. u. (1).docx
   99 KB Pobierz
  • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
   187 KB Pobierz
  • Właściwości tech.-użytkowe.doc
   599 KB Pobierz
  • ogłoszenie (1).pdf
   839 KB Pobierz
  • Pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w załączniku
   342 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania II
   187 KB Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert ( po poprawieniu błędu)
   146 KB Pobierz
  • unieważnienie wyboru.odt
   28 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   388 KB Pobierz
  • punktacja ofert.pdf
   276 KB Pobierz
 • 12/2017 - Dostawa komory laminarnej do sporządzania cytostatyków - postępowanie do 30.000 euro

  Termin składania ofert: 28.06.2017 - 06.07.2017
  Data przesłania zamówienia: 28.06.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Postępowanie do 30.000 euro, na dostawę komory laminarnej do sporządzania cytostatyków, z fabrycznie zainstalowaną sondą izokinetyczną oraz z zainstalowanym monitorem komputerowym z tyłu szyby.

  Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

  dokumentów dopuszczających zaoferowane urządzenie do obrotu i używania (deklaracja zgodności lub certyfikat CE),

  dokumentu potwierdzającego, że komora laminarna jest sprawdzona i certyfikowana przez powszechnie uznaną jednostkę notyfikującą, akredytowaną do certyfikacji w zakresie norm  EN 12469 i DIN 12980 jako komora bezpieczna do pracy z substancjami cytotoksycznymi.

  Oferty wraz z załączonymi dokumentami, formularzem oferty, formularzem właściwisci techniczno - użytkowych oraz z zaakceptowanymi ogólnymi warunkami umowy należy złożyć do dnia 06.07.2017 r., do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala

  • ogólne warunki umowy.doc
   69 KB Pobierz
  • Załącznik nr 1 formularz oferty.doc
   36 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 właściwiści techniczno - użytkowe.doc
   67 KB Pobierz
  • Odpowiedzi
   56 KB Pobierz
 • 16/2017 - Sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego metodą biuretową - postępowaie do 30.000 euro

  Termin składania ofert: 19.06.2017 - 26.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 19.06.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Materiały w załączniku

  Termin składania ofert: 26.06.2017 r.,  do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala

  Zamawiajacy poprawia w ogłoszeniu omyłke pisarską polegającą na błędnym podaniu roku w dacie określającej termin składania ofert. Poprawna data to 26.06.2017 r.

  Zamawiajacy przypomina, że do oferty należy dołączyć zaakceptowane Ogólne warunki umowy, które znajdują się w załączniku pod nazwą "Umowa".

 • 15/2017 - Dostawa systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii

  Termin składania ofert: 29.05.2017 - 08.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 29.05.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii.

   

  Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0).

  Treść SIWZ i ogłoszenie w załączniku

  Właściwości techniczno-użytkowe w załączniku.

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę systemów holterowskich i urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii.

   

  Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Szpitala (patio, poziom 0).

  Treść SIWZ i ogłoszenie w załączniku

  Właściwości techniczno-użytkowe w załączniku.

  Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego w załączniku.

  Informacja z otwarcia ofert w załączniku

  Informacja o wyborze oferty w załączniku

  • ogłoszenie przetargowe.pdf
   323 KB Pobierz
  • SIWZ,.doc
   200 KB Pobierz
  • Formularz właściwość techniczno-użtkowych systemów holterowskich.doc
   99 KB Pobierz
  • Formularz wł. techn. -użytkowych urządzenia chłodzenia głowy.doc
   60 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   322 KB Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert.pdf
   177 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   81 KB Pobierz
 • 14/2017 - Dostawa rękawic medycznych

  Termin składania ofert: 22.05.2017 - 07.06.2017
  Data przesłania zamówienia: 22.05.2017
  Dostawy
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro, na dostawę rękawic medycznych.

  Materiały informacyjne w załaczniku

  Termin składania ofert: 07.06.2017 r., godz. 10:00 Kancelaria Szpitala

  Termin otwarcia ofert: 07.06.2017 r., godz. 10: 15 Dział Zamówień Publicznych

  Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 22.05.2017 r.

  Pytania i odpowiedzi w załączniku

  Protokół z otwarcia ofert w załaczniku

  Przypominamy o złożeniu w terminie 3 dni oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

  • ogłoszenie.doc
   110 KB Pobierz
  • SIWZ, rękawice.doc
   119 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo cenowy.xls
   48 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   61 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę .doc
   92 KB Pobierz
  • odpowiedzi na stronę cd.doc
   52 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia.doc
   40 KB Pobierz
  • wybór oferty.doc
   81 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa