Nasi lekarze

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

dr n. med. 

Paweł Kubik

 

KONSULTANCI


prof. dr hab. n. med. 

Jerzy Leibschang

notka biograficzna

 

  

  dr n. med. 

             Robert Adamowicz              

notka biograficzna

lek. spec.

  Jolanta Szufladowicz-Woźniak    

notka biograficzna

 

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA

    Lekarz Kierujący Oddziałem    

 

dr n. med.

Jerzy Zwoliński 

 

ODDZIAŁ GINEKOLOGII

                 Lekarz Kierujący Oddziałem 
  Koordynator Pododdziału ginekologii onkologicznej  

dr n. med.

Leszek Gmyrek

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGII

     Lekarz Kierujący Oddziałem    

     Zastępca Kierującego Oddziałem    

 

dr n. med.

Beata Pawlus

notka biograficzna

lek. spec.

Hanna Michałek-Baranowska

notka biograficzna

 

ODDZIAŁ PEDIATRII

p.o. Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. spec. Anna Krysiukiewicz-Fenger

 

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz Kierujący Oddziałem

 dr n. med.

Dariusz Bisz

 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII

    Lekarz Kierujący Oddziałem   

lek. spec.

Jacek Rechnio

 

ZESPÓŁ DS. KONTROLI ZAKAŻEŃ

Koordynator
 

dr hab. n. med.

Aneta Nitsch-Osuch

notka biograficzna

 

PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA

Kierownik Przychodni Przyszpitalnej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca

Kierownika Przychodni Przyszpitalnej 

lek. spec.

Katarzyna Jaroszewska

lek. spec.

Dorota Leonowicz