SALA PORODÓW NATURALNYCH JUŻ OTWARTA W NASZYM SZPITALU

Każda kobieta pragnąca poczuć mistykę narodzin dziecka w warunkach domowego komfortu oraz w atmosferze pełnej intymności ma teraz tę możliwość. Wystrój Sali nawiązuje do domowej sypialni i domowego zacisza. Jest tu czas na relaks, sen, kąpiel, prawidłowe oddychanie oraz cierpliwe czekanie. Oczekiwaniu towarzyszyć mogą ulubione dźwięki muzyki oraz …osoby najbliższe. Najważniejsza jest kobieta rodząca oraz jej indywidualne potrzeby. Nad bezpieczeństwem porodu czuwa wyłącznie indywidualna położna, obecna cały czas podczas 4 faz porodu. W Sali Porodów Naturalnych korzysta się wyłącznie z naturalnych metod stymulacji czynności skurczowej. Jeśli jednak położna zaobserwuje jakiekolwiek nieprawidłowości podczas porodu lub pacjentka decyduje się na znieczulenie, natychmiast przewieziona jest do specjalnie przygotowanej sali w Bloku Porodowym, znajdującej się tuż obok, w celu wzmożonego nadzoru medycznego lub po prostu do dalszej opieki w warunkach umożliwiających skorzystanie, np. ze znieczulenia zewnątrzoponowego, farmakologicznej stymulacji porodu. Każda decyzja omawiana jest z rodzącą oraz najbliższymi, towarzyszącymi jej podczas porodu, aby wybrać rozwiązanie najlepsze dla matki i dziecka.

W Sali Porodów Naturalnych zapewniamy min. 2-u godzinny pierwszy kontakt ‘skóra do skóry’ matki z dzieckiem tuż po urodzeniu. Po porodzie opiekę nad matką i jej dzieckiem sprawują lekarze oraz położne na Oddziale Położnictwa.  Powrót kobiety po fizjologicznym porodzie do własnego domu jest możliwy po upływie 48 godzin od urodzenia dziecka.

Sala Porodów Naturalnych przeznaczona jest dla kobiet z ciążą niepowikłaną (bez współistniejących chorób), które ze względów bezpieczeństwa nie decydują się na poród w domu. Pacjentka wcześniej musi skonsultować swą decyzję  z lekarzem lub położną. Zapraszamy wszystkie kobiety zainteresowane porodem naturalnym w naszym Szpitalu do wyboru indywidualnej położnej, która zapewni profesjonalne i troskliwe wsparcie dla rodzącej oraz noworodka. Spis indywidualnych położnych dostępny jest na stronie internetowej Szpitala >>>

Sala Porodow Naturalnych