Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Licznik odwiedzin: 285413
 • 28/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego.

  Termin składania ofert: 21.08.2018 -
  Data przesłania zamówienia: 21.08.2018
  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Termin składania ofert: 01.10.2018 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu

  SIWZ w załączeniu

  Wzór JEDZ w załączeniu

   

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu

  Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 72 w załączniku.

  Odpowiedzi na pytania - uzupełnienie w załączniku.

   

  Lista złożonych ofert w załączeniu.

  Przypominamy o złożeniu w ciągu 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

   

  Wybór oferty w załączeniu

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   196 KB Pobierz
  • SIWZ - drobny sprzęt sterylny - tekst.docx
   56 KB Pobierz
  • SIWZ - drobny sprzęt sterylny - Załączniki nr 2 (1).xlsx
   152 KB Pobierz
  • Wzór JEDZ.doc
   138 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.odt
   111 KB Pobierz
  • sprostowanie odp..pdf
   41 KB Pobierz
  • odp. na pyt. uzupełnienie.pdf
   61 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   21 KB Pobierz
  • 20181228094338389.pdf
   451 KB Pobierz
 • 33/2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  33/2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Termin składania ofert 10.08.2018 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.

  SIWZ w załączeniu

  Lista złożonych ofert w załączeniu.

   

  Wybór oferty w załączeniu.

   

   

  Zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy pzp informujemy, że umowę w sprawie zamówienia publicznego na usługi będące przedmiotem niniejszego postepowania zawarliśmy z konsorcjum utworzonym przez Vendi Servis Sp. z o.o., Vendi Cleaning Sp. z o.o. i Naprzód Service Sp. z o.o.

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   53 KB Pobierz
  • SIWZ - żywienie - tekst.doc
   267 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   16 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   87 KB Pobierz
 • 30/2018 Przetarg nieograniczony na kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ 50) dla potrzeb układu kogeneracji.

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  30/2018 Przetarg nieograniczony na kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ 50) dla potrzeb układu kogeneracji.

  Termin  składania ofert: 14.08.2018 r., godz. 10:00.

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.

  SIWZ w załączeniu.

  Lista złożonych ofert w załączeniu.

  Prosimy o dostarczenie w ciągu 3 dni oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

   

   Wybór oferty w załączeniu

   

   

   

  • Ogłoszenie o zamówieniu.doc
   56 KB Pobierz
  • SIWZ - gaz - tekst.doc
   89 KB Pobierz
  • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.xlsx
   14 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania.odt
   94 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   18 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   88 KB Pobierz
 • 23/2018 Dostawa artykułów do procesu sterylizacji

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221000 euro na dostawę artykułów do procesu sterylizacji.

  Termin składania ofert do dnia 16.07.2018 r. do godz. 10:00.

  Treść SIWZ wraz z ogólnymi warunkami umowy, ogłoszenie i formularz asortymentowo-cenowy w załącznikach.

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców w załączniku.

  Protokół z otwarcia ofert w załączniku.

  Unieważnienie postępowania w części 1 i 7 w załączeniu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

  • ogłoszenie.pdf
   550 KB Pobierz
  • SIWZ sterylizacja- tekst.doc
   181 KB Pobierz
  • Formularz asortymentowo cenowy.xls
   98 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   343 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   125 KB Pobierz
  • unieważnienie.pdf
   38 KB Pobierz
  • inf. o wyborze oferty.pdf
   151 KB Pobierz
 • 24/2018 Dostawa akcesoriów do urządzeń medycznych

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający  ogłasza postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 p. 8) ustawy Pzp. na dostawę akcesoriów do urządzeń medycznych.

  Termin składania ofert do dnia 13.07.2018 r. do godz. 12:00.

  Ogłoszenie, opisy przedmiotów, formularz oferty i ogólne warunki umowy oraz informacja o ochronie danych osobowych w załącznikach.

  Informacja o wyborze oferty w załączniku.

   

  • ogłoszenie.pdf
   62 KB Pobierz
  • wzór oferty,.Załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy,załącznik nr 2.xls
   55 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   57 KB Pobierz
  • ochrona danych ososbowych, załącznik nr 3.doc
   78 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   53 KB Pobierz
 • 22/2018 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  22/2018 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

   

  Odpowiedzi na pytania w załączeniu.

   

  Postępowanie unieważniono. Postanowienie o unieważnieniu postępowania w załączeniu.

  • Odpowiedzi na pytania.doc
   86 KB Pobierz
  • Odpowiedzi na pytania 2.doc
   105 KB Pobierz
  • Unieważnienie postępowania.odt
   86 KB Pobierz
  • Lista złożonych ofert.odt
   16 KB Pobierz
 • 25/2018 sporządzanie i dostawa mieszanin do żywienia pozajelitowego

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 30 000 euro na sporządzanie i dostawę mieszanin do żywienia pozajelitowego.

  Termin składania ofert do dnia 6.07. 2018 r. do godz. 12:00. w Kancelarii Szpitala

  Ogłoszenie, opis przedmiotu i ogólne warunki umowy w załącznikach.

  Odpowiedzi na pytania w załączniku.

   

  • ogłoszenie.pdf
   66 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo-cenowy.doc
   29 KB Pobierz
  • wzór oferty,.docx
   14 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   84 KB Pobierz
  • załączniki.1,2,3.doc
   64 KB Pobierz
  • Załącznik nr 4.odt
   15 KB Pobierz
  • odp. na pyt..pdf
   83 KB Pobierz
 • 19/2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  19/2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji

  Termin składania ofert 12.07.2018 godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.

  SIWZ w załączeniu.

  W załączeniu protokół z otwarcia ofert

   

  Wybór oferty w załączeniu

  • Ogłoszenie o zamówieniu
   53 KB Pobierz
  • SIWZ - klimatyzacja - tekst
   218 KB Pobierz
  • PRZEDMIAR ROBÓT - ROZBUDOWA KLIMATYZACJI
   4.14 MB Pobierz
  • PW - Opis Rozbudowa instalacji klimatyzacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Świę
   1.47 MB Pobierz
  • Rys S-1. Rzut piwnicy – rozbudowa układu NW-1a
   1.76 MB Pobierz
  • Rys S-2. Rzut piwnicy – rozbudowa układu NW-10
   476 KB Pobierz
  • Rys S-3. Rzut piwnicy – rozbudowa układu NW-13
   635 KB Pobierz
  • Rys S-4. Rzut piwnicy – rozbudowa układu NW-34
   509 KB Pobierz
  • Rys S-5. Rzut piwnicy – rozbudowa układu NW-35
   504 KB Pobierz
  • Rys S-6. Rzut piwnicy – rozbudowa układu NW-36
   526 KB Pobierz
  • Rys S-7. Rzut piwnicy – rozbudowa układu NW-38
   536 KB Pobierz
  • Rys S-8. Rzut piwnicy – rozbudowa układu NW-41
   1.79 MB Pobierz
  • Rys S-9. Rzut piwnicy – instalacja wody chłodniczej NW-1a
   3.28 MB Pobierz
  • Rys S-10. Rzut piwnicy – instalacja wody chłodniczej NW-10, 34, 35, 36, 38
   3.33 MB Pobierz
  • Rys S-11. Rzut piwnicy – instalacja wody chłodniczej NW-13
   3.28 MB Pobierz
  • Rys S-12. Rzut piwnicy – instalacja wody chłodniczej NW-41
   3.28 MB Pobierz
  • Rys S-13. Rzut piwnicy – schemat instalacja wody chłodniczej
   283 KB Pobierz
  • protokół z otwarcia ofert.pdf
   39 KB Pobierz
  • Wybór oferty.odt
   86 KB Pobierz
 • 22/2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  22/2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

  Termin składania ofert 06 07.2018 r., godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.

  SIWZ w załączeniu.

   

  Postępowanie unieważniono. Postanowienie o unieważnieniu postępowania w załączeniu.

   

   

  • Ogłoszenie o zamówieniu
   53 KB Pobierz
  • SIWZ - żywienie - tekst
   267 KB Pobierz
  • Unieważnienie postępowania.odt
   86 KB Pobierz
 • 18/2018 Dostawa artykułów czystościowych

  Zamówienia publiczne
  |
  Nowy
  Rozwiń więcej >Schowaj >

  Zamawiający ogłasza postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 p.8) ustawy Pzp na dostawę artykułów czystościowych.

  Termin składania  ofert 25.05.2018 r. do godz. 12:00.

  Ogłoszenie, formularz asortymentowo-cenowy i ofertowy oraz ogólne warunki umowy w załączniku.

  W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający uzupełnia formularz asortymentowo-cenowy o wielkość produktów. Nowy formularz w załączniku. Oferowane przez Wykonawców rozmiary lub pojemności produktów powinny być podane w formularzu.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

  • ogłoszenie o zamówieniu.pdf
   58 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo cenowy.xls
   32 KB Pobierz
  • wzór oferty,.Załącznik nr 1.docx
   13 KB Pobierz
  • ogólne warunki umowy.doc
   54 KB Pobierz
  • formularz asortymentowo cenowy uzupełniony.xls
   33 KB Pobierz
  • wybór oferty.pdf
   50 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa