Infolinia 22 45 12 600

Ułatwienia dostępu

O szpitalu

 • Praca u nas

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa,

poszukuje:
 • LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII

  Więcej szczegółów >Mniej szczegółów >

  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

  Pozostałe wymagania:

  • umiejętność kierowania i koordynowania pracy zespołów ludzkich;
  • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej;
  • komunikatywność, odporność na stres;
  • umiejętność działania pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego;
  • znajomość technik negocjacji i motywacji;
  • umiejętność ustawicznego samokształcenia,
  • umiejętność komunikowania się z pacjentami i ich rodzinami,
  • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

  Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność obsługi komputera
  • mile widziana znajomość systemu Infomedica/AMS

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • nadzór merytoryczny nad jakością świadczonych usług medycznych zgodnie ze współczesną wiedzą;
  • współudział w przygotowywaniu ofert konkursowych do NFZ;
  • ścisły nadzór nad realizacją kontraktu zawartego z NFZ;
  • nadzór nad fachową pracą podległego personelu oraz przydzielanie zadań zapewniających świadczenie usług na najwyższym jakościowo poziomie, zgodnie ze standardami praktyki zawodowej;
  • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej Oddziału;
  • udział w opracowywaniu warunków zamówień publicznych w zakresie sprzętu, aparatury i materiałów medycznych niezbędnych do funkcjonowania kierowanego Oddziału.

   

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

  Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „Lekarz kierujący”  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  lub pocztą na adres:

  Szpital Specjalistyczny  im. Św. Rodziny SPZOZ

  Dział Personalny

  ul. A. J. Madalińskiego 25

  02 – 544 Warszawa

   

  Na kopercie prosimy dopisać : „Oferta pracy – Lekarz kierujący

   

  TERMIN NADSYŁANIA OFERT

  upływa dnia 30 LISTOPADA 2017 roku

   

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 • NOTA INFORMACYJNA

  Więcej szczegółów >Mniej szczegółów >

  Termin składania ofert: 26.09.2017 - 06.10.2017

  Data przesyłania zamówienia: 26.09.2017

  W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji projektu pn. \"Budowa parkingu szpitalnego podziemno-naziemnego\"

  Nota informacyjna oraz późniejsze rozmowy z kandydatami stanowią narzędzie, służące do rozpoznania rynku podmiotów sektora prywatnego, zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia.

  Rozpoznanie rynku ma na celu wybór modelu postępowania wraz z doprecyzowaniem warunków oraz poznanie stanowiska inwestorów w ustaleniu mechanizmów rozliczeń i uwzględnienie go w projekcie.

  Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się z notą informacyjną znajdującą się w załączniku i zgłoszenie swojej kandydatury do rozmów do dnia 6.10.2017 r. na adres mailowy:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • PRACOWNIK GOSPODARCZY

  Więcej szczegółów >Mniej szczegółów >

  Do obowiązków pracownika zatrudnionego na powyższym stanowisku będzie należało codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, szatni oraz powierzchni użytkowej Szpitala tzw. PATIO.

  Zakres obowiązków:

  • wycieranie kurzu z mebli i innych powierzchni, 
  • mycie podłóg, 
  • sprzątanie i dezynfekcja toalet,
  • zbieranie i wynoszenie śmieci,
  • sadzenie kwiatów na podjazdach,
  • pielęgnacja kwiatów znajdujących się w PATIO Szpitala,
  • wykonywanie innych drobnych prac na polecenie bezpośredniego przełożonego.

  Wymagania:

  • posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „PRACOWNIK GOSPODARCZY” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  TERMIN NADSYŁANIA OFERT UPŁYWA 31 października 2017 roku

  Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 • SEKRETARKA MEDYCZNA w o/neonatologii

  Więcej szczegółów >Mniej szczegółów >

  OPIS STANOWISKA:

  • obsługa sekretariatu oddziału w tym m.in.
  • przygotowywanie historii choroby do wypisu,
  • przygotowywanie planów operacji i zabiegów,
  • sporządzanie wydruków karty informacyjnej,
  • wydawanie zaświadczeń i druków dla potrzeb pacjentów,
  • umawianie wizyt zlecanych przez lekarza,
  • prowadzenie ksiąg oddziałowych,
  • udzielanie informacji pacjentom i ich rodzinom
  • inne prace zlecone.

  WYMAGANIA:

  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
  • umiejętność pracy z komputerem
  • asertywność
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „Sekretarka medyczna” na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  TERMIN NADSYŁANIA OFERT UPŁYWA 30 września 2017 ROKU

  Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 • SEKRETARKA MEDYCZNA w o/pediatrii

  Więcej szczegółów >Mniej szczegółów >

  OPIS STANOWISKA:

  • obsługa sekretariatu oddziału w tym m.in.
  • przygotowywanie historii choroby do wypisu,
  • przygotowywanie planów operacji i zabiegów,
  • sporządzanie wydruków karty informacyjnej,
  • wydawanie zaświadczeń i druków dla potrzeb pacjentów,
  • umawianie wizyt zlecanych przez lekarza,
  • prowadzenie ksiąg oddziałowych,
  • udzielanie informacji pacjentom i ich rodzinom
  • inne prace zlecone.

  WYMAGANIA:

  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
  • umiejętność pracy z komputerem
  • asertywność
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem „Sekretarka medyczna” na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  TERMIN NADSYŁANIA OFERT UPŁYWA 30 września 2017 ROKU

  Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 • LEKARZY ANESTEZJOLOGÓW

  Więcej szczegółów >Mniej szczegółów >

  CEL ZATRUDNIENIA:

  • Sprawowanie opieki lekarskiej (w tym pełnienie dyżurów medycznych) w Oddziale Anestezjologii.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „PRACA ANESTEZJOLOG” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  lub
  za pośrednictwem poczty na adres:
  Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ
  Ul. A. J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

  Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 • PIELĘGNIARKI W ODDZIALE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII

  Więcej szczegółów >Mniej szczegółów >

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • doświadczenie w pracy z pacjentem onkologicznym

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub zaświadczenie o realizacji specjalizacji / kursu,
  • ukończony kurs specjalistyczny w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów,
  • posiadanie przeszkolenia w zakresie żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego,
  • umiejętność obsługi komputera – mile widziana znajomość obsługi systemu AMMS/INFOMEDICA.

  OFERUJEMY:

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • forma zatrudnienia: do uzgodnienia,
  • stabilna praca w profesjonalnym zespole,
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe,
  • pakiet benefitów w postaci karty MultiSport, ubezpieczenie na życie (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną z dopiskiem: „PIELĘGNIARKA ONKOLOGICZNA” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Telefon kontaktowy: Dział Personalny Szpitala : 22 45 02 207 lub 22 45 02 407

  Termin nadsyłania ofert upływa 31 SIERPNIA 2017r.

  Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

 • EDUKATOR DS. LAKTACJI

  Więcej szczegółów >Mniej szczegółów >

   Zakres obowiązków:

  - promowanie karmienia naturalnego wśród personelu, kobiet w ciąży i po porodzie oraz ich rodzin

  - planowanie i wdrażanie opieki nad matką i dzieckiem oraz poradnictwo dotyczące problemów w karmieniu i laktacji w oddziałach szpitalnych

  - przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w zakresie karmienia naturalnego

  - współpraca z Regionalnym Bankiem Mleka Kobiecego w zakresie popularyzacji jego działalności oraz pomoc w realizacji projektów prowadzonych w Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją.

  Wymagane kwalifikacje:

  Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

  Wymiar zatrudnienia: pełen etat.

  Forma zatrudnienia: do uzgodnienia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną z dopiskiem: „Edukator ds. laktacji” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Telefon kontaktowy:  Dział Personalny Szpitala: 22 45 02 207 lub 22 45 02 407

  Termin nadsyłania ofert upływa 31 października 2017r.

  Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. nr 1182 z późn. zm.).”

Skontaktuj się z nami

Infolinia

tel. 22 45 12 600
Infolinia czynna każdego dnia w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 15:00
wtorek, czwartek: 8:00 - 18:00

E-MAIL

Zostaw kontakt, oddzwonimy.

Pozostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą i zapiszemy Cię na wizytę u naszych specjalistów.

Mapa