Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • 12/2019, Wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie zachodniej i wschodniej

12/2019, Wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie zachodniej i wschodniej

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5.548.000 euro na Wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu Szpitala, Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie zachodniej i wschodniej.

Termin składania ofert do dnia 18.06.2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala.

SIWZ, ogłoszenie i dokumentacja techniczna w załącznikach.

Pytanie Wykonawcy i odp. Zamawiającego w załączniku.

 Zamawiający dokonuje sprostowania dotyczącego opisu przelewu wadium:  Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg nr postępowania 12/2019, na  Wykonanie robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny po stronie zachodniej i wschodniej, część........................."

Informacja z otwarcia ofert w załączniku

Zamawiający przypomina o złożeniu oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

Zamawiający informuje, że postępowanie w części 2 zamówienia: „Roboty budowlane oraz zagospodarowanie terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny, strona wschodnia w pobliżu Parkingu Szpitala” zostało unieważnione podstawie art. 93. ust. 1. p. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki

 • ogłoszenie przetargowe.odt
  42.03 KB Pobierz
 • SIWZ - zagospodarowanie terenu.docx
  145.30 KB Pobierz
 • KOSZTORYS ŚLEPY - DROG CZĘŚĆ I PDF.pdf
  474.75 KB Pobierz
 • KOSZTORYS ŚLEPY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA CZĘŚĆ I PDF.pdf
  712.15 KB Pobierz
 • KOSZTORYS ŚLEPY - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNE I SANITARNE CZĘŚĆ I PDF.pdf
  478.55 KB Pobierz
 • KOSZTORYS ŚLEPY - REMONT KONSTRUKCJI OGRODZENIA CZĘŚĆ I PDF.pdf
  1.67 MB Pobierz
 • KOSZTORYS ŚLEPY - REMONT KONSTRUKCJI STROPU CZĘŚĆ I PDF.pdf
  1.97 MB Pobierz
 • KOSZTORYS ŚLEPY - ZIELEŃ CZĘŚĆ I PDF.pdf
  993.84 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-PBW-KONSTRUKCJA-WZMOCNIENIE STROPU-Strona tytułowa.doc
  61.50 KB Pobierz
 • PBW-KONSTRUKCJA-WZMOCNIENIE STROPU.doc
  2.39 MB Pobierz
 • PBW-KONSTRUKCJA-WZMOCNIENIE STROPU.pdf
  1.84 MB Pobierz
 • Rys. 1. 420x800_Rzut piwnic – schemat wzmocnienia konstrukcji od dołu i od góry.pdf
  959.18 KB Pobierz
 • Rys. 2. 420x700_Przekrój A-A.pdf
  856.92 KB Pobierz
 • Rys. 3. 420x700_ Izolacja termiczna i przeciwwodna konstrukcji stropu – detale uszczelnień.pdf
  1.80 MB Pobierz
 • Rys. 4. 420x680_Szczegóły naprawy i wzmocnienia konstrukcji stropu.pdf
  1.28 MB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-PBW-DROGI-Strona tytułowa.doc
  63.50 KB Pobierz
 • opis_br_drogowa.docx
  721.60 KB Pobierz
 • opis_br_drogowa.pdf
  774.29 KB Pobierz
 • RYS_01.pdf
  794.72 KB Pobierz
 • RYS_02.pdf
  631.23 KB Pobierz
 • RYS_03.pdf
  292.32 KB Pobierz
 • 1. MADALINSKIEGO-PBW-WK-Strona tytułowa.pdf
  42.67 KB Pobierz
 • 2. PB wod kan Madalińskiego.pdf
  693.62 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-PBW-WK-Strona tytułowa.doc
  62.50 KB Pobierz
 • PB wod kan Madalińskiego.doc
  1.07 MB Pobierz
 • 3. PB-S-WK-0_R01 PZT.pdf
  1.65 MB Pobierz
 • 4. PB-S-WK-0_R02 Rzut niskiego parteru.pdf
  1.07 MB Pobierz
 • 5. PB-S-WK-0_R03 Rozwinięcie instalacji wody.pdf
  322.66 KB Pobierz
 • 6. PB-S-WK-0_R04 Rozwinięcie kanalizacji deszczowej.pdf
  382.31 KB Pobierz
 • 319_PB_E_IE_0_S01.pdf
  75.78 KB Pobierz
 • 319_PB_E_IE_0_S02.pdf
  48.25 KB Pobierz
 • 319_PB_E_IE_0_T01.pdf
  256.05 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-PBW-OGRODZENIE-Strona tytułowa.doc
  64.00 KB Pobierz
 • MADALIŃSKIEGO- PBW-OGRODZENIE-OPIS.doc
  5.70 MB Pobierz
 • MADALIŃSKIEGO- PBW-OGRODZENIE-OPIS.pdf
  1.11 MB Pobierz
 • PB-A-DFA-0-R1-INWENTARYZACJA ODCINIEK OD UL. MADALIŃSKIEGO.pdf
  391.57 KB Pobierz
 • PB-A-DFA-0-R2-INWENTARYZAJCA ODCINEK E-F OD UL. WIŚNIOWEJ.pdf
  495.57 KB Pobierz
 • PB-A-DFA-0-R3-INWENTARYZACJA ODCINEK G-J OD UL. WIŚNIOWEJ.pdf
  437.25 KB Pobierz
 • PB-A-DFA-0-R4-REMONT OGRODZENIA ODCINEK OD UL. MADALIŃSKIEGO.pdf
  413.01 KB Pobierz
 • PB-A-DFA-0-R5-REMONT OGRODZENIA ODCINEK E-F OD UL. WIŚNIOWEJ.pdf
  512.70 KB Pobierz
 • PB-A-DFA-0-R6-REMONT OGRODZENIA ODCINEK G-J OD UL. WIŚNIOWEJ.pdf
  557.57 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-PBW-ZIELEŃ-Strona tytułowa.doc
  63.50 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-PB-ZIELEŃ-OPIS.doc
  1.74 MB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-PB-ZIELEŃ-OPIS.pdf
  459.81 KB Pobierz
 • PB-Z-PZ-0-R01 pzt.pdf
  476.54 KB Pobierz
 • PB-Z-PZ-0-R02 warstwy.pdf
  238.77 KB Pobierz
 • PB-Z-PZ-0-R03 ściany.pdf
  294.19 KB Pobierz
 • PB-Z-PZ-0-R04 nawierzchnie.pdf
  243.49 KB Pobierz
 • PB-Z-PZ-0-R05 rośliny.pdf
  390.88 KB Pobierz
 • PB-Z-PZ-0-R06 dfa.pdf
  261.62 KB Pobierz
 • PB-Z-PZ-0-R07 nawadnianie.pdf
  353.09 KB Pobierz
 • Specyfikacja techniczna.doc
  582.50 KB Pobierz
 • Specyfikacja techniczna.pdf
  503.30 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA-opis.doc
  758.50 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA-opis.pdf
  1.00 MB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-ST-OGRODZENIE-Strona tytułowa.doc
  60.50 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-ST-DROGI-Strona tytułowa.doc
  60.50 KB Pobierz
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc
  501.00 KB Pobierz
 • Zawartość specyfiacji.doc
  26.00 KB Pobierz
 • Zawartość specyfiacji.pdf
  32.11 KB Pobierz
 • 319_PB_E_IE_STWOiR.doc
  172.50 KB Pobierz
 • 319_PB_E_IE_STWOiR.pdf
  119.57 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-ST-ELEKTRYKA-Strona tytułowa.doc
  61.00 KB Pobierz
 • 8. ST PB wod kan Madalińskiegopdf.pdf
  220.36 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-ST-WK-Strona tytułowa.doc
  60.00 KB Pobierz
 • ST PB wod kan Madalińskiego.doc
  318.00 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-ST-ZIELEŃ STWiOR.doc
  202.00 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-ST-ZIELEŃ STWiOR.pdf
  251.57 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-ST-ZIELEŃ-Strona tytułowa.doc
  60.50 KB Pobierz
 • MADALINSKIEGO-PBW-DROGI-Strona tytułow.doc
  63.50 KB Pobierz
 • opis_br_drogow.docx
  721.60 KB Pobierz
 • opis_br_drogow.pdf
  774.29 KB Pobierz
 • RYS_01..pdf
  774.34 KB Pobierz
 • RYS_02..pdf
  631.23 KB Pobierz
 • RYS_03..pdf
  292.32 KB Pobierz
 • Specyfikacja techniczna-Strona tytułowa..doc
  58.50 KB Pobierz
 • SPECYFIKACJE.docx
  183.62 KB Pobierz
 • SPECYFIKACJE.pdf
  726.82 KB Pobierz
 • KOSZTORYS ŚLEPY - DROG CZĘŚĆ II PDF.pdf
  901.76 KB Pobierz
 • KOSZTORYS ŚLEPY REMONT ŚCIANY OPOROWEJ -CZĘŚĆ II PDF.pdf
  685.30 KB Pobierz
 • odp. na pyt..pdf
  55.55 KB Pobierz
 • protokół z otwarcia ofert.pdf
  52.33 KB Pobierz
 • wybór oferty.pdf
  63.23 KB Pobierz

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach: poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00 wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.
Zgodnie z art.6, ust.1, lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, w celu przekazywania mi informacji, sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług Szpitala.

Mapa