Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

  Tłumacz migowy

O szpitalu

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. Św. Rodziny”

Warszawa, 13 października 2023r. - Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny otrzymał dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. Św. Rodziny” w łącznej kwocie 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).  Zadanie „Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala  im. Św. Rodziny” zostanie wsparte kwotami: 2.600.000zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych z budżetu miasta oraz 3.900.000zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie inwestycyjne obejmuje, m.in.

- zakupy dla potrzeb Oddziału Neonatologii, m.in. inkubator transportowy wyposażony w respirator i CPAD, respiratory noworodkowe, aparaty do wentylacji nieinwazyjnej, aparat aEEG, System HeRO do wczesnego wykrywania sepsy, TCM system monitorowania przezskórnego pO2 i pCO2, inkubatory hybrydowe, kardiomonitory wraz z wyposażeniem - etap I

- rozbudowę systemów informatycznych Szpitala poprzez zakup sprzętu informatycznego, m.in. macierz wydajnościowa, serwery bazodanowe, serwery aplikacji, przełączniki SAN z niezbędnym okablowaniem i wkładkami FC, oprogramowania serwerowe Microsoft Windows Serwer 2022 Standard, oprogramowanie bazodanowe - etap I

- rozbudowę systemów informatycznych Szpitala poprzez zakup sprzętu informatycznego, m.in. serwery bazodanowe, macierz wydajnościowa, serwery aplikacji wraz z osprzętem montażowym, przełączniki SAN z niezbędnym okablowaniem i wkładkami FC, oprogramowanie serwerowe Microsoft Windows Serwer 2022 Standard, oprogramowanie bazodanowe, usługa przeniesienia baz danych, instalacja środowiska Oracle, usługa wdrożenia wirtualizacji - etap II.

Całość środków w ramach dotacji zostanie wykorzystana do końca 2024r.

 

Zadanie pn. Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. Św. Rodziny współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa